Family by the Cross of Jesus
1. Yaratılış

2. Adem ile Havva

3. Yılan

4. Kayin ile Habil

5. Nuh’un Gemisi

6. Nuh ve Tufan

7. İbrahim

8. İbrahim ve Lut

9. Sodom ve Gomora

10. İbrahim ve İshak

11. Yakup ve Esav

12. Vaad Edilen Toprak

13. Yusuf’un Rüyası

14. Yusuf ve Firavun

15. Yusuf’un Kardeşleri

16. Yusuf’un Sadakati

17. Bebek Musa

18. Yanan Çalı

19. On Bela

20. Çıkış