Family by the Cross of Jesus
1. Davut ve Saul
2. Büyücü Kadın
3. Cesur Bir Kurtarış
4. Davut Taç Giyiyor
5. Yeruşalim
6. Davut ve Bat-Şeva
7. Peygamber Natan
8. Davut ile Avşalom
9. Bilge Kral Süleyman
10. Bir Bebeğin Bölünmesi
11. Süleymanın Tapınağı
12. Saba Kraliçesi
13. Krallıklar Bölünüyor
14. Yarovam