Family by the Cross of Jesus
1. Yaratılış
2. Adem ile Havva
3. Yılan
4. Kayin ile Habil
5. Nuh’un Gemisi
6. Nuh ve Tufan
7. İbrahim
8. İbrahim ve Lut
9. Sodom ve Gomora
10. İbrahim ve İshak
11. Yakup ve Esav
12. Vaad Edilen Toprak
13. Yusuf’un Rüyası
14. Yusuf ve Firavun
15. Yusuf’un Kardeşleri
16. Yusuf’un Sadakati
17. Bebek Musa
18. Yanan Çalı
19. On Bela
20. Çıkış