Family by the Cross of Jesus
1. On Emir
2. Altın Buzağı
3. Sina Dağı
4. Bıldırcın Ziyafeti
5. Kalev ve Yeşu
6. Musa ve Harun
7. Bir Eşek Konuşuyor
8. İki Casus
9. Eriha’nın Düşüşü
10. Güneş olduğu yerde Kalıyor
11. Debora ve Barak
12. Gidyon
13. Şimşon
14. Rut’un Öyküsü
15. Samuel
16. Kral Saul
17. Yonatan
18. Kral Davut
19. Davut ve Golyat
20. Davut ve Yonatan