27 Aralık

“Bu sizin uğrunuza kırılan bedenimdir.” (1.Korintliler 11:24)

Amy Carmichael Kutsal Kitap’ta kırılan dört şeyi ve bu kırılmalar sonucunda elde edilenleri sıralar:

Kırılan testiler (Hakimler 7: 19 – ve sonuç olarak çıraların ışığı söndü.

Kırılan kaymaktaşından kap (Markos 14:3) – sonucunda içindeki kıymetli yağ döküldü.

Kırılan ekmek (Matta 14:19) – ve açlar doyuruldu.

Kırılan bir Beden (1.Korintliler 11:24) – ve dünya kurtuldu.

Şimdi bu listeye kırılan beşinci bir şey eklemek bizim için bir ayrıcalıktır – kırılan bir irade ve bunun sonucu esenlik ve doyum ile dolu bir yaşam olacaktır.

Kurtuluş için Çarmıha gelmiş olan kişilerin çoğu hiç bir zaman orada iradelerini kırmak için bulunmadılar. Sakin ve yumuşak bir eğilime sahip olabilirler; fısıltı halindeki bir ses tonu ile konuşabilirler; dış görünümlerinde ruhsallığa sahip olabilirler. Ama yine de buna rağmen yaşamlarında Tanrının en iyisinin görünmesine engel olan demir gibi bir iradeye sahiptirler.

Bu durum bazen birbirlerini seven ve evlilik planlayan genç insanların yaşamında görülen bir durumdur. Anne ve babalar ve dostlar olgun ve bilge yargıları ile böyle bir evliliğin asla yürümeyeceğini görebilirler. Ama inatçı çift yine de duymak istemediği her öğüdü reddeder. Onları evliliğe götüren kırılmaz iradeleri çok geçmeden onları boşanma mahkemesine de götürecektir.

Kesinlikle hiçbir tecrübeleri yok iken ya da iş konusunda gerekli bilgiye sahip olmadıkları halde belirli bir işi yapma konusunda çok kararlı olan imanlılarda da aynı durumu gördük. İşi bilen kişilerin öğütlerine ve uyarılarına rağmen genellikle kendilerini seven dostlarından ödünç almış oldukları parayı batırırlar. Ve kaçınılmaz olan gerçekleşir. İş başarısız olur ve alacaklılar kırılmış parçaları toplama için harekete geçerler.

İmanlı hizmetinde de kırılmamış bir iradenin parçalayıcı etkilerini görmek alışılmış bir durumdur. Kırılmamış bir irade bir kişiyi ve ailesini hizmet alanına götürür, ama sonuç yalnızca kiliseye çok büyük bir maliyet rakamına mal olarak geri dönüştür. Ne yaptıklarını bilmeyen imanlıların Tanrının düşüncesinden değil insanın düşüncesinden kaynaklanan üretken olmayacağı önceden belli olan projeleri paranın kökünü kuruturlar. Bu tür durumlar çatışmalara ve mutsuzluğa neden olurlar, çünkü bir kişi diğer kişiler ile iş birliği yaparak çalışmayı geri çevirir, çünkü her şeyi kendi bildiği gibi yapmalıdır.

Hepimizin kırılması gerekir; inatçılığımız, asiliğimiz ve tüm kendi irademiz Çarmıhın dibinde bırakılmalıdır. Her birimiz Amy Carmichael ile birlikte şöyle demeliyiz:

Ey Rabbim, sen benim için kırıldın;
Ben de senin bana olan sevgin uğruna kırılayım Rab!