14 Ekim

“Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.” (Yuhanna 8:32)

Kişiler genellikle bu ayetin koşulu olan bir vaadin bir kısmı olduğunu unutarak bu ayeti alıntı olarak kullanırlar. Bir önceki ayette şunlar yazılıdır:

“Eğer Benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz.”

Ve bu sözlerden sonra vaat gelir:

“Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.”

Başka bir deyiş ile, gerçeğin özgür kılan gücü, bizim O’nun sözüne bağlı kalmamıza dayanır.

Gerçeği yalnızca zihinsel bir anlayış içinde bilmek yeterli değildir. Gerçeğe itaat etmemiz ve onu uygulamamız da gerekir. Kutsal Kitap’ın söylediklerine uygun bir şekilde yaşar isek, kendimizi sayısız kötülükten özgür kılmış oluruz.

Müjde çağrısına itaat etmeye başlar başlamaz, suçluluk ve mahkumiyetten özgür kılınırız ve Tanrı çocuklarının özgürlüğüne kavuşuruz.

Daha sonra günahın üzerimizdeki efendiliğinden özgür kılınırız. Günah artık yaşamlarımızın ilk sırasında yer alamaz.

Biz yasadan özgürüz. Bunun anlamı yasasız kişiler olduğumuz değildir, bunun anlamı, artık Mesih’in yasasına bağlı olduğumuzdur. Bu nedenle kutsallık konusundaki motivasyonumuz ceza alma korkusu değil, Kurtarıcımızın bize olan sevgisidir.

Korkudan özgürlüğün tadını çıkartırız, çünkü mükemmel sevgi korkuyu dışarı atar. Tanrı artık bizim için sert bir Yargıç değil, bizi seven göksel Babamızdır.

Şeytanın esaretinden de özgürüz. O artık bizim irademizi yönlendiremez.

Şehvet aracılığı ile dünyayı bozan cinsel ahlaksızlıktan ve onun çürümüşlüğünden de özgürüz.

Yanlış öğretişlerden de özgürüz. Tanrının Sözü gerçektir. Ve Kutsal Ruh Tanrının halkını tüm gerçeğe yönlendirir ve onların gerçeği hatadan ayırmalarına yardımcı olur. O’nun sözüne bağlı kalanlar batıl itikatlardan ve kötü ruhların egemenliğinden özgürdürler. Bu ne kadar büyük bir özgürlüktür – şeytani güçlerin gücünden özgür kılınmak!

Bizler ölüm korkusundan da özgür kılındık. Dehşet kralı artık insanın canını Rabbin huzurundan ayıramaz. Ölmek, kazançtır.

Bizi tutsak almış alışkanlıklardan, para sevgisinden ve hayal kırıklığından ve umutsuzluktan özgür kılındık. Bu nedenle yüreğimiz şu dilde konuşur:

Rab İsa, senin ayaklarının dibinde alçalmak; benim için en iyi yer burasıdır.
Ben burada tatlı dersler aldım, gerçek beni özgür kıldı.
Rab İsa, sen beni benden ve insanların yollarından özgür kıldın;
Bir zamanlar beni bağlayan düşünce zincirleri beni bir daha asla bağlayamayacaklar.