16 Ekim

“Haksızlık ile gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve
haksızlığına karşı Tanrının gazabı gökten açıkça gösterilmektedir.”
(Romalılar 1:18)

Tanrı, insanlık tarihinin seçilmiş zamanlarında insanların işlediği belirli günahlara karşı duyduğu had safhadaki hoşnutsuzluğu göstermek için yargılarda bulunmuştur. Elbette, bu günahların işlendiği her seferinde insanları öldürmedi. Eğer öldürmüş olsa idi, o zaman dünya nüfusu korkunç bir şekilde azalırdı. Ama yine de Tanrı böyle zamanlarda, bu tür bir tanrısızlığın ve kötülüğün cezasız kalmayacağını bildirmek ve insanlığı uyarmak için yapılan kötülükleri kaydetti. Eğer insanlığın bu kötülükleri ile şimdi ilgilenmiyor ise de, sonsuzlukta ilgileneceği kesindir. Tanrı yeryüzüne baktığı zaman insanın kötülüklerini ve yeryüzünün çürümüşlük ve vahşet ile dolduğunu gördüğü zaman, dünyayı mahveden insanlığa son veren korkunç bir tufan gönderdi. (Yaratılış 6:13) Bu tufandan yalnızca sekiz kişinin yaşamı kurtuldu.

Daha sonra Sodom ve Gomora kentleri homoseksüelliğin merkezi haline geldiler (Yaratılış 19:1-13). Sodom aynı zamanda, gurur günahından, ekmeğe doymuşluğundan ve umursamazlıktan suçlu idi (Hezekiel 16:49). Tanrı, bu kentlerde  olup bitenlere karşı gazabını gökten ateş ve kükürt yağdırarak onları sonsuza kadar ortadan kaldırdı.

Nadav ile Avihu Sina Çölünde Rabbin önünde yabancı (kurallara aykırı) bir ateş sunar iken öldüler. (Çölde Sayım 3:4) Sunaktaki ateşi kullanmaları gerekir idi (Levililer 16:12). Ama onlar Tanrıya başka bir şekilde yaklaşmaya karar verdiler. Rab onları o anda öldürmek ile gelecek kuşakları şu konuda uyarmış oldu: Tanrıya yaklaşırken, Tanrının belirlemiş olduğu yolun dışında başka herhangi bir yol ile Tanrıya yaklaşma girişiminde bulunmamaları.

Babil kralı Nebukadnezar insanların yaşadıkları olaylarda egemen olan EN YÜCE OLAN’ı kabul etme konusunda başarısız oldu. Ve Babil’in görkemi konusundaki tüm itibarı kendisi üstlendi. Tanrı kral Nebukadnezar’ı delilik ile cezalandırdı. Kral, insanlar arasından kovuldu. Öküz gibi ot ile beslendi. Bedeni göğün çiyiyle ıslandı. Saçı kartal tüyü ve tırnakları kuş pençesi gibi uzadı. (Daniel 4:33)

Hananya ve karısı Safira Rabbe bir sunu olarak bir mülk sattılar, ama paranın bir kısmını kendilerine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdiler. (Elçilerin İşleri 5:1-11) Her ikisi de tapınma ve hizmet konusunda samimi davranmadıkları için yaptıkları hata için bir uyarı olarak aniden öldüler.

Bir süre sonra Herod yüceliği Tanrı’ya vermek yerine kendisine tapınılmasını kabul etti. Herod içi kurtlar tarafından kemirilerek can verdi. (Elçilerin İşleri 12:22-23)

Günahkar insanlar Tanrının görünürdeki sessizliği ve eylemsizliğine bakıp da günah işleme cüretinde bulunmamalıdırlar. Tanrı, günahı anında cezalandırmadığı için, bu O’nun günahı hiç bir zaman cezalandırmayacağı anlamına gelmez. Yıllar boyunca, gözden uzak olaylar ile ilgili olarak Tanrı Kendi hükmünü vermiştir ve bu hükmünü izleyen cezalarını açıklamıştır.