4 Eylül

“Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim?”  (Mezmur 69:4)

Mezmur 69’daki konuşma Rab İsa’ya aittir. 4.ayette , insanın günahlarının neden olduğu kayıplar için kurtuluş konusunda yaptığı görkemli işi aracılığı ile Tanrıya kefaret ödediğini söyler. Kendisini gerçek günah sunusu olarak resmettiğine dair hiç kuşku yoktur.

Bir Yahudi bir başka Yahudi’den bir şey çaldığı zaman, günah sunusu yasası ondan çaldığı miktarı geri ödemesini ve bu miktara malın değerinin beşte birini de eklemesi ve bu şekilde ödemesi gerektiğini talep eder.

Bu durumda Tanrıdan da insanın günahı aracılığı ile çalınmıştır. Tanrıdan çalınan, hizmet, tapınma, itaat ve yüceliktir. Aynı zamanda hizmet de çalınmıştır çünkü insan Tanrının yetkisini reddetmiştir. Tanrıdan yücelik de çalınmıştır çünkü insan Tanrıya ait olan onuru O’na verememiştir.

Rab İsa Kendisinin çalmadığını restore etmek için geldi.

Tanrısal yüceliğinden soyundu,
Çamurdan bir giysi ile Tanrılığını örttü,
Ve asla Kendisinin almadığı şeyi restore ederek harika sevgisini gösterdi.

O, yalnızca insanın günahı aracılığı ile çalınmış olanı restore etmek ile kalmadı, ama aynı zamanda bu restorasyona daha fazlasını da ekledi. Çünkü Tanrı Mesih’in tamamladığı iş aracılığı ile, Adem’in günahı nedeni ile kaybettiğinden daha fazla yücelik geri aldı.

“O, günah yüzünden yaratıkları kaybetti, ama lütuf sayesinde evlatlar kazandı.”

Tanrı, Kurtarıcının tamamladığı iş aracılığı ile düşmemiş Ademlerin yer aldığı bir sonsuzlukta yüceltilebileceğinden çok daha fazla yüceltildi.

Belki de burada “Tanrının neden dünyaya girmesine izin verdi?” sorusuna bir yanıt bulabiliriz. Tanrının, insanı, özgür ahlak seçimi olmaksızın yaratabilecek olduğunu biliyoruz. Ama Tanrı onları kendi özgür seçimleri ile O’nu sevmeleri ve O’na tapınmaları için güç vererek yaratmayı seçti. Ve elbette bu seçim şu anlama da geliyordu: insanın Tanrıya itaatsizlik etme, O’nu reddetme ve O’na sırtını çevirme gibi konularda da gücü vardı. İnsan, büyük bir günah felaketine neden olarak Tanrıya itaatsizlik etmeyi seçti. Ancak Tanrı yarattıklarının günahı nedeni ile yenilgiye uğramaz. Rab İsa, ölümü, gömülmesi, dirilişi ve göğe yükselişi ile günah, cehennem ve Şeytan üzerinde zafer kazandı. Yaptığı iş aracılığı ile, Tanrı daha büyük bir yücelik elde etti; ve kurtarılmış insan, içine günahın girmemiş olduğu bir dünyada elde edebileceğinden daha zengin bereketler elde etmiştir.