22 Haziran

“Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.” (1.Selanikliler 5:21)

Bazen Hıristiyanlar özellikle geçici heveslere ve öğretiş akımlarına eğilimli gibi görünürler. John Blanchard notlarını karşılaştıran iki tur otobüsü şöförü ile konuştuktan sonra şunları yazdı: biri bir otobüsün Hıristiyanlar ile dolu olduğundan söz ettiği zaman, diğeri şöyle dedi:

“Gerçekten mi? Neye inanıyorlar?”

İlk sürücü bu soruyu şöyle yanıtladı:

“söylediğim her şeye!”

Konu bir an için, bir yiyecek merakı hakkında olabilir. Bazı belirli yiyecekler zehir olarak görülürler ve diğerleri neredeyse sihirli ürünler olarak rağbet görürler. Ya da konu tıbbi bir merak ile ilgili olabilir, bazı garip bitki ya da otların hayret verici sonuçlara yol açtığını iddia ederler.

Hıristiyanlar finans konularından bahsedildiği zaman kolayca aldanabilirler. En azından bu ülkede öksüzlerin dahil olduğu kurumlara ya da komünizm karşıtı seferlere destek veren acentanın saygınlığı araştırılmaksızın hemen karşılık verirler.

Sahtekar kişiler imanlılar arasında bir enerjik döneme sahiptirler. Göz yaşı döktüren kişisel çyküleri ne kadar saçma olursa olsun, kolayca para kazanabilirler.

Belki de sorun iman ve sahtekarlık arasındaki farkı ayırt edemeyişimizden kaynaklanmaktadır. İman, evrendeki en kesin olan şeye, yani, Tanrının Sözüne inanır. Sahtekarlık ise, kanıtları olmasa da değerleri gerçek olarak kabul eder ve bazen ise karşıtlığı kanıtlanmış olan şeyleri bile gerçek olarak görebilir.

Tanrının Halkı için olan amacı, onların ayırt etme ya da eleştirme güçlerini asla terk etmemeleridir. Kutsal Kitap’ın arasına serpiştirilmiş bazı öğütleri aşağıya sıraladık:

“Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun” (1.Selanikliler 5:21).

“İşe yaramaz sözler değil, değerli sözler söyleyin.” (Yeremya 15:19)

“Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgi ile durmadan artsın.” (Filipeliler 1:9)

“Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü bir çok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.” (1.Yuhanna 4:1)

Tehlike elbette özellikle öğretiş ile ilgili hevesler ve yenilikler ile bağlantılı olarak büyümektedir. Ama Hıristiyanlar için pek çok başka alanlarda da yoldan çıkmak ve abartılmış bir gayret ile izledikleri konular ya da çılgınlıklar ile meşgul olmak mümkündür.