24 Haziran

“Bırakın çocuklar bana gelsin, onlara engel olmayın!
Çünkü Tanrının Egemenliği böylelerinindir.” (Markos 10:14)

Çocukların ölümü her zaman Tanrı halkının imanı ile ilgili özellikle ciddi bir denemedir. Ve böyle zor bir durumda bizi sıkı tutacak bazı sağlam şamandıralara sahip olmamız çok önemlidir.

Hıristiyanlar arasındaki genel inanç sorumluluk yaşına ulaşmadan ölen çocukların İsa Mesih’in kanı aracılığı ile güvende olacaklarıdır. Bu mantığı oluşturan yapı şu şekildedir: çocuğun kendisi Kurtarıcıyı kabul etmek ya da reddetmek için bir kapasiteye hiç bir zaman sahip olmayışıdır. Bu nedenle Tanrı İsa Mesih’in çarmıhta tamamladığı işin tüm değerini çocuğa sayar. Çocuk, Mesih’in tamamladığı işin kurtaran değerini çocuğun kendisi asla tam olarak anlamamış olmasına rağmen, Rab İsa’nın ölümü ve dirilişi aracılığı ile kurtulur.

Sorumluluk yaşı ile ilgili konunun tam olarak hangi yaş anlamına geldiğini Tanrıdan başka hiç kimse bilmez. Bir çocuk bir başka çocuktan daha çabuk olgunlaşabileceği için bu yaş konusunun her durumda farklı olacağı aşikardır.

Sorumluluk çağından önce ölecek çocukların kesin olarak cennete gideceklerini bildiren bir ayet olmamakla birlikte Kutsal Yazılarda bu görüşü destekleyen iki satır yer almaktadır. Bu satırlardan ilki bu gün incelediğimiz ayettir.

“Bırakın çocuklar bana gelsin. Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrının egemenliği böylelerinindir.” (Markos 10:14)

 İsa, çocuklardan söz ederken şöyle dedi:

“… Tanrının egemenliği böylelerinindir.”

Onların Tanrının egemenliğine girmeleri için yetişkin olmaları gerektiğini söylemedi. Ama onların kendileri Tanrının egemenliğinde olanların özelliklerine sahipler idi. Bu ifade, küçük çocukların kurtuluşu ile ilgili çok güçlü bir kanıt teşkil eder.

Bu konu ile ilgili bir başka kanıt ise aşağıda belirtildiği gibidir. İsa yetişkinlerden söz ederken şunları söyledi:

“Nitekim İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.” (Luka 19:10)

 Ama İsa çocuklardan söz ederken, arama konusunu atladı ve bu konuya değinmedi. Yalnızca şöyle dedi:

“İnsanoğlu kaybolanı kurtarmak için geldi.” (Matta 18:11)

 Burada ima edilen nokta, çocukların yetişkinler gibi yoldan çıkmamış olmaları ve Kurtarıcının onları ölümleri anında egemen bir şekilde kendi ağılına toplayacak olmasıdır. Çocuklar Mesih’in tamamladığı işten hiç bir zaman haberdar olmamalarına rağmen, Tanrı bunu bilir ve Mesih’in çarmıhta tamamladığı işin kurtaran tüm değerini onların hesabına sayar.

Tanrı çocukları bizden aldığı zaman, O’nun bu ilahi takdirini sorgulamamamız gerekir. Jim Elliot’un da yazmış olduğu gibi

“Benim yaşlanıncaya kadar yeryüzünde tutmak istediğim kişileri Tanrı onlar henüz genç iken aldığı takdirde bunun garip olduğunu düşünmemem gerekir. Tanrı, sonsuzluğu insanlar ile dolduruyor ve ben O’nun bu eylemini yaşlı erkekler ve kadınlar ile sınırlandıramam.”