27 Haziran

“Ama çocuğu doğurmak ile kurtulacaktır –”  (1.Timoteos 2:15)

Pavlus’un, kadının kilisedeki hizmeti hakkında koymuş olduğu bazı sınırlamalar kadının önemsiz bir kişi düzeyine indirildiği bir durum gibi görünebilir. Örneğin kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermez ve kadının sakin olmasını yazar (1.Timoteos 2:12). Bazı kişiler bu ifadeden kadının Hıristiyan imanında kadının değersiz bir konuma düşürüldüğü gibi bir sonuç çıkarabilirler.

Ama 15.ayet bu tür bir yanlış anlamaya açıklık getirir.

“Ama çocuğu doğurmak ile kurtulacaktır…”

 Bu ayet elbette kadının canının kurtulmasına işaret etmez; kadının kilisedeki konumunun kurtuluşunu belirtir. Kadına, Tanrı için oğullar ve kızlar yetiştirmek gibi harikulade bir önem taşıyan bir ayrıcalık verilmiştir.

William Ross Wallace şunları söyledi:

“Beşiği sallayan el, dünyayı yöneten eldir.”

 Hemen hemen her büyük önderin arkasında büyük bir annenin mevcudiyeti söz konusudur.

Susannah Wesley’in hayatı boyunca bir kürsüden hizmet verdiği kuşku duyulan bir konudur, ama onun evinden verdiği hizmet, John ve Charles adlı iki oğlu aracılığı ile dünya çapında bir yarar sağlamıştır.

Toplumumuzda pek çok kadın için iş hayatında ya da profesyonel dünyada daha parlak kariyerler yapmak için evlerinden ayrılmaları moda olmuştur. Ev işleri bu tür kadınların gözlerinde sıkıcı bir iştir ve bir aile yetiştirmek, elzem olmayan, zor ve zevksiz bir görevdir.

Hıristiyan kadınların düzenlediği bir öğle yemeğinde konu, kariyer ile ilgili alana kaydı. Her biri heyecanlı ve duygusal konuşmalar yaparak, konumlarından ve maaşlarından söz ettiler. Hiç kuşkusuz bu konuşmalarda bir rekabet ruhu bulunmakta idi! Sonunda bu hanımlardan biri, üç iri yapılı oğlu olan bir ev hanımına döndü ve şu soruyu sordu:

“Ee, Charlotte, senin kariyerin nedir?”

Charlotte alçakgönüllülük ile,

“Ben Tanrı için erkekler yetiştiriyorum”

diye yanıt verdi.

Firavunun kızı Musa’nın annesine şöyle dedi:

“Bu bebeği al, benim için emzir, ücreti ne ise veririm” (Mısır’dan Çıkış 2:9).

 Mesih’in Yargı Kürsüsündeki en büyük sürprizlerden biri belki de Rabbin, kendilerini Kendisi için ve sonsuzluk için erkek çocuklar ve kız çocuklar yetiştirmeye adamış oldukları bu kadınlara vereceği büyük ödüller olacaktır.

Evet, “ kadın çocuğu doğurmak ile kurtulacaktır.” Kadının kilisedeki yeri, göz önündeki hizmetlerden biri değildir, ama belki de tanrısayar çocuk yetiştirme hizmeti Tanrının gözünde tüm diğer hizmetlerden çok daha büyük öneme sahiptir.