29 Haziran

“Size doğrusunu söyleyeyim; sözümü işitip beni
gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır.
Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.” (Yuhanna 5:24)

Buradaki düşünce pek çok yaşamda devrim yapmış ve pek çok yaşamı değiştirmiş olan bir gerçek içermektedir.

Ayetin başlangıcındaki, “size doğrusunu söyleyeyim” ifadesinin tekrarlanması, önemli ve ciddi bir şeyler işitmeyi beklememiz konusunda bizi harekete geçirmektedir. Ve bu konuda hiç bir zaman hayal kırıklığına uğramayız.

“Size doğrusunu söyleyeyim.” Buradaki “Ben” öznesi İsa Mesih’i belirler; bunun böyle olduğunu 19.ayetten biliriz. Aynı zamanda bilmemiz gereken bir diğer şey de, İsa Mesih’in Kendisi bir şey söylediği zaman, sözü mutlak ve değişmez bir şekilde gerçektir. Rab yalan söyleyemez. Rab aldatamaz. Rab aldatılamaz. Hiç bir şey O’nun söylediği sözden daha emin ve güvenilir olamaz.

Sözlerini kime söylemektedir? “SİZE doğrusunu söyleyeyim.” Tanrının Sonsuz Oğlu size ve bana konuşuyor. Bizimle daha önce böylesine açıklayıcı bir şekilde hiç kimse asla konuşmadı ve hiç bir zaman da konuşmayacak. O’nu dinlememiz gerekir!

“Sözümü işiten”; bu ifadede geçen sözü işiten kişi “herkes” anlamına gelmektedir. Aynı zamanda “her kim olursa” sözlerindeki anlam gücüne de sahiptir. O’nun sözünü işitmek yalnızca kulaklar ile işitmek anlamına gelmez; burada kast edilen, işitmek ve iman etmek, işitmek ve kabul etmek, işitmek ve itaat etmektir.

“.. ve beni gönderene iman edenin..”

 Rab İsa’yı gönderenin Baba tanrı olduğunu biliyoruz. Ama burada önemli olan soru şudur:

“Baba Tanrı, Rab İsa’yı neden gönderdi?”

 Babanın, Oğlu’nu Benim Yerime Geçerek ölmesi, benim hak ettiğim cezayı ödemesi ve günahlarıma kefaret olarak Kanını dökmesi için gönderdiğine iman etmem gerekir.

Ve şimdi sıra üç yönlü vaade değinmeye geldi. Vaatteki ilk kısım, “sonsuz yaşama sahiptir.” Bir kimse iman eder etmez sonsuz yaşama sahip olur. Konu, bu kadar basittir. Vaatte yer alan ikinci kısım, “böyle birinin yargılanmayacağıdır.” Bu vaat, iman eden kişinin, günahları nedeni ile cehenneme asla gönderilmeyeceği anlamına gelir, çünkü Mesih borcu ödemiştir ve Tanrı borcun iki kez ödenmesini talep etmeyecektir. Vaadin üçüncü kısmında, iman eden kişinin “ölümden yaşama geçmiş olduğu”na değinilir. Tanrı ile olan ilişkisi konusuna gelince, ruhsal ölü olma konumundan ayrılır ve hiç bir zaman son bulmayacak olan yeni bir yaşama yukarıdan doğar.

Eğer O’nun sözünü gerçekten işitti iseniz ve O’nu gönderen Baba’ya iman etti iseniz, o zaman Rab İsa size kurtulmuş olduğunuza dair garanti vermektedir.

Bu gerçeğe, “İyi Haber” denmesine hayret etmemek gerekir.