20 Şubat

“Niçin geldiğimi anlatmadan yemek yemeyeceğim.” (Yaratılış 24:33)

İbrahim’in hizmetkarı nasıl görevi ile bağlantılı olarak acil bir sorumluluk duygusuna sahip ise, bizlerin de aynı şekilde davranmamız gerekir. Bu, aynı anda tüm yönlere birden koşmamız gerektiği anlamına gelmez. Her şeyi sinirli bir telaş ile yapmamız gerektiği anlamına da gelmez. Ama bu ayetin anlamı, önümüzdeki göreve en büyük önceliği tanıyarak kendimizi ona adamamız anlamına gelir.

Robert Frost’un şu satırlarında ifade edilen davranışı kendimiz için uyarlamamız gerekir:

Ormanlar sevimlidirler, koyu ve derindirler,
ama benim yerine getirmem
Gereken vaatler ve uyumadan önce kat etmem gereken kilometreler var.

Amy Carmichael yazdığı şu sözler ile ruhu ele geçirdi:

“Tanrının antları üzerimdedir. İşimi tamamlayana ve hesabımı düzenleyene kadar gölgeler ile oynamak ya da yersel çiçekler kopartmak için zaman kaybedemem.”

Başka bir yerde ise şu sözleri yazar:

Yalnızca on iki kısa saat var — ey İyi Çoban,
İçimizdeki aciliyet duygusu ölmesin,
tepeleri Seninle birlikte araştıralım.

Charles Simeon’un, çalışma odasının duvarına Henry Martin’in bir resmini astığı ve odanın ne tarafında bulunsa, Martin’in sanki ona baktığını gördüğü ve şu sözleri söylediği anlatılır, “Gayretli ol, gayretli ol, oyalanma, oyalanma.” Ve Smeon bu sözlere şu yanıtı verir: “Evet, gayretli olacağım; olacağım, gayretli olacağım; oyalanmayacağım, çünkü canlar mahvoluyorlar ve İsa’nın yüceltilmesi gerek.”

Cesur elçi Pavlus’un sözlerindeki aciliyete kulak verin: “Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum:

Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrının Mesih İsa aracılığı ile yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.” (Filipeliler 3:13,14)

Ve kutlu Kurtarıcımız da bir aciliyet duygusu ile yaşamadı mı? O, şöyle dedi:

“Katlanmam gereken bir vaftiz (çarmıhtaki ölümü) var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum!” (Luka 12:50)

Hıristiyanların bir süre dinlenmek gibi bir bahaneleri yoktur.