3 Şubat

“Ve altın bir buhurdan taşıyan bir başka melek gelip sunağın önünde durdu.
Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların duaları ile 
birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi.”(Vahiy 8:3)

Biz, bu bölümde sözü geçen meleğin Rab İsa’nın Kendisi olduğuna inanıyoruz. Ve O’nun buradaki hizmeti bize tam bir huzur ve teşvik vermek içindir.

Rab İsa burada ne yapıyor? Tüm kutsalların dualarını alıyor ve onlara Kendi değerli buhurunu ekliyor ve sonra onları Baba Tanrıya sunuyor.

Bizler dualarımızın ve övgülerimizin mükemmel olmadıklarını biliyoruz. Ne şekilde dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Yaptığımız her şey, günah, yanlış dürtüler ve bencillik ile lekelidir.

“Dizlerimizin üzerinde dua ederek geçirdiğimiz en kutsal saatlerde,
Övgü şarkılarımızın hoşnut edeceğini sandığımız zamanlarda,
Sen, yüreklerimizi Araştıran, dua ve övgülerimizin üzerine bağışlamanı dök.”

Ama, tapınmamız ve aracılık dualarımız Baba Tanrıya ulaşmadan önce Rab İsa’dan geçerler. Rab İsa, onlardan mükemmellikten uzak olan her şeyi temizler ve sonunda Babaya kusursuz olarak ulaşmalarını sağlar. Ve bu arada başka çok harika bir şey daha gerçekleşir. Rab İsa buhuru kutsalların duaları ile birlikte sunar. Bu buhur, O’nun Kişiliğinin hoş kokulu mükemmelliğinin ve tamamladığı işin sembolüdür. Dualarımızı etkili hale getiren işte budur.

Bu gerçeğin bizler için çok büyük bir teşvik olması gerekir. Hepimiz dua ederken ne kadar acemi olduğumuzun farkındayız. Dilbilgisi kurallarını katlederiz, kendimizi ifade ederken güzel konuşma sanatını kullanamayız ve öğretiş açısından saçmalık olan sözler ile konuşabiliriz. Ama bunların dua etme konusundaki cesaretimizi kırmaması gerekir. Baba ile olan tüm iletişimimizi düzelten ve temizleyen yüce Başkahinimiz var.

Mary Bowley gerçeği şiirsel bir biçimde şu satırlarında yazdı:

Sonsuz tahtın önünde pek çok buhur yükseliyor;
Tanrı her zayıf iniltiyi işitmek için lütfederek eğiliyor;
Mesih tüm dualarımıza ve övgülerimize Kendi tatlı kokusunu ekliyor.
Ve sevgi buhurdanı tüm bu kokuları tüketmek için yükseliyor.