Bölüm 14

Bittim, Bittim, Vay Halime!

Yeşaya 24:16

Tanrı’nın kutsal Sözü’nün bu en nefis kısmını gözden geçirmeye son veriyoruz. Ama yine de biri, bu kısmı her okuyuşunda bu kısımda parlayan yücelik ve güzellik ile ilgili bazı taze ışınlar görür gibi olur. Öyle ki, biz bu yüzden asla Söz’ün bu kısmını “gözden geçirmeyi bitirdik” diyemeyiz.

Belki eski dönemdeki Tanrı halkının, bu değerli bölümün içeriğini ne kadar çok ya da ne kadar az anladığını ve bu bölüme ne kadar değer verdiğini merak ediyor olabiliriz. Ama bunun yerine şu soruyu sormamız gerekmez mi? Bize, o eski günlerdeki kardeşlerimizden böylesine farklı bir ölçüde Kendisini açıklamış bulunan değerli Kurtarıcımızın görkemlerini ve üstünlüklerini ve değerini biz ne kadar kavrıyoruz? Ve bu soru şimdi bizi bölümümüzün bir sonraki kısmına götürecektir.

“Eğer kişi yoksul ise ve bunları alacak gücü yok ise arınmak üzere sallamalık suç sunusu olarak bir erkek kuzu, tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda bir efa ( yaklaşık 1.3 kg) ince un bir log ( yaklaşık 0.3 litre) zeytinyağı satın alacak. Gücü oranında biri günah sunusu, öbürü yakmalık sunu olmak üzere iki kumru ya da iki güvercin sunacak. Pak kılınmak için sekizinci gün hepsini Rabbin huzuruna, Buluşma Çadırının giriş bölümüne getirip kahine verecek.” Levililer 14:21-23.

Bizler ne kadar sık “yoksuluzdur!” Mesih’i gerçekten o kadar az kavrarız ki! Ama yine de eğer O’nun değerli kanına güvenir isek, bağışlanma ve temizlenmeye sahip oluruz. Tanrı’ya şükürler olsun ki, O’nun değeri benim O’na verdiğim değer değil, Tanrı’nın O’na verdiği değerdir. Bu nokta çok önemlidir! Günah sunusu ve yakmalık sunu için kuzu yerine benim bütçem belki yalnızca güvercin satın almak için uygundur: ama kabul edilişim ve temizlenmem bundan etkilenmez. İsa Mesih’in değerli isminde gelen hiç kimse geri çevrilmez. İmanımız çok ama çok küçük olabilir; O’nun değerini asla yeterince takdir etmemiş de olabiliriz: ama eğer O’nun adı ile gelir isek geldiğimiz o Kişi, Kendi gerçek değerini bilir ve biz O’nda kabul ediliriz. Yoksul olduğumuzu hissetsek bile bunun bizi Tanrıdan uzaklaştırmasına asla izin vermeyelim. Olduğumuz gibi ama O’nun değerli adı ile gelelim ve her şey yolunda olacaktır.

“Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunu ile sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım.” İbraniler 10:14,17

“Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu.” 1.Korintliler 1:30

Levililer 14:23-32 ayetlerinde Tanrının Ruhunun biraz önce üzerinde düşünmüş olduğumuz harika örneğinin tüm bütünlüğü ve ayrıntıları içinde tekrarlarda bulunmaktan nasıl da keyif aldığına dikkat edin. Ve bu örnek gerçekten de tekrar edilmeye değer! Öyle görünüyor ki, O’nun Kendisi sınırsız lütfu ile bize biraz önce açıklamış olduğu bu görüntüleri tekrar açıklamaktan asla yorulmuyor. Bizler de bu görüntüleri izlemekten asla usanmayalım, aksine onların üzerinde durup düşünelim, onlardan beslenelim, keyif alalım ve onları kendimize ait kılalım. Kutsal Kitapta iki uzun bölümün cüzam hastalığına ve onun temizliğine ayrılmış olması bir tesadüf değildir. Diliyorum ki, Rab bize bu harika örneklerin derinlik ve doluluklarını giderek daha fazla öğrenmemiz için güç versin ve Kutsal Ruh aracılığı ile onların yüksek değerini giderek daha çok anlayalım; onlarda bulunan yücelik ve güzellikleri her zaman görelim. Onlar da Yazarları gibi sınırsızdırlar.

Rab, “Gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim.” Mezmur 119:18.

Levililer 14:33-53 ayetleri bize bir evin içindeki cüzam hastalığından ve onun temizliğinden söz ederler. Bu durum, İsrail Kenan diyarına ulaştığı zaman uygulanacaktır. Bu konu, Tanrı halkının topluluğundaki bir günah ile ilgilidir. Ve çok ciddi ve çok önemli bir konudur. Ve her imanlı kişi ciddi olarak bu konunun üzerinde durmalıdır. Ayrıca konu, bu küçük kitabın dışına çıkacak kadar geniştir ama biz, okuyucularımıza Tanrı sözünün bu kısmını dua ederek okumalarını ve üzerinde düşünmelerini gayret ile öğütleriz.