Bölüm 8

Çadırının Dışında

“Artık ordugaha girebilir ama yedi gün çadırının dışında kalmalı.” (Levililer 14:8)

Temizlenmiş ve traş olmuş ve yıkanmış olan adam şimdi artık ordugaha dönebilir. Onun için ne kadar da mutlu bir gün! Daha önce ordugahtan uzakta ve onun dışındaydı, ama şimdi o temiz kuşun kanı aracılığı ile yakına getirilmiştir. Bu durum bize Efesliler 2:13 ayetini hatırlatmaktadır, öyle değil mi? “Ama bir zamanlar uzak olan sizler şimdi Mesih İsa’da Mesih’in kanı sayesinde yakın kılındınız.” Şimdi artık hiç kimse onun ordugahtan içeri girmesine hayır diyemez. Çünkü ondaki tüm kirlilik yok edilmiştir.

Cüzamlının Yasası
“Artık ordugaha girebilir.” Levililer 14:8

Ama şimdi kendi evinden içeri giremez. Yedi gün süre ile çadırının dışında kalması gerekir. Bu durum bize ne öğretir? Çoğumuz, tüm günahlarımızın temizlendiğini bildiğimiz zaman Mesih ile birlikte olmak için hemen yuvaya dönmek ve bu dünyada karşımıza çıkacak olan tüm sıkıntı, dert, denemeler ve aşağılanmalardan kaçıp kurtulmayı isteriz. Mesih’in Kendisine olan derin ve gerçek sevgimiz nedeni ile sonsuza kadar O’nun ile birlikte olmayı özlememize rağmen bunun olmaması gerekir. Markos 5.bölümde Rabbin kendisinden adı tümen olan çok sayıda kötü ruhu kovduğu adamı hatırlayalım; bu adam Rab İsa’ya, “Seninle geleyim” diye yalvarmış ama Rab İsa ona izin vermemiş idi. Rabbin bu adama ne dediğini okuyalım: “Evine, yakınlarının yanına dön. Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.” (ayet 19) Rab onu Kendisi için tanıklık etsin diye geri gönderdi. Ve ben bu temizlenmiş cüzamlının temiz giysiler ile ve traş ettiği başı ile Tanrının gücü ve iyiliğini anlatan çok güçlü bir tanık olduğunu düşünüyorum. Adamın yedi gün boyunca ordugahın yollarında ve patikalarında yürümesi gerekiyor idi. Yolda karşılaştığı kişilerin aşağılama ve alaylarından gizleneceği hiç bir yer yoktu. Ama konuşmadan bile tanıklık etmekte ve onların her birine şunları söylemekte idi: “Bu gördüğünüz cüzamlı temizlenmiş ve yakın kılınmıştır.” Yedi rakamı Kutsal Kitapta mükemmel bir rakamdır ve Rabbin her birimizi “Rab’den uzakta ve bu bedende yaşamaya” bırakmayı seçtiği zamanın mükemmel uzunluğundan söz eder. 2.Korintliler 5:6. Çarmıhta ölmekte olan haydut için bu zaman yalnızca birkaç saat idi. Ama ne denli müthiş bir tanıklıkta bulundu! Onun yaptığı tanıklık yüzlerce yıl boyunca yankılandı ve pek çok kişi de bu zavallı ama artık temizlenmiş cüzamlı aracılığı ile umut bulmuştur ve tüm dünya Kurtarıcı’ya karşı olduğunda ya da O’na tanıklık etmeye korktuğunda, onun bu açık ve canlı tanıklığı aracılığı ile temizlenmiştir. Bu yedi gün diğer kişiler için çok pek çok yıla bedeldir ve uzun bir ömrü kapsar. Ama yine de her birimizin zamanı mükemmeldir ve bizim adımıza Kahinimiz tarafından karar verilir.

Cüzamlının Yasası
Ama yedi gün çadırının dışında kalmalı.” Levililer 14:8

Eğer cüzamlı kişiye izin verilmiş olsa idi o zaman kendisi saçı ve sakalı tekrar uzayana kadar insanlar tarafından aşağılanmaktan kurtulmak için kendi evinde saklanırdı. Ama Tanrı onu Kendisi için bir tanık olarak seçmiş idi ve birazdan göreceğimiz gibi, kişi, saçı uzadığı zaman onu tekrar traş etmesi gerekiyor idi. Ve sevgili okuyucum, eğer siz temizlenmiş bir cüzamlı iseniz, Kendisi için tanıklık edin diye Tanrı sizi seçmiştir. Sizi bu dünyada bedende bırakmış olmasının nedeni budur. O, Kendisini reddeden ve dışarı atan bir dünyada O’na tanıklık etmenizi istemektedir. Sizi burada aşağıda bırakır ve hemen yuvaya almaz. Rab İsa Mesih sadık ve gerçek tanık idi. (Vahiy 3:14) Ah, sevgili dostlar, kendimizi araştıralım ve O’nun için ne tür tanıklar olduğumuzu anlayalım.