Bölüm 11

Suç Sunusunun Kuzusu

“Sonra kahin erkek kuzulardan birini alıp bir log ( yaklaşık 0.3 litre) zeytinyağı ile birlikte Rabbe suç sunusu olarak sunacak. Sallamalık sunu olarak bunları Rabbin huzurunda sallayacak.” Levililer 14:12

Cüzamlının Yasası
Erkek kuzu suç sunusu olarak. Levililer 14:12

O suç sunusu kuzunun zavallı cüzamlı ile birlikte Rabbe sunulması, O’nun için söz ile anlatılamaz bir sevinç olur. O kuzuyu Tanrının Kendisi sağlamıştır, O, “dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrının Kuzusudur”. (Yuhanna 1:29) Bu kuzu, Tanrının biricik Oğlunu tanımlar. Ve Onun ile birlikte Kutsal Ruhu sembolize eden bir log (yaklaşık 0.3 litre) zeytinyağı da vardı. Kutsal Üçlü’nün üç Kişisinin hepsinin kefaret edilmiş günahkarı yukardaki yuvasına götürme konusunda rolü olduğunu görürüz.

“Erkek kuzuyu günah sunusunun ve yakmalık sununun kesildiği kutsal yerde kesecek. Çünkü günah sunusu gibi suç sunusu da kahine aittir. Çok kutsaldır.” Levililer 14 ayet 13.

Bu noktada anlıyoruz ki, cüzam yalnızca kirlilik değil ama aynı zamanda Rabbe karşı işlenmiş bir suç olarak da sayılıyor ve bu nedenle de bir suç sunusunu gerektiriyor idi. Bu yüzden farkına varmamız gereken şey şudur: Biz yalnızca günah tarafından kirletilmek ile kalmadık ama aynı zamanda her birimiz bireysel olarak “Rabbe karşı suç işledik.” Şu sözler ile feryat etmemiz doğrudur: “Rab, sana yalnızca sana karşı günah işledik.” (Mezmur 51:4) Zavallı kaybolan oğulun öğrenmesi gereken ders bu idi; onun şu sözler ile feryat ettiğini işitiyoruz:” Baba, Tanrıya ve sana karşı günah işledim.” Luka 15:21

Cüzamlının Yasası
“Kahin erkek kuzuyu kesecek.” Levililer 14:13

{ Eski Antlaşmada İsrail halkı arasında olan cüzamın varlığından farklı olaylarda söz edildiğini hatırlayacaksınız (Miriam, Çölde Sayım 12; Gehazi, 2.Krallar 5; Uziyya, 2.Tarihler 26), her dönemde büyük bir günah işlendiği zaman bu korkunç hastalığın bir ceza olarak gönderilmiş olduğuna dikkatiniz çekilecek. Gehazi’nin olayında cüzam onun tohumuna da sonsuza kadar yapışacak idi. Naaman’ın öyküsünde günahtan söz edilmemiştir (2.Krallar 5); ama İsrail halkından biri değildi. Eğer Tanrı cüzamı Halkı için bir ceza olarak kullandı ise- ki öyle görünüyor – o zaman bu suç sunusunun hastalığa neden olan günah için kefaret etme olasılığı söz konusudur. Ama benim bu örnekte suç sunusunun bize, bizim işlediğimiz günah eylemlerine kefaret eden Mesih’in ölümünü anlattığı konusunda hiç kuşkum yoktur.

Ama suç sunusu aynı günah sunusu gibi kahine ait idi. Kahin suç sunusunu yediği zaman bu sunuyu sunan kişinin suçunu kendi suçu yapmış oluyordu. Söz ile anlatılamayan ne yüce bir lütuf! Ve işte yüce Baş Kahinimiz de bizim için aynısını yapmıştır. 2.baskı}

“Kahin pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının başparmağına suç sunusunun kanından sürecek.” Levililer 14:14.

Cüzamlının Yasası
Sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ
ayağının baş parmağına kanı sürecek. Levililer 14:14

Bizim tüm suçlarımızı ortadan kaldırmış olan suç sunusunun kanı şimdi temizlenmiş cüzamlının kulağına ve sağ elinin başparmağına ve sağ ayağının başparmağına işaret eder. Bu, bu yücelik avlularından içeri giren herkese işaret eden bir rozet ya da bir nişana gibidir. Bu değerli kan aracılığı ile temizlenmesi gereken yalnızca bu organları değil, aynı zamanda başı yani tüm zekası ve yetenekleriydi de. Elleri Rabbe karşı günah işlemek için pek çok kez kullanılmış idi ama şimdi sağ başparmağındaki kan tüm günahlarının bağışlanmış olduğunun işareti ve belirtisidir. Ayaklarımız bizi, kendi yollarımızda yürümek için ne kadar sık yoldan saptırmıştır. (Yeşaya 53:6) ama şimdi sağ ayağın başparmağı kan herkese onların tüm suçlarının Ra için bbin üzerine yüklenmiş olduğunu söylemektedir.

Burada yeryüzünde Halkının ayaklarını yıkamak için alçalmış Olan, şimdi de çarmıhta bu ayakları kendi değerli kanı ile belirlemek üzere yine alçalır.

O’nun kutsal başı, bir kez dikenlerle taçlandı ve görüntüsü öylesine bozuldu ki insanlar O’ndan yüz çevirdiler (Yeşaya 52:14). O’nun değerli kanı bir kez başına ve alnına aktı ve şimdi benim başımı Kendi başı ve yalnızca Kendi başı olarak sonsuza kadar belirledi. O’nun elleri ve ayakları benim için delindi ve tüm sonsuzluk boyunca o zalim çivilerin izlerini taşıyacak: ve şimdi benim elim ve ayağım onları satın alan kanın izini taşıyor.

{Kendisinin Hristiyan olduğunu söyleyen bir kız eski bir Hristiyan arkadaşına dansa gitmesinin kendisi için yanlış olup olmayacağını sordu. Yaşlı adam kıza şu yanıtı verdi: “Her şey ayak baş parmağının üzerinde kan olup olmadığına bağlıdır!” Kız bu yanıta şaşırdı ve aklı karıştı ama yaşlı adam sonra ona temizlenmiş ve kulağı, eli ve ayağı kan ile işaretlenmiş cüzamlıdan söz etti; üzeri kan ile örtülü olan her şey Kurtarıcı tarafından satın alınmıştır. Kız, ayak parmağının Kurtarıcısının kendi kanı ile işaretlenmiş olduğunu fark ettiği zaman onu dünya ile dans etmek için kullanamayacağını hemen fark etti. “Müzik ve dansın” olacağı gün gelecektir (Luka 15:25) ama bu burada aşağıda değildir. 2.baskı}

Yukardaki avlularda bulunan o sayısız kalabalığın çevresine baktığımız zaman herkesin aynı işareti taşıdığını görürüz; ve herkes şu yeni şarkıya eşlik etmekten keyif alacaktır: “Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan ve her ulustan insanları kendine satın aldın.” Vahiy 5:9 J.N.D.Çeviri.