İbrahim

Tanrı’nın Dostu

Yazan

Hamilton Smith

Sunset
İçerik
Bölümler  
  Önsöz
1 Nehrin Diğer Yakasında
2 Tanrı’nın Çağrısı
3 İman ve İmansızlık
4 Reddetmek ve Seçmek
5 Zafer ve Yenilgi
6 Oğulluk ve Miras
7 Benlik ve Yasa
8 Her Şeye Gücü Yeten Tanrı ve Sonsuza Kadar Kalıcı Antlaşma
9 Bereketler ve Ayrıcalıklar
10 Dünya ile Dostluk
11 Benliğin İşleri
12 Mirasçının Doğumu
13 İshak’ın Tanrı’ya Sunulması
14 Sara’nın Ölümü
15 Rebeka’ya Yapılan Çağrı

Önsöz

Kutsal Kitap’ın daha uygun ve tam olarak anlaşılabilmesi için Tanrı’nın İbrahim ve onun tohumu ile olan ilişkisi hakkındaki böyle önemli bir bilgiye hak ettiği değeri vermemiz çok zor nerede ise imkansız bir çabadır. Ama biz yine de Kutsal Ruh’un rehberliğine ve gücüne güvenerek bu satırları yazıyoruz. Rab İbrahim’e şu sözleri söyledi: “Seni kutsayanları kutsayacak ve seni lanetleyenleri lanetleyeceğim. Yeryüzündeki tüm halklar senin aracılığın ile kutsanacaklar.” Yaratılış 12:3. Galatyalılar 3:16 ayetinden öğrendiğimize göre bu tohum “Mesih” idi ve yapılan antlaşmada yer alan tüm bereketler yalnız O’nda yerine gelecekler idi.

İbrahim aynı zamanda Kutsal Kitap tarihinde yer alan en ilginç karakterlerden de biridir. Tüm Kutsal yazılarda İbrahim kadar söz edilen kişilerin sayısı ancak birkaç tanedir. Kutsal Kitap’taki tüm kelimelerin metindeki yerini gösteren dizinde bu gerçeği görebiliriz: İbrahim’in adı doğal olarak Eski Antlaşma’nın pek çok yerinde geçer ama onun adını aynı zamanda Yeni Antlaşma’daki on bir kitabın içinde de yetmişten fazla yerde kaydedilmiş olarak görürüz. İbrahim, “Tanrı’nın dostu” olarak çağrılmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Yakup 2:23.

İbrahim’i Tanrının onun için amaçladığı yere yerleştirmek için Tanrının yüceliği ona göründü (Elçilerin İşleri 7:2) ve İbrahim’e harikulade görümler verdi – bu görümler Rab İsa (Yuhanna 8:56) ve “mimarı ve kurucusu Tanrı olan temelli” göksel kent ile ilgili idi. (İbraniler 11:10).

İbrahim’in yaşamından öğrendiğimiz pratik dersler Bay Hamilton Smith’in bu kitabında vurgulanan derslerdir – Tanrının dostu İbrahim! Bu yazarın, Yusuf, İlyas ve Elişa adlı peygamberlerin yaşamını konu alan önceki diğer kitaplarına verilen aynı bereketin Rab tarafından bu kitaba da verileceğine güveniyoruz.

Yayımcı Şubat, 1957.


Göklerdeki tahtında egemenlik süren
 İbrahim’in Tanrısına övgüler olsun!
Öncesiz ve sonsuz olan sevgi Tanrısı: Yehova, yüce BEN’İM,
Yerde ve gökte tek yetkiye sahip olan
Bu kutsal Adın önünde eğilir ve beni sonsuza kadar bereketleyen
Bu Adı sonsuza kadar överim.

Yeryüzündeki ben O’nun sağ elinde tuttuğu sevinçlerimi almak için
O’nun üstün buyruğu ile kalkar ve İbrahim’in Tanrısını överim.
O, beni dünya bilgeliğini, ününü ve gücünü terk etmeye ve beni
Yalnızca O’nu, payım, kalkanım ve yüksek kulem yapmaya çağırır.

Lütfu her şeye yeten İbrahim’in Tanrısı bu dünyadaki
Tüm göçmenlik günlerimde ve yürüdüğüm tüm yollarda
Bana rehber olacaktır. O’na övgüler olsun!
O, bir solucana “Dostum” diye hitap eder; Tanrım O’dur ve
Beni İsa Mesih’in kanı aracılığı ile sonsuza kadar koruyacaktır.

O’nun Kendisi ant içmiştir ve ben de O’nun içmiş olduğu bu anta güvenirim.
Ben kartal kanatları üzerinde taşınır ve göğe yükselirim.
O’nun yüzünü göreceğim ve O’nun kudretine hayran olacağım ve
O’nun lütfunun harikaları için sonsuza kadar şarkılar söyleyeceğim.
— T. Oliver