Kurtuluşun Temel Gerçekleri

Fundamental Truths of Salvation

Yazan
Edward Dennett
1875

 

İçerik
Bölüm 1 Can Endişesi
Bölüm 2 İnsanın Tanrının Önündeki Konumu
Bölüm 3 Mesih’in Kanı
Bölüm 4 Yeniden Doğmanız Gerekir
Bölüm 5 Tanrı İle Esenlik
Bölüm 6 “Kurtulmak İçin Ne yapmam Gerekir?”
Bölüm 7 Zorluklar
Bölüm 8 Kurtuluş
Bölüm 9 Bedende Konut Kurmuş Olan Kutsal Ruh
Bölüm 10 Durmak ve Sorumluluk
Bölüm 11 Rabbin Gelişi
Bölüm 12 Yargı

ÖNSÖZ

Okuyacağınız sayfalar, Tanrının Ruhu tarafından uyandırılmış ve canlandırılmış olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmışlardır. Ve bu nedenle yazar kurtuluş yolunu mümkün olan en basit ve net şekli ile açıklamayı arzu etmiştir. Bundan dolayı konusunu basitleştirme amacı ile tekrarlar yapması gerektiği takdirde bu tekrarları yapmaktan kaçınmamıştır. Ama canı, yalnızca “Dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu’na” yönlendirmek ile tatmin olmamış ve içerik tablosunda görüleceği gibi, Kutsal Yazıların temel öğretişlerinin bazılarına ekler yapmıştır — Mesih’te henüz bebek olan kişiler için temel eğitimlere de yer vermiştir. Bazı kişiler, diğer konuların da bu yazıya dahil edilmiş olduğunu düşünürler. Yazar da aynı şekilde böyle düşündü; ama daha fazla üzerinde düşündüğü zaman, , özellikle konu, daha ileri gerçeğin yer aldığı bir dizi kitap zaten mevcut olduğu için farklı bir yargıda bulunmaya yönlendirildi.

Yazarın isteği, bu sayfaları okuyan kişilerin Kutsal Yazılar ile ilgili her beyanı kıyaslayabilmeleridir. Aynı zamanda bu sayfaları okuyan okuyucular Tanrının Ruhu tarafından “canlarını kurtaracak olan sözü alçakgönüllülük ile kabul etmeleridir” (Yakup 1:21). Ve yazarın duası şudur: Tanrı, bu yazılanları Kendi yüceliği için kullanma konusunda lütuf göstersin, çünkü O’nun bereketlemesi olmadan yazılanlar da okunanlar da boş ve yararsız olacaklardır.

— Edward Dennett, Blackheath, İngiltere, Aralık,1875