Misir’dan Kenan’a

Kaygılı Canlar ve Genç İmanlılar için bir Kitap

yazan

W. T. P. Wolston.M.D.

Önsöz.

Bu küçük kitaba verilen ad, Boaz’ın Beytlehem’deki orakçılarına başak devşiren genç Ruth ile ilgili vermiş olduğu buyruktan esinlenmiştir:”Hatta onun için demetlerden başak ayırıp yere bırakın da devşirsin. Sakın onu azarlamayın.”(Rut 2:16).

Sonra Rut hakkında şu sözler kaydedilmiştir, “Böylece Rut akşama kadar tarlada başak devşirdi. Devşirdiği başakları dövünce bir efa (yaklaşık 14.7 kg.) kadar arpası oldu.” Rut, başak devşirdiği zaman bilgece davrandı; eve yalnızca dövülen başakları götürdü; samanı tarlada bıraktı. Ben de okuyucularımdan aynı şeyi yapmalarını rica ediyorum.

Çok çeşitli koşullar altında bulunan ve bazıları bir çeyrek yüz yıl önce ve diğerleri daha yakın tarihlerde yaşamış olan Hıristiyan topluluklarına yazılmış olan bu sözler, onları işiten bazı kişiler tarafından kısaca kaydedildiler ve bu notlar yeniden gözden geçirildi.

Yazar, her “avuç içinde” pek çok saman bulunduğunun çok iyi farkındadır, ama sıkıntı çeken bir araştırmacıya yardım etmek, düşmüş ve mutsuz birini iyileştirmek, zayıf bir imanlıyı teşvik ederek neşelendirmek ya da bir kardeşi canlandırmak için Tanrı’nın değerli gerçeğinin altın arpasından yeterli miktarda mevcut olduğu takdirde, hedefine ulaşmış olacaktır.

Bu kitap, dua aracılığı ile “Hasat Rabbinin” sevecen ilgisine adanmıştır.

W.T.P.W.
46 Charlotte Square,
Edinburgh, Scotland
16 Aralık 1898.

İçerik
Bölüm Sayfa
1 Tutsaklık ve Sığınak  
2 Mayasız Ekmek ile ilgili Yedi Gün  
3 Kutsallaşma: Konumsal Görünümü  
4 Kutsallaşma: Uygulamadaki Görünümü  
5 Kurtuluş  
6 Ezgi: Doyum  
7 Yaşatma: Man ve Su  
8 Tunç Yılan ve Şeria Irmağı