Torunlarımın Anne ve Babasına

“Torunlar yaşlıların tacıdır”

Süleyman’ın Özdeyişleri 17: 6

İmanlı Anne ve Babalar için Kutsal Kitap’taki Bazı anne ve Babalar hakkındaki Düşünceler

Yazan: Bir Büyükbaba

(G.Christopher Willis)
Üçüncü Baskı 1966

Bible Light Publishers
P.O.Box 442
Fo Tan, New Territories, Hong Kong, ÇİN

Torunlarımın Anne ve Babasına

 

İÇERİK
Eski Antlaşma
Önsöz Şimşon
Giriş Elimelek ve Naomi
Adem Hanna
Lemek Eli
Hanok Samuel
Nuh Davut
İbrahim İttay
Lut Gilatlı Barzillay
İshak Saul
İsmail Yonatan
Esav Yehoyada oğlu Benaya
Yakup Avner’in Oğlu
Amram ve Yokevet Süleyman
Firavun Rehavam
Harun Aviya
Musa Asa
Kalev Yehoşafat
Akan Hizkiya
Rahav Yoşiya
Selofhat’ın Kızları Daniel
Gidyon Mordekay
Yiftah Şallum ve Kızları
Yeni Antlaşma
Zekeriya ve Elizabet Krispus
Nasıra’daki Yuva İstefanas
Bırakın Çocukları Onisiforus’un Ev Halkı
Yalnızca Babanın Bağrında Bulunan Çocuklar Sezar’ın Ev Halkı
Nain Kentindeki Dul Kadın Narkis’in Ev Halkı
Yair Aristobulus ve Kloi’nin Ev Halkları
Kötü bir ruhun yakalamış olduğu oğul Hanımefendi ve Çocukları
Zebedi’nin çocukları Arhippus
Yuhanna’nın Annesi Meryem Timoteos
Diğer Ev Halklarından Birkaç Örnek Anne ve Babalara Öğütler
Kornelyus Yeni Antlaşma
Lidya Eski Antlaşma Öğütleri
Filipeli Zindancı Yazar Hakkında

 

Önsöz

İmanlı Anne ve Babalara.

Rab tarafından sevilenler:—

Size bu şekilde hitap edebileceğimi düşünüyorum çünkü bu sayfalar yalnızca O’NA ait olan kişiler için yazılmıştır ve bu bağ hepimizi tek bir bağ haline getirir: her birimiz bir diğerimiz tarafından seviliriz. O halde bir yaşlı adamın bu büyük Ailenin bazı genç üyelerine aktarmak istediği deneyimlerden bazılarını dinlemeye katlanın; o, bu deneyimleri ya da dersleri bir zamanlar yanında evinde olan ama şimdi çok uzaklarda bulunan neşeli çocuklarından elde etmeyi denemiştir.

Büyükbaba ve Torunu
Büyükbaba ve Torunu

Belki de bu derslerin Tanrısal Öğretmenimiz ( Matta 23: 8 JND çevirisi) tarafından Kutsal Sözü aracılığı ile öğretmek istediği dersler olduklarını söylemem gerekir ve bu ifade aynı zamanda daha doğru bir ifade olur. Rabbimizin bu dersleri öğretmek için hem Kendi sözünü hem de çocukları kullandığını söyleyebiliriz. Öyle ki, bizler bu dersleri yalnızca teorik yanları açısından bilmek ile kalmayalım.

Bu derslerin son derece zor olduğunu deneyimleyen bir çocuk görmüşsünüzdür: belki öğretmen bu dersleri bir defadan daha fazla tekrar etmiştir ve ders öğrenilmeden önce yazılı olduğu sayfanın tamamı göz yaşları ile ıslanmıştır. Ve ben, yazarın size öğretmek istediği tüm derslerin tarafınızdan öğrenilmiş olduklarından hiç de emin değilim.

Yazarın bu dersleri kendi düşüncelerinin üstün olduğunu düşünerek yazdığını sanmayın. Böyle yapmaz: bu derslerin bazıları öylesine büyük acılara neden olmuşlardır ki yazar duyduğu yürek acısı nedeni ile sonunda her şeyi bir kenara atmış ve artık bu konu ile hiç bir şekilde ilgilenmeme kararı almıştır. Ve bu dersler, birkaç yıl boyunca cesareti kırılmış bir çocuğun, defteri onun karalamalarını, hatalarını ve başarısızlıklarını açıkça ortaya koyduğu için o defteri saklaması gibi bir kenarda gizli durmuştur.

Ama bu şekilde gizli durmayacaktır. Bu nedenle defteri ortaya çıkartması ve onu tamamlamayı denemesi gerekti. Bu sayfaları yalnızca belirli bazı özel gözlerin görmesi için yazılmış olduklarını fark etmeniz için fazla uzun okuma yapmanız gerekmeyecek: bu özel gözler çok kez “bu tekrar karşılaştıkları gözlere sevgi ile bakmışlardır” ve bu yüzden stile özgü mahremiyet ve özgürlüğü bağışlamanız gerekir; çünkü değişen hiç bir şey olmamıştır. Şimdi bu küçük kitapçığın size sunulmasının nedeni “sevgili kardeşimiz Pavlus’un “belirtmiş olduğu şu gerçekten ötürüdür: – “Borçluyum..”

Kutsal yazılarda önceden bildirilen “sıkıntılı zamanları” yaşıyoruz (2.Timoteos 3: 1) ve çocuklarımızı yetiştirmemiz hiç de kolay değildir. Rabbin Kendisi bile şöyle der: “Çocuklar yetiştirip büyüttüm ama bana başkaldırdılar.” Yeşaya 1:2. Ne yazık ki bu başkaldırı çocuklarımızın yüreğinde mevcuttur (ve aynı zamanda bizlerin yüreklerinde de)ve bu başkaldırı çocuklarımızın doğal olarak yanlış yöne dönmelerine neden olur ve yalnızca Tanrının lütfu anne ve babaların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacaktır. Tanrıya şükürler olsun ki O, çocuklarımızı kutsal sayar (1.Korintliler 7: 14) ve şöyle der: “Lütfum size yeter.” Eğer bu sayfaların bazı genç anne ve babalara bir teşvik ya da bir uyarı desteği sağladığı kanıtlanır ise Tanrıya o kadar minnettar olurum ki! Sevgili imanlı anne ve baba, Umut Tanrısı sizin ile birlikte olsun.

“Bir Büyükbaba”

İkinci Baskı İçin Önsöz

Bu küçük kitabın bir başka baskısının talep edildiğini öğrendiğimiz zaman şaşırdık ve Rabbe minnettar kaldık.

Bir okuyucu bu kitabın üzücü bir kitap olduğunu söyledi ve korkarım ki bu söylediği doğru ama insanın tarihi Adem’den bu yana başarısızlık, günah ve sıkıntının üzücü bir öyküsü değil midir? Ama resmin bu yanı ne kadar karanlık ise Tanrının sevgisi, lütfu ve sadakati o kadar daha aydınlık bir şekilde parlar! Bu yüzden ümit ediyoruz ki üzücü hataların ortasında bizim gözlerimiz her zaman “Hata Yapmayan’a” dönük dursun ve bize ait olan sorumluluk için O’nun sadakatini hesaba katma konusunda teşvik edilebilelim.

Tanrı hala “Tüm teşviğin Tanrısıdır” ve önümüzde duran okuyacağımız bu sayfalar bizi üzecek dahi olsalar aynı zamanda her okuyucunun yüreğini teşvik de edeceklerini ümit ediyoruz.