Yahve’nin Bayramlari

Levililer 23

Yazan

George Christopher Willis

 

İçerik
Bölüm   Sayfa
  Ön Söz  
  İkinci Baskı İçin Ön Söz  
1. Giriş  
2. Rabbin Kurtardıkları  
3. Yedi Bayram  
4. Şabat  
5. Fısıh  
6. Mayasız Ekmek Bayramı  
7. İlk Ürünler Bayramı  
8. Haftalar Bayramı ya da Pentikost  
9. Şimdiki Zamandaki Aralık  
10. Boru Çalma Bayramı  
11. Kefaret Günü  
12. Çardak Bayramı  

Ön Söz

Türkiye'de Yün Dokuma
Türkiye’de Yün Dokuma

Kitapta yer alan sayfalar, daha çok Rabbin bayramları konusundaki Kutsal Kitap ya da konuşmaların sonucu olarak yazılmışlardır. Konuşmalar, Bay John Ritchie’nin , “Yehova’nın Bayramları: Lütuf ve Yüceliğin Parlak Ön Gölgeleri” adlı kitap okunduktan ve bu kitaptan çok keyif alındıktan sonra yazılmış konuşmalardır.

Yazarın ilk düşüncesi bu küçük kitabı Çince’ye tercüme etmek idi ama çalışma ilerledikçe orijinal kitabın sınırlarının ötesine geçileceği anlaşıldı ve hali hazırdaki kitap için hiç bir şekilde orijinal kitabın bir tercümesi olamayacağı söylendi. Aynı zamanda Bay Ritchie’nin küçük kitabı, bu kitabın aslını teşkil eden temel çalışma olmuş idi. Ve bu neden ile yazar minnet dolu bir ifade ile bu kitabın yazarına çok şey borçlu olduğunu kabul eder. Bu kitabın pek çok kısmı Bay Ritchie’nin kitabından doğrudan alınmış olan bölümler içerir.

Yazar aynı zamanda pek çok başka yazara da çok şey borçludur; kendisi için uygun gördüğü pek çok başka eserden de özgürce alıntılar yapmıştır. Burada özellikle sözü edilmesi gereken diğer alıntı yapılan eserler şunlardır: Bay W. Trotter’in yazdığı Peygamberlik ile ilgili konular hakkında Genel İçerikler ve Kutsal Kitap’ın Kitaplarının Özetleri ve Bay J.N. Darby tarafından yazılmış olan diğer kitaplar.

Yazar aynı zamanda kitabının tüm tercüme işini yapmış olan Bay Shih T’ien Min’e sevgi dolu ve sadık hizmeti için derin şükran duygularını ifade eder ve bu kitabın ortaya çıkması için yardım ve desteklerini esirgemeyen diğer kişilere kitabı yazar iken yanında oldukları için teşekkür eder.

Bu kitabın sayfalarının ortaya çıkması için hizmet veren kişilerin gayretli arzusu yüreklerimize Rabbin Bayramları konusunda dokunmak olmuştur; bu Bayramlar Rab tarafından yüreklerimizin O’na dönmesi için tasarlanmış ve düzenlenmiş olan bayramlardır. Öyle ki, bizler O’nun lütfunu daha iyi öğrenebilelim ve burada aşağıda yani yeryüzündeki karanlık yolda O’nun lütfu ve sevgisi ile teşvik edilelim ve önümüzdeki parlak Yüceliği görebilelim.

Yarovam, “kendi kendine uydurduğu sekizinci ayın on beşinci günü Beytel’de yaptırdığı sunağa gitti ve kurban sunup buhar yaktı. Ve o günü İsrail halkı için bayram ilan etti.” (1.Krallar 12:33) Rab, onun bu yaptığından tiksindi. Bu olayın bize şu konuda bir uyarı olmasını diliyorum: Tanrının sözüne bağlı kalmak ve her bayramın önemli olduğuna dair bir kanıt olarak onun zamanını ve şeklini belirleyenin, yalnızca Tanrı olduğunu kabul etmek! Eğer bu harika konuya bu tür bir ruh ile yaklaşır isek tazelenme konusunda başarısız olmayacağımıza güvenebiliriz.

İngilizce El Yazması belgelerin daha büyük bir kısmı yalnızca Çince’ye tercüme edilme amacı ile hazırlandılar. Ve evde iki ya da üç imanlı güvenilir dosttan tercüme konusundaki eleştirileri rica edildi. Bu dostlardan biri kitabın İngilizce basılması konusunda ısrar etti ve özgürce davranarak bu çalışmanın gerçekleşmesini mümkün kıldı. Yazar bu dostuna kendisine yaptığı iyilik ve verdiği teşvik ve ayrıca değerli eleştirileri ve düzeltmeleri için büyük minnet duyduğunu belirtir.

Kitabın stilinin hedefi, yalnızca sade bir tercüme çalışması olduğu için stili değiştirme konusunda hiç bir çaba gösterilmedi ve kitabın hedef okur kitlesi İngiliz okurları değil idi. Bu yüzden onlardan buna tahammül etmelerini ve buna rağmen Rabbin Bayramlarının, Rabbin Lütfu ve Yüceliği için her yüreği yönlendirmesini umut etmelerini rica etmemiz gerekiyor. Öyle ki, lütfedip bu bayramları düzenleyen Tanrıya tapınma sürüp gidebilsin.


İkinci Baskı İçin Ön Söz

Tanrının lütfu aracılığı ile bu küçük kitabın ikinci baskı yapması istendi. İkinci baslı için birkaç ekleme ve düzeltme yapılmıştır ama bunların dışında ikinci baskı birinci baskıya benzer. Rab lütfetsin ve bu kitabı halkının teşvik ve bina edilmesi için kullansın: ve elbette Kendi Yüceliği için kullansın!

G. Christopher Willis
Hong Kong
Ekim 25, 1957

Yahve’nin Bayramlari