1 Samuel 11

11:1-5   Yaveş-Gilat, Şeria Irmağı’nın doğu yakasında, Gad’a ait olan topraklarda yer alan bir kentti. Güneydoğudaki komşuları olan Ammonlular kenti kuşattılar ve onlardan kendilerine kulluk edeceklerini belirten bir antlaşma yapılmasını istediler. Ama Nahaş onları sakatlamak ve her birinin sağ gözünü oyup çıkararak İsrail’de küçük düşürmek istiyordu. Ammonlular’ın, Yaveş’in ileri gelenlerine yardım aramaları için izin vermeleri şaşırtıcıydı. Belki de Nahaş hazırlıklı değildi ya da İsrail’in geri kalan kısmının Yaveş’e yardım etmesinden korkmuyordu. Saul’un hâlâ tarlada çalıştığı Giva Kenti’ne ulaklar gönderildi. İsrail’in yeni kralı olarak kendisini gösterme zamanı gelmiş, hatta geçiyordu bile!

11:6-11   Saul, ibret olması için bir çift öküzü parçalayarak İsrail’in her bölgesine gönderdi ve ulusu silah başına çağırdı. Halk, Rab korkusuyla sarsıldı. İsrail ve Yahuda, Bezek’te bir araya toplandı; üç yüz otuz bin kişiydiler ve tüm gece boyunca, Ammonlular’ın kökünü tamamen kazıdıkları Yaveş’e doğru yürüyüşe geçtiler.

11:12-15   Zaferden galeyana gelmiş halk, daha önce Saul’un krallığını kabul etmeyenleri öldürmek istedi. Ama Saul onları bilgece durdurdu. Zaferi Rab’bin verdiği gerçeği, onun için yeterliydi. Samuel, daha sonra Gilgal’da kutsal bir onaylama çağrısında bulundu ve Saul’un krallığı tüm ulusun önünde yenilenmiş oldu. Bu kez karşı çıkan olmamıştı. Yeşu 5:9’da da Gilgal’daki ruhsal yenilenmeden söz edilir.

 

Kutsal Kitap

1 Ammon Kralı Nahaş Yaveş-Gilat üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler, Nahaşa, ‹‹Bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz›› dediler.
2 Ama Ammonlu Nahaş, ‹‹Ancak bir koşulla sizinle antlaşma yaparım›› diye karşılık verdi, ‹‹Bütün İsrail halkını küçük düşürmek için her birinizin sağ gözünü oyup çıkaracağım.››
3 Yaveş Kentinin ileri gelenleri ona, ‹‹İsrailin her bölgesine ulaklar göndermemiz için bize yedi günlük bir süre tanı›› dediler, ‹‹Eğer bizi kurtaracak kimse çıkmazsa o zaman sana teslim oluruz.››
4 Ulaklar Saulun yaşadığı Giva Kentine gelip olanları halka bildirince, herkes hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
5 Tam o sırada Saul, öküzlerinin ardında, tarladan dönüyordu. ‹‹Halka ne oldu? Neden böyle ağlıyorlar?›› diye sordu. Yaveşlilerin söylediklerini ona anlattılar.
6 Saul bu sözleri duyunca, Tanrının Ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi. Saul çok öfkelendi.
7 Bir çift öküz alıp parçaladı. Ulaklar aracılığıyla İsrailin her bölgesine bu parçaları gönderip şöyle dedi: ‹‹Saul ile Samuelin ardınca gelmeyen herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır.›› Halk RAB korkusuyla sarsıldı ve tek beden halinde yola çıktı.
8 Saul onları Bezekte topladı. İsrail halkı üç yüz bin, Yahudalılar ise otuz bin kişiydi.
9 Oraya gelen Yaveşli ulaklara şöyle dediler: ‹‹Yaveş-Gilat halkına, ‹Yarın öğleye doğru kurtarılacaksınız› deyin.›› Ulaklar gidip bu haberi iletince Yaveşliler sevindi.
10 Ammonlulara, ‹‹Yarın size teslim olacağız›› dediler, ‹‹Bize ne dilerseniz yapın.››
11 Ertesi gün Saul adamlarını üç bölüğe ayırdı. Adamlar sabah nöbetinde Ammonluların ordugahına girdi. Kırım günün en sıcak zamanına dek sürdü. Sağ kalanlar dağıldı; iki kişi bile bir arada kalmadı.
12 Bundan sonra halk Samuele, ‹‹ ‹Saul mu bize krallık yapacak?› diyenler kimdi? Getirin onları, öldürelim›› dedi.
13 Ama Saul, ‹‹Bugün hiç kimse öldürülmeyecek›› diye yanıtladı, ‹‹Çünkü RAB bugün İsrail halkına kurtuluş verdi.››
14 Samuel halka, ‹‹Haydi, Gilgala gidip orada krallığı yeniden onaylayalım›› dedi.
15 Böylece bütün halk Gilgal’a gidip RAB’bin önünde Saul’un kral olduğunu onayladı. Orada, RAB’bin önünde esenlik kurbanları kestiler; Saul da bütün İsrailliler de büyük bir sevinç yaşadılar.