1 Samuel 29

3. Davut’un Akiş Tarafından Ziklak’a Gönderilmesi (29. Bölüm)

29:1-5   Filistliler savaş için bir araya toplanırken, Davut ve adamları Akiş’le birlikte geriden geliyorlardı. Filistliler’in bazı önderleri, Davut’un kendileriyle gelmesine bilgece davranarak karşı çıktılar. Savaş sırasında kendilerine karşı çıkabileceğinin farkındaydılar. Kral Saul’la barışmak için, ona kestiği Filistliler’in başlarını götürmesinden daha iyi bir yol olabilir miydi? Bu adam, Saul’dan daha çok Filistli öldürdüğü için övülen Davut değil miydi?

29:6-11   Düşünceleri mantıklıydı. Bu nedenle Akiş, Davut’tan Ziklak’a geri dönmesini istedi. Davut’un yanıtı, bir Tanrı adamına yakışmıyor gibi görünüyordu. Bu düşmanlar kendi halkı olmasına rağmen efendisi kralın, düşmanlarına karşı savaşmak istemesine izin verilmeyişini protesto etti. Davut Akiş’e daha önce yalan söylemişti (27. bölüm). Şimdi de büyük olasılıkla Filistliler’i tekrar kandırmaya çalışıyordu. Eğer, gerçekten İsrail’e karşı savaşmayı amaçladıysa, Tanrı buna engel oldu ve onu Filistliler’i güçlendirme utancından onu kurtardı. Davut’a, Golyat’ın kılıcını İsrail’e karşı kullanması için izin verilmeyecekti.

 

Kutsal Kitap

1 Filistliler bütün ordularını Afekte topladılar. İsrailliler ise Yizreeldeki pınarın yanına kurdukları ordugahta kalıyorlardı.
2 Filist beyleri yüzer ve biner kişilik birliklerle ilerliyordu. Davutla adamlarıysa Akişle birlikte geriden geliyorlardı.
3 Filistli komutanlar, ‹‹Bu İbranilerin burada ne işi var?›› diye sorunca, Akiş şu karşılığı verdi: ‹‹Bu, İsrail Kralı Saulun görevlisi Davuttur. Bir yıldan uzun süredir yanımda kalıyor. Bana geldiğinden beri kendisinde hiçbir kötülük bulamadım.››
4 Ama Filistli komutanlar Akişe öfkelendiler. ‹‹Adamı geri gönder, kendisine verdiğin yere dönsün›› dediler, ‹‹Bizimle birlikte savaşa gelmesin; yoksa savaş sırasında bize karşı çıkar. Efendisinin beğenisini nasıl kazanabilir? Adamlarımızın başını ona vermekten daha iyi bir yol bulabilir mi?
5 Çalıp oynarken, ‹Saul binlercesini öldürdü,
Davutsa on binlercesini›
6 Bunun üzerine Akiş, Davutu çağırıp, ‹‹Yaşayan RABbin adıyla derim ki, sen dürüst bir kişisin›› dedi, ‹‹Benimle birlikte savaşa katılmanı isterdim. Yanıma geldiğin günden bu yana ters bir davranışını görmedim. Ama Filist beyleri seni uygun görmedi.
7 Şimdi geri dön ve esenlikle git. Filist beylerinin gözünde ters bir davranışta bulunma.››
8 Davut, ‹‹Ama ben ne yaptım?›› diye sordu, ‹‹Yanına geldiğimden bu yana bende ne buldun ki, gidip efendim kralın düşmanlarına karşı savaşmayayım?››
9 Akiş, ‹‹Biliyorum, sen benim gözümde Tanrının bir meleği gibi iyisin›› diye yanıtladı, ‹‹Ne var ki Filistli komutanlar, ‹Bizimle savaşa gelmesin› diyorlar.
10 Seninle gelmiş olan efendin Saulun kullarıyla birlikte sabah erkenden kalkın ve tan ağarır ağarmaz gidin.››
11 Böylece Davut’la adamları Filist ülkesine dönmek üzere sabah erkenden kalktılar. Filistliler ise Yizreel’e gittiler.