1 Tarihler 10

II. SAUL’UN ÖLÜMÜ (10. Bölüm)

10:1-5   Saul ve oğullarının ölümüne benzer bir öykü, 1.Samuel 31:1-13’te bulunur.

C. H. Spurgeon, 5. ayete ilişkin şu yorumu yapar:

Özyıkımı içtenlikle kınarken, efendisi öldükten sonra yaşamak istemeyen silah taşıyıcısının sadakatine hayran oluruz. Bu adam bile Saul için yaşayıp Saul için ölürken, bizler Kral olan Efendimiz Rab İsa’ya nasıl ihanet ederiz? 1

10:6-10   Saul’un ölümüne ilişkin dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. “Bütün ev halkı birlikte öldüler” (6. ayet) ifadesi yalnızca Saul’la birlikte savaşanları belirtir (1Sa.31:6). Saul’un Filistliler tarafından öldürülmeyen oğulları da vardı (13, 14. ayetler; 2Sa.2:8; 21:1-9), ama onlar bile sonunda babalarının yazgısından kaçamadılar (2Sa.21:1-8).

10:11,12   Saul ve oğullarıyla ilgili haberleri duyan Yaveş-Gilatlı yiğitler, bir gece boyunca yürüyerek onların cesetlerini Filistliler’den aldılar ve kemiklerini gömerek yedi gün oruç tuttular. Saul onların kentini daha önce Ammon Kralı Nahaş’tan kurtarmıştı (1Sa.11). Bu yiğit adamlar da Saul’un iyiliğini unutmadılar.

10:13,14   Bu ayetler Saul’un ölümüne ilişkin iki neden belirtir: Rab’bin sözüne uymadı (Bk. 1Sa.13 ve 15) ve bir cinci kadına danıştı (Bk. 1Sa.28).

Saul’un bu kısa öyküsü Davut’un öyküsünün yolunu açar. Davut, İsrail halkına krallık etmek üzere Tanrı’nın seçtiği kişidir.

 

Kutsal Kitap

1 Filistliler İsraillilerle savaşa tutuştu. İsrailliler Filistlilerin önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa Dağında ölüp yere serildi.
2 Filistliler Saulla oğullarının ardına düştüler. Saulun oğulları Yonatanı, Avinadavı ve Malkişuayı yakalayıp öldürdüler.
3 Saulun çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul Filistli okçular tarafından vuruldu ve yaralandı.
4 Saul silahını taşıyan adama, ‹‹Kılıcını çek de bana sapla›› dedi, ‹‹Yoksa bu sünnetsizler gelip benimle alay edecekler.›› Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı.
5 Saulun öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine atıp öldü.
6 Böylece Saul, üç oğlu ve bütün ev halkı birlikte öldüler.
7 Vadide oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saulla oğullarının öldüğünü anlayınca, kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler.
8 Ertesi gün Filistliler, öldürülenleri soymak için geldiklerinde, Saulla oğullarının Gilboa Dağında öldüğünü gördüler.
9 Saulu soyduktan sonra başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberi putlarına ve halka duyurmaları için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler.
10 Saulun silahlarını ilahlarının tapınağına koyup başını Dagon Tapınağına çaktılar.
11 Yaveş-Gilat halkı Filistlilerin Saula yaptıklarını duydu.
12 Bütün yiğitler gidip Saulla oğullarının cesetlerini Yaveşe getirdiler. Sonra kemiklerini Yaveşteki yabanıl fıstık ağacının altına gömdüler ve yedi gün oruç tuttular.
13 Saul RAB’be ihanet ettiği için öldü. RAB’bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için RAB’be danışacağına bir cinciye danıştı. Bu yüzden RAB onu öldürdü. Krallığını da İşay oğlu Davut’a devretti.

1. C. H. Spurgeon, Spurgeon’s Devotional Bible, s.265.