1 Tarihler 13

B. Davut Antlaşma Sandığı’nı Yeruşalim’e Getirir (13-16. Bölümler)

13:1-8   13. bölüm, Davut’un yeni ele geçirmiş olduğu kraliyet kentine Antlaşma Sandığı’nı getirme konusundaki ilk girişimini kaydeder.

Antlaşma Sandığı Saul’un krallığı sırasında ihmal edilmişti. Filistliler sandığı ele geçirmiş ve yedi ay boyunca ellerinde tutmuşlardı. Sonra sandığı Levililer’den Avinadav isimli birinin evinde sakladıkları Kiryat-Yearim’e geri getirdiler (1Sa.4-7). Davut’un isteğiyle Uzza ve Ahyo, sandığı Yeruşalim’e götürmek üzere yeni bir arabaya koydular. Mısır’daki Şihor Irmağı büyük olasılıkla Mısır Irmağı’nı belirtmektedir.

13:9-12   Öküzler tökezlediğinde, Uzza elini uzatıp sandığı tuttu. Rab sandığa elini uzatan Uzza’ya öfkelenerek onu yere çaldı. Uzza orada öldü. Yasa, Antlaşma Sandığı’na dokunulmasını yasaklamıştı; kâhinler bile dokunamazdı (Say.4:15). Kehatoğulları sandığı taşıdıklarında, sırıkları omuzlarının üzerine yerleştirdiler, ama sandığa dokunmadılar. Yer bundan dolayı Peres-Uzza (Uzza’nın cezası) olarak adlandırıldı. Davut öfkelendi ve sandığı Yeruşalim’e getirmeye korktu.

13:13,14   Böylece sandık Gatlı Ovet-Edom’un evine götürüldü ve orada üç ay kaldı. Rab, Oved-Edom’un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı.

 

Kutsal Kitap

1 Davut binbaşılara, yüzbaşılara ve subaylarına danıştı.
2 Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle seslendi: ‹‹Eğer onaylarsanız ve Tanrımız RABbin isteğiyse, İsrail ülkesinin her yanına yayılmış öbür soydaşlarımıza ve onlarla birlikte kendi kentlerinde ve otlaklarında yaşayan kâhinlerle Levililere haberciler gönderelim. Onlar da gelip bize katılsınlar.
3 Tanrımızın Sandığını geri getirelim. Çünkü Saulun krallığı döneminde ona gereken önemi vermedik.››
4 Topluluk bu öneriyi benimseyerek sandığı geri getirmeye karar verdi.
5 Davut Tanrının Antlaşma Sandığını Kiryat-Yearimden geri getirmek için Mısırdaki Şihor Irmağından Levo-Hamata kadar bütün İsraillileri topladı.
6 Böylece Davutla İsrailliler Keruvlar arasında taht kuran RAB Tanrının adıyla anılan Tanrının Antlaşma Sandığını getirmek için Yahudadaki Baala Kentine -Kiryat-Yearime- gittiler.
7 Tanrının Sandığını Avinadavın evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Arabayı Uzzayla Ahyo sürüyordu.
8 Bu arada Davutla bütün İsrail halkı da Tanrının önünde lir, çenk, tef, zil ve borazanlar eşliğinde ezgiler okuyarak, var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı.
9 Kidonun harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp sandığı tuttu.
10 RAB sandığa elini uzatan Uzzaya öfkelenerek onu yere çaldı. Uzza orada, Tanrının önünde öldü.
11 Davut, RABbin Uzzayı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres-Uzza denilir.
12 Davut o gün Tanrıdan korkarak, ‹‹Tanrının Sandığını nasıl yanıma getirsem?›› diye düşündü.
13 Sandığı yanına, Davut Kentine götüreceğine Gatlı Ovet-Edomun evine götürdü.
14 Tanrı’nın Sandığı Gatlı Ovet-Edom’un evinde üç ay kaldı. RAB Ovet-Edom’un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı.