2 Krallar 10

10:1-11   Yehu’nun ikinci eylemi, Samiriye’de yaşayan Ahav’ın yetmiş oğlunun başını kesmek oldu. Yehu, önce Ahav’ın oğullarını koruyanlara bir ültimatom verdi: Ahav’ın soyu içinde en iyi ve uygun olan kişiyi kral olarak seçecek, Yehu ve adamlarına karşı savaşacaklardı. Ama Ahav’ın oğullarını koruyanlar, Yoram ve Ahazya adlı iki kralın Yizreel’de Yehu’ya nasıl yenildiklerini hatırladılar. Bu nedenle kendisinin sözlerini dinleyecek kullar olacaklarını bildirdiler. Yehu ikinci bir mektup yazdı ve kendisine olan bağlılıklarını, Ahav’ın yetmiş oğlunun başlarını kesip ertesi gün Yizreel’e getirerek göstermelerini bildirdi. Koruyucular Yehu’nun bu isteğini kabul ettiler. Ertesi sabah Yehu, kent kapısının girişinde iki yığın halinde yatan başları görmek için dışarı çıktı. Belki de çevrede toplanmış olan halk, kendisinin bu toplu kıyım karşısında öfkelenmesini bekliyordu; bu katliamı buyuranın Yehu olduğunu bilmiyorlardı. Halkı rahatlatmak için onların önüne çıkıp şöyle dedi:

“Efendime düzen kurup onu öldüren benim, sizin suçunuz yok. Ama bunları kim öldürdü? Bu olay gösteriyor ki, RAB’bin Ahav’ın ailesine ilişkin söylediği hiçbir söz boşa çıkmayacaktır. RAB, kulu İlyas aracılığıyla verdiği sözü yerine getirdi.”

Yehu, Ahav’ın tüm akrabalarını, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kâhinlerini Yizreel’de öldürerek İlyas’ın peygamberliğini yerine getirdi.

10:12-14   Başkent Samiriye’ye geri dönerken, Yehu yolda Ahazya’nın kırk iki akrabasına rastladı. 13. ayetteki “akrabalar” sözcüğü, Ahazya’nın kardeşleri daha önce öldürülmüş olduğundan (2Ta.21:17), Ahazya’nın kuzenlerini ve yeğenlerini ifade etmektedir. Bu insanlar, İsrail’deki kraliyet ailesini ziyaret etmek için Yahuda’dan gelmişlerdi. Ahav’ın soyuyla olan bağlantılarının farkına varan Yehu, onların Beyteket Kuyusu yakınında öldürülmelerini buyurdu.

10:15-17   Yehu, aynı zamanda bir Rekavlı olan Yehonadav’la karşılaştı. Yehonadav kendisine sadık olduğunu bildirince, Yehu onu arabasına alarak Samiriye’ye gelmesi ve Rab için nasıl çaba harcadığını görmesi için davet etti. Yeremya 35. bölüm, bize Yehonadav hakkında daha fazla bilgi verir. Soyuna, İsrail’in Musa ve Yeşu’nun dönemindeki gibi yaşamalarını buyurdu. Krallığın yaptığı gibi, İsrail’in ulusal günahı olan putperestliği izlemelerine engel olmak istiyordu. Yehu’nun putperestliği temizlediğini duyan Yehonadav, Baal’a tapınmaya karşı verilen savaşta, kendisini hemen yandaşı olarak kabul eden yeni kralla birlikte gitti. Samiriye’ye varınca, Yehu Ahav’ın orada kalan akrabalarının hepsini öldürdü. Morgan şöyle bir uyarıda bulunur:

Yehu kendi gayretiyle gururlanıyordu. Ne kadar sinsi ve gerçek bir tehlike! Böyle bir tehlikenin var olduğu her yerde diğer kötü şeyler de beklenmelidir. Bu adam, Tanrı’nın İsrail üzerine getirdiği yargıları uygularken, kendi yaşamı çürümüşlük içindeydi. 1

3. Yehu’nun Baal’a Tapanları Yok Etmesi (10:18-36)

10:18-28   Yeni kralın bundan sonraki saldırısı, Baal’a tapanlara yönelik oldu. Onların kimliklerini belirlemek için, Baal’ın onuruna büyük bir kutlama düzenletti. Baal tapınağı, İsrail’in her yanından gelenlerle doldu. Bu kişiler kimliklerini belirten özel giysiler giymişlerdi. Aralarında Yahve’ye tapanların bulunmamasına özen gösterildi. Yehu yakmalık sunuyu sunar sunmaz, askerlerine ve komutanlarına tüm putperestleri öldürmeleri için işaret verdi. Seksen adam, tapınağın dışında hiç kimsenin kaçmamasını sağlamak için beklemekteydi. Yehu’nun adamları Baal tapınağının iç bölümüne girerek, orada bulunan kutsal dikili taşları dışarı çıkartarak yaktılar. Baal tapınağını yıktılar. Halk orayı helaya çevirdi.

10:29,30   Birçok yönden Yehu, İsrail kralları içinde belki de en iyisiydi. Tanrı’nın, Ahav’ın evi üzerindeki yargısını yerine getirdi ve ülkeyi Baal’a tapanlardan temizledi. Rab, Yehu’yu, dört kuşağının İsrail tahtında oturacağına dair söz vererek ödüllendirdi (Yehoahaz, Yoaş, II.Yarovam ve Zekeriya).

10:31-36   Ancak Yehu, Yarovam’ın başlatmış olduğu altın buzağılara tapınmayı desteklemeyi sürdürdü. Aynı zamanda Hoşea 1:4’te Ahav’ın evinin kökünü kazırken gösterdiği aşırı zalimlik nedeniyle de yargılanır. Başarısızlıklarının sonucu olarak, Rab İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram Kralı Hazael, Ruben, Gad ve Manaşşe oymağının yarısı tarafından daha önce işgal edilmiş olan Şeria’nın doğusundaki ülkeyi ele geçirdi. Elişa, Hazael’in yapacaklarını önceden bildirmişti (8:12). Aram Kralı, Yehu’nun Ahav’ın evi üzerindeki Tanrı yargısını yerine getirdiği gibi, Tanrı’nın İsrail evi üzerindeki yargısını da yerine getirmekteydi. Ruhsal gözler, bu kötü kralların eylemlerinin arkasında neler olup bittiğini görebilir ve Yahve’nin amaçlarını yerine getirmek için, egemen eliyle bu krallar aracılığıyla işlediğini anlayabilir.

 

Kutsal Kitap

1 Ahavın Samiriyede yetmiş oğlu vardı. Yehu mektuplar yazıp Samiriyeye gönderdi. Yizreelin yöneticilerine, ileri gelenlere ve Ahavın çocuklarını koruyanlara yazdığı mektuplarda Yehu şöyle diyordu:
2 ‹‹Efendinizin oğulları sizinle birliktedir. Savaş arabalarınız, atlarınız, silahlarınız var. Surlu bir kentte yaşıyorsunuz. Bu mektup size ulaşır ulaşmaz,
3 efendinizin oğullarından en iyi ve en uygun olanı seçip babasının tahtına oturtun. Ve efendinizin ailesini korumak için savaşın.››
4 Ama onlar dehşete düştüler. ‹‹İki kral Yehuyla başa çıkamadı, biz nasıl çıkarız?›› dediler.
5 Saray sorumlusu, kent valisi, ileri gelenler ve Ahavın çocuklarını koruyanlar Yehuya şu haberi gönderdi: ‹‹Biz senin kullarınız, söyleyeceğin her şeyi yapmaya hazırız. Kimseyi kral yapmaya niyetimiz yok. Kendin için en iyi olan neyse onu yap.››
6 Yehu onlara ikinci bir mektup yazdı: ‹‹Eğer siz benden yana ve bana bağlıysanız, efendinizin oğullarının başını kesip yarın bu saatlerde Yizreele, bana getirin.›› Kral Ahavın yetmiş oğlu, onları yetiştirmekle görevli kent ileri gelenlerinin koruması altındaydı.
7 Yehunun mektubu kent ileri gelenlerine ulaşınca, Ahavın yetmiş oğlunu öldürüp başlarını küfelere koydular ve Yizreele, Yehuya gönderdiler.
8 Ulak gelip Yehuya, ‹‹Kral oğullarının başlarını getirdiler›› diye haber verdi. Yehu, ‹‹Onları iki yığın halinde kent kapısının girişine bırakın, sabaha kadar orada kalsınlar›› dedi.
9 Ertesi sabah Yehu halkın önüne çıkıp şöyle dedi: ‹‹Efendime düzen kurup onu öldüren benim, sizin suçunuz yok. Ama bunları kim öldürdü?
10 Bu olay gösteriyor ki, RABbin Ahavın ailesine ilişkin söylediği hiçbir söz boşa çıkmayacaktır. RAB, kulu İlyas aracılığıyla verdiği sözü yerine getirdi.››
11 Sonra Yizreelde Ahavın öteki akrabalarının hepsini, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kâhinlerini öldürdü. Sağ kalan olmadı.
12 Yehu Yizreelden ayrılıp Samiriyeye doğru yola çıktı. Yolda çobanların Beyteket adını verdiği yerde,
13 Yahuda Kralı Ahazyanın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara, ‹‹Siz kimsiniz?›› diye sordu. ‹‹Biz Ahazyanın akrabalarıyız›› diye karşılık verdiler, ‹‹Kralın ve ana kraliçe İzebelin çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz.››
14 Yehu adamlarına, ‹‹Bunları diri yakalayın!›› diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beyteket Kuyusu yakınında kılıçtan geçirdiler. Öldürülenler kırk iki kişiydi. Sağ kalan olmadı.
15 Yehu oradan ayrıldı. Yolda kendisine doğru gelen Rekav oğlu Yehonadavla karşılaştı. Ona selam vererek, ‹‹Ben sana karşı iyi duygular besliyorum, sen de aynı duygulara sahip misin?›› diye sordu. Yehonadav, ‹‹Evet›› diye yanıtladı. Yehu, ‹‹Öyleyse elini ver›› dedi. Yehonadav elini uzattı. Yehu onu arabasına alarak,
16 ‹‹Benimle gel ve RAB için nasıl çaba harcadığımı gör›› dedi. Sonra onu arabasıyla Samiriyeye götürdü.
17 Samiriyeye varınca Yehu RABbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Ahavın orada kalan akrabalarının hepsini öldürdü.
18 Yehu, bütün halkı toplayarak, ‹‹Ahav Baala az kulluk etti, ben daha çok edeceğim›› dedi,
19 ‹‹Baalın bütün peygamberlerini, kâhinlerini, ona tapan herkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Baala büyük bir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek.›› Gerçekte Yehu Baala tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı.
20 Yehu, ‹‹Baalın onuruna bir toplantı yapılacağını duyurun›› dedi. Duyuru yapıldı.
21 Yehu bütün İsraile haber saldı. Baala tapanların hepsi geldi, gelmeyen kalmadı. Baalın tapınağı hıncahınç doldu.
22 Yehu, kutsal giysiler görevlisine, ‹‹Baala tapanların hepsine giysi çıkar›› diye buyruk verdi. Görevli herkese giysi getirdi.
23 O zaman Yehu Rekav oğlu Yehonadavla birlikte Baalın tapınağına girdi. İçerdekilere, ‹‹Çevrenize iyi bakın›› dedi, ‹‹Aranızda RABbe tapanlardan kimse olmasın, sadece Baala tapanlar olsun.››
24 Ardından Yehuyla Yehonadav kurban ve yakmalık sunu sunmak üzere içeri girdiler. Yehu tapınağın çevresine seksen kişi yerleştirmiş ve onlara şu buyruğu vermişti: ‹‹Elinize teslim ettiğim bu adamlardan biri kaçarsa, bunu canınızla ödersiniz!››
25 Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yehu muhafızlarla komutanlara, ‹‹İçeriye girin, hepsini öldürün, hiçbiri kaçmasın!›› diye buyruk verdi. Muhafızlarla komutanlar hepsini kılıçtan geçirip ölülerini dışarı attılar. Sonra Baalın tapınağının iç bölümüne girdiler.
26 Baalın tapınağındaki dikili taşları çıkarıp yaktılar.
27 Baalın dikili taşını ve tapınağını ortadan kaldırdılar. Halk orayı helaya çevirdi. Orası bugüne kadar da öyle kaldı.
28 Böylece Yehu İsrailde Baala tapmaya son verdi.
29 Ne var ki, Nevat oğlu Yarovamın İsraili sürüklediği günahlardan -Beytel ve Dandaki altın buzağılara tapmaktan- vazgeçmedi.
30 RAB Yehuya, ‹‹Gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun›› dedi, ‹‹Ahavın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak.››
31 Gelgelelim Yehu İsrailin Tanrısı RABbin yasasını yürekten izlemedi, önemsemedi. Yarovamın İsraili sürüklediği günahlardan ayrılmadı.
32-33 RAB o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram Kralı Hazael Şeria Irmağının doğusunda Gadlılar, Rubenliler ve Manaşşelilerin yaşadığı bütün Gilat bölgesini, Arnon Vadisindeki Aroerden Gilat ve Başana kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi.
34 Yehunun krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
35 Yehu ölüp atalarına kavuşunca, Samiriyede gömüldü. Yerine oğlu Yehoahaz kral oldu.
36 Yehu Samiriye’de yirmi sekiz yıl İsrail krallığı yaptı.

1. A.g.e., s.104.