2 Samuel 16

16:1-4   Davut tepenin doruğunu biraz geçtikten sonra Mefiboşet’in hizmetkârı Siva, kendisine çok miktarda yiyecek ve şarapla iki eşek getirdi. Davut Mefiboşet’i sorduğunda Siva, Yonatan’ın oğlunun krallığın Saul’un evine döneceğini umarak Yeruşalim’de kaldığını ve kral olmayı beklediğini söyleyerek yalan haber verdi (19:27). Davut bu yalana inandı ve Mefiboşet’e ait mülkün Siva’ya verilmesini buyurdu.

16:5-14   Eriha yolundaki Bahurim’de, Saul’un soyundan Şimi adında biri ortaya çıktı ve Davut’a şiddetle lanet okudu, onu Saul’un evinin kanını dökmekle suçladı. Davut’un adamlarından biri olan Avişay, Şimi’yi hemen oracıkta öldürmek istedi, ama kral buna izin vermedi. Rab’bin, Şimi’ye lanet okumasını buyurduğunu düşünüyordu. Davut’un canına, oğlu Avşalom’dan çok Saul’un oymağından birinin düşman olmasına şaşırmamak gerekirdi. Aynı zamanda, belki Davut Uriya’nın ölümünü de hatırlamış ve Şimi’nin suçlamalarında haksız olmadığının farkına varmıştı. Davut, Şimi’nin gösterdiği bu aşırı düşmanlığın, Tanrı’nın merhametini harekete geçirmesini umuyordu. Davut ve adamları yollarına devam ederken Şimi onları lanetlerine devam ederek izledi ve üzerlerine taş toprak attı. Sonunda sürgündeki kral ırmağa ulaştı, yanındaki halkla birlikte dinlendi.

E. Avşalom’un Danışmanları (16:15 – 17:23)

16:15-19   Avşalom Yeruşalim kentine varmıştı. Huşay, Avşalom’a duyduğu bağlılığı gürültülü ve etkili bir biçimde göstermişti. Tahtı zorla ele geçiren Avşalom, önce Huşay’dan kuşkulandı, ama sonunda onu kabullendi.

16:20-23   Ahitofel’in Avşalom’a verdiği ilk öğüt, Davut’un Yeruşalim’de bıraktığı on cariyesiyle yatmasıydı. Böyle utanç verici bir eylem, Davut’a yapılmış sözle anlatılamaz bir hakaret olacak ve barışmalarını imkansızlaştıracaktı. Böylelikle Avşalom taht üzerinde doğrudan iddia yetkisine sahip olacaktı. Avşalom tüm İsrail’in gözü önünde bu öğüde uydu ve kralın haremine girdi; böylece Natan’ın 12:11-12’deki peygamberliği yerine gelmiş oldu.

Ahitofel’in öğütleri o günlerde büyük saygı görürdü. Avşalom hiç sorgulamaksızın bu öğütleri yerine getirdi, babası da aynı şekilde hareket ederdi. Ama Ahitofel’in Bat-Şeva’nın büyükbabası olduğunu hatırladığımızda, bu özel öğüdün verilmesinin nedeninin intikam arzusu olduğunu görebiliriz.

 

Kutsal Kitap

0 Davut tepenin doruğunu biraz geçince, Mefiboşetin hizmetkârı Siva palan vurulmuş ve üzerlerine iki yüz ekmek, yüz salkım kuru üzüm, yüz tane taze meyve ve bir tulum şarap yüklü iki eşekle onu karşıladı.
2 Kral, Sivaya, ‹‹Bunları niçin getirdin?›› diye sordu. Siva, ‹‹Eşekler kral ailesinin binmesi, ekmekle taze meyve hizmetkârların yemesi, şarapsa kırda yorgun düşenlerin içmesi için›› diye yanıtladı.
3 Kral, ‹‹Efendin Saulun torunu nerede?›› diye sordu. Siva, ‹‹Yeruşalimde kalıyor›› diye yanıtladı, ‹‹Çünkü ‹İsrail halkı bugün atamın krallığını bana geri verecek› diye düşünüyor.››
4 Kral, ‹‹Mefiboşetin her şeyi senindir›› dedi. Siva, ‹‹Önünde eğilirim, efendim kral! Dilerim her zaman benden hoşnut kalırsın›› dedi.
5 Kral Davut Bahurime vardığında, Saul ailesinin geldiği boydan Gera oğlu Şimi adında biri lanetler okuyarak ortaya çıktı.
6 Bütün askerler ve koruyucular Kral Davutun sağında, solunda olmasına karşın, Şimi Davutla askerlerini taşlıyordu.
7 Şimi lanetler okuyarak, ‹‹Çekil git, ey eli kanlı, alçak adam!›› diyordu,
8 ‹‹RAB, yerine kral olduğun Saul ailesinin dökülen kanlarının karşılığını sana verdi. RAB krallığı oğlun Avşaloma verdi. Sen eli kanlı bir adam olduğun için bu yıkıma uğradın!››
9 Seruya oğlu Avişay krala, ‹‹Bu ölü köpek neden efendim krala lanet okusun?›› dedi, ‹‹İzin ver de gidip başını uçurayım.››
10 Ama kral, ‹‹Bu sizin işiniz değil, ey Seruya oğulları!›› dedi, ‹‹RAB ona, ‹Davuta lanet oku› dediği için lanet okuyorsa, kim, ‹Bunu neden yapıyorsun› diye sorabilir?››
11 Sonra Davut Avişayla askerlerine, ‹‹Öz oğlum beni öldürmeye çalışırken, şu Benyaminlinin yaptığına şaşmamalı›› dedi, ‹‹Bırakın onu, lanet okusun, çünkü ona böyle yapmasını RAB buyurmuştur.
12 Belki RAB sıkıntımı görür de, bugün okunan lanetlerin karşılığını iyilikle verir.››
13 Davutla adamları yollarına devam ettiler. Davutun karşısında, dağın yamacında yürüyen Şimi, giderken ona lanet okuyor, taş, toprak atıyordu.
14 Gidecekleri yere yorgun argın varan kralla yanındaki halk orada dinlendiler.
15 Avşalomla İsrail halkı Yeruşalime girmişlerdi. Ahitofel de Avşalomla birlikteydi.
16 Davutun dostu Arklı Huşay, Avşalomun yanına varınca, ‹‹Yaşasın kral! Yaşasın kral!›› diye bağırdı.
17 Avşalom Huşaya, ‹‹Dostuna bağlılığın bu mu? Neden dostunla gitmedin?›› diye sordu.
18 Huşay, ‹‹Hayır›› diye yanıtladı, ‹‹Ben RABbin, bu halkın ve bütün İsraillilerin seçtiği kişiden yana olacağım, onun yanında kalacağım.
19 Üstelik Davut oğlu Avşalomdan başka kime hizmet edeceğim? Babana nasıl hizmet ettiysem, sana da öyle hizmet edeceğim.››
20 Avşalom Ahitofele, ‹‹Ne yapmalıyız, bize öğüt ver›› dedi.
21 Ahitofel, ‹‹Babanın saraya bakmak için bıraktığı cariyelerle yat›› diye karşılık verdi, ‹‹Böylece bütün İsrail babanın nefretini kazandığını duyacak ve seni destekleyenlerin tümü kendilerini daha da güçlenmiş bulacaklar.››
22 Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsraillilerin gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi.
23 O günlerde Ahitofel’in verdiği öğüt, Tanrı sözünü ileten bir adamınki gibiydi. Davut da, Avşalom da onun öğüdünü öyle kabul ederlerdi.