2 Samuel 20

Ğ. Şeva’nın Başkaldırması ve Öldürülmesi (20. Bölüm)

20:1,2   Benyamin oymağından Şeva adlı kötü bir isyancı (Saul’un akrabalarından olabilir), Yahuda’nın sözlerini kullanarak (19:42) bunları bir ayaklanma nedeni haline getirdi. Yahuda halkı, Davut’un kendilerine ait olduğunu ileri sürdüler. Şeva küstahça 10 oymağın Davut’la hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi ve herkese evlerine dönmelerini söyledi. Böylece Davut’un yanında yalnızca Yahuda oymağı kaldı. Daha sonraki olaylar Şeva’nın yalnızca küçük bir yandaş grubuna sahip olduğunu belirtirler. “Ey İsrailliler, herkes…” ifadesi sınırlı biçimde anlaşılmalıdır, yalnızca 10 oymağın karşı koyan adamlarını içerir.

20:3   Kral, Yeruşalim’e vardığında geride bırakmış olduğu 10 cariyeye Avşalom tarafından onursuzca davranıldığını öğrendi. Cariyelerin, yaşamları boyunca dul kadınlar olarak yaşayacakları bir evde gözaltında kalmalarını sağladı.

20:4-7   Bu sırada Yoav’ın rütbesi indirilmişti ve Avşalom’un isyankar komutanı Amasa, Davut’un ordusundan sorumluydu. Kral, Amasa’ya, isyankar önder Şeva’yı kovalamaları ve ele geçirmeleri için üç gün içinde Yahuda askerlerini toplamasını buyurdu. Açıklanmayan bir nedenden ötürü Amasa, görevi verilen süre içinde tamamlamadı, bu nedenle Davut, yönetimi Avişa’ya verdi ve kendisine adamlar seçerek Şeva, surlu kentlere saklanmadan onu yakalaması için gönderdi. Yoav da Avişay ile gidenler arasındaydı.

20:8-10a   Givon’daki büyük kayanın yanına vardıklarında Amasa onlarla görüşmeye geldi. Savaş giysisi içindeki Yoav, Amasa’ya yaklaştı, bu sırada kılıcı kınından çıkarak yere düştü. Bunu amaçlı yapmışa benziyordu. Sonra kılıcını aldı ve hiçbir şeyden kuşkulanmayan kuzeninin üzerine yürüdü. Bir dostluk gösterisi yapan Yoav, öpmek istercesine sağ eliyle Amasa’nın sakalından tuttu, sonra kılıcını karnına saplayarak onu öldürdü.

20:10b-13   Yoav ve Avişay, Şeva’yı kovalamaya başladıklarında, adamları cesedi yolun ortasında kanlar içinde bulunan Amasa’yı gördüklerinde durdular. Yoav’ın adamları ceset yoldan kaldırılıncaya kadar, Yoav’ı izlemediler.

20:14-22   Şeva’nın kovalanması, kuzeydeki Avel-Beytmaaka kentine kadar sürdü. Bu kent, Merom sularının kuzeyinde bulunuyordu. Bilge halkı ile ün yapmıştı. Yoav kenti kuşattığında, bilge bir kadın ona seslenerek, İsrail’e ana gibi kucak açan kentlerden birini neden yıkmak istediğini sordu. Yoav, bu kentte saklanan Şeva isimli isyancı önderin peşinde olduğunu açıkladı. Kadın Şeva’nın başını surun üzerinden atmayı kabul etti. Kadının söylediği gerçekleştiğinde, Yoav boru çaldı ve görevini tamamlamış olarak Yeruşalim’e geri döndü. Şeva’nın ayaklanması bir haftadan fazla sürmemişti.

20:23-26   Davut, önce Amasa’yı (19:13), sonra Avişay’ı (20:6) Yoav’ın yerine getirerek, Yoav’ın rütbesini indirmişti. Ama Yoav, başkomutan konumunu tekrar ele geçirdi.

23-26. ayetlerde yer alan kralın önemli önderlerinin listesi 8:15-18. ayetlerindeki sıralamayla büyük ölçüde aynıdır. Yoav ordunun başıydı; Benaya Davut’un korumasından sorumluydu; Yehoşafat devlet tarihçisiydi; Şeva (Seraya ile aynı) yazman; Sadok ve Aviyatar kâhinlerdi. (Sadok ve Avimelek daha önceki sıralamada yer alan kâhinlerdi.) Diğer farklılıklar, Adoram’ın krallığın yıllık gelirinden sorumlu olmasıydı ve Yairli İra, Davut’un kâhiniydi. Oysa 8. bölümde kâhin olarak Davut’un oğullarından söz edilmiştir.

 

Kutsal Kitap

1 O sırada Benyamin oymağından Bikri oğlu Şeva adında kötü bir adam bir rastlantı sonucu Gilgaldaydı. Şeva boru çalıp, ‹‹İşay oğlu Davutla ne ilgimiz
Ne de payımız var›› dedi,
‹‹Ey İsrailliler, herkes kendi evine dönsün!››
2 Bunun üzerine bütün İsrailliler Davutu bırakıp Bikri oğlu Şevanın ardından gitti. Yahudalılar ise krallarına bağlı kalıp Şeria Irmağından Yeruşalime dek ona eşlik ettiler.
3 Kral Davut Yeruşalimdeki sarayına varınca, saraya bakmak için bıraktığı on cariyeyi gözetim altına aldı, onların geçimini sağladı. Ancak yataklarına girmedi. Onlar da ölünceye dek göz altında dul kadınlar gibi yaşadılar.
4 Davut Amasaya, ‹‹Üç gün içinde Yahudalıları yanıma çağır. Sen de burada ol›› dedi.
5 Amasa Yahudalıları çağırmaya gitti. Ama belirlenen zamanda dönmedi.
6 Bunun üzerine Davut Avişaya, ‹‹Şimdi Bikri oğlu Şeva bize Avşalomdan daha büyük kötülük yapacak›› dedi, ‹‹Efendinin adamlarını al ve onu kovala. Yoksa kendine surlu kentler bulup bizden kaçar.››
7 Böylece Yoavın adamları, Keretlilerle Peletliler ve bütün koruyucular Bikri oğlu Şevayı kovalamak için Avişayın komutasında Yeruşalimden çıktılar.
8 Givondaki büyük kayanın yanına varınca, Amasa onları karşılamaya geldi. Yoav savaş giysisini giymişti. Giysinin üzerine bir kemer kuşanmış, kemere kınında duran bir kılıç bağlamıştı. Yoav ilerlerken kılıç kınından çıktı.
9 Yoav Amasaya, ‹‹İyi misin, kardeşim?›› diye sordu. Onu öpmek için sağ eliyle Amasanın sakalından tuttu.
10 Amasa Yoavın elindeki kılıcı farketmedi. Yoav kılıcı karnına saplayınca, Amasanın bağırsakları yere döküldü. İkinci vuruşa gerek kalmadan Amasa öldü. Bundan sonra Yoavla kardeşi Avişay, Bikri oğlu Şevayı kovalamayı sürdürdüler.
11 Yoavın adamlarından biri, Amasanın ölüsü yanında durup, ‹‹Yoavı tutan ve Davuttan yana olan herkes Yoavın ardından gitsin›› dedi.
12 Amasanın ölüsü yolun ortasında kanlar içinde duruyordu. Yoavın adamı, ölüye yaklaşan herkesin orada durduğunu görünce, Amasayı yoldan sürükleyip tarlaya götürdü ve üzerine bir örtü attı.
13 Ölü yoldan kaldırıldıktan sonra herkes Bikri oğlu Şevayı kovalamak için Yoavın ardından gitti.
14 Şeva bütün İsrail oymaklarından ve Berlilerin bölgesinden geçip Avel-Beytmaakaya geldi. Berliler de toplanıp onu izleyerek kente girdiler.
15 Yoavla bütün adamları varıp Avel-Beytmaaka Kentinde Şevayı kuşattılar. Topraktan kentin suruna bitişik bir yığın yaptılar ve suru devirmek için yıkmaya başladılar.
16 O sırada bilge bir kadın kentin içinden seslendi: ‹‹Dinleyin! Dinleyin! Yoava buraya gelmesini söyleyin, onunla konuşacağım.››
17 Yoav kadına yaklaştı. Kadın, ‹‹Yoav sen misin?›› diye sordu. Yoav, ‹‹Benim›› diye yanıtladı. Kadın, ‹‹Kölenin sözlerini dinle›› dedi. Yoav, ‹‹Dinliyorum›› dedi.
18 Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü: ‹‹Eskiden, ‹Avel Kentine danışın› derlerdi ve sorunları böyle çözerlerdi.
19 Biz İsrailin esenliğini isteyen güvenilir kişileriz. Sense İsraile ana gibi kucak açan kentlerden birini yıkmaya çalışıyorsun. Neden RABbin halkını yok etmek istiyorsun?››
20 Yoav, ‹‹Asla!›› diye yanıtladı, ‹‹Ne yıkmak, ne de yok etmek istiyorum.
21 Durum öyle değil. Efrayim dağlık bölgesinden Bikri oğlu Şeva adındaki adam Kral Davuta başkaldırdı. Yalnız onu verin, ben de kentten geri çekileyim.›› Kadın, ‹‹Onun başı surun üzerinden sana atılacak›› dedi.
22 Sonra kadın bilgece öğüdüyle bütün halka gitti. Halk Bikri oğlu Şevanın başını kesip Yoava attı. Bunun üzerine Yoav boru çaldı. Adamları kenti bırakıp evlerine gittiler. Yoav da Yeruşalime, kralın yanına döndü.
23 Yoav İsrail ordusunun komutanıydı. Yehoyada oğlu Benaya ise Keretlilerle Peletlilerin komutanıydı.
24 Adoram angaryasına çalışanlardan sorumluydu. Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi.
25 Şeva yazman, Sadokla Aviyatar kâhindi.
26 Yairli İra ise Davut’un kâhiniydi.