2 Samuel 5

Ç. Tüm İsrail Üzerinde Kral Olarak Taç Giymesi (5. Bölüm)

5:1-5   İsrail’in 11 oymağı, Davut’u gerçek kralları olarak kabul ederek sa

dakat ve bağlılık yeminleriyle Yahuda’ya katıldılar. Gelen oymakların hepsi, birer birer 1.Tarihler 12:23-40’da belirtilmiştir. Böylece birleşmiş ulus üzerinde 33 yıl sürecek olan bir krallık başladı. Davut’un egemenliği 40 yıl sürdü.

3. ayet, Davut’un üçüncü meshedilişini yazar. İlk kez peygamber Samuel tarafından meshedilmişti (1Sa.16:13). Ondan sonra Hevron’da Yahuda evi üzerinde kral olarak meshedildi (2:4). Şimdi de son olarak tüm ulus tarafından gerçek kralları olarak meshediliyordu.

5:6-10   Kral Davut’un ilk askeri eylemlerinden biri, Siyon Dağı’ndaki kaleyi Yevuslular’ın elinden almak oldu. Bu putperest savaşçılar kentlerinin ele geçirilemez olduğundan o kadar eminlerdi ki, kenti topal ve körlerin bile savunabileceğini düşünüyorlardı. Davut, kentin su sisteminde zayıf bir nokta keşfetti; adamlarına toprağın altındaki bir su yolundan aşağı inmelerini buyurdu; Yevuslular bu su yolunu kente aşağıdaki bir dağdan su getirmek için kullanırlardı. Plan başarıyla sonuçlandı ve Yevus, Yeruşalim oldu; aynı zamanda Davut’un Kenti olarak da İsrail ulusunun başkenti olarak adlandırıldı. 8. ayetin son kısmı, 6. ayetteki Yevuslular’ın iğneleyici sözlerini tekrarlar; bu sözler daha sonra genel bir deyiş haline gelmişlerdir: “Körler ve topallar eve girmesinler.” Millo, eski kentin kalesinin bir parçasıydı. (1.Tarihler 11’deki benzer öykü, Yoav’ın kente başarılı bir saldırı yaptığını ve böylece Davut’un güçlerinin komutanı olarak yerini sağlamlaştırdığını açıklar.)

5:11-16   Sur kralı Hiram, Yeruşalim’de Davut için bir saray inşa edilmesi amacıyla malzeme ve işçiler gönderdi. Davut, Yeruşalim’deyken cariye ve karılarının sayısını arttırdı. Yasa’nın Tekrarı 17:17’ye uymadı, cariyeleri ve eşleri kendisine birçok oğul ve kız evlat doğurdu. Mesih’in kraliyet soyuna Süleyman aracılığıyla ulaşılır. Davut’un Yeruşalim’de doğan oğullarına ait iki başka liste daha vardır (1Ta.3:5-8; 14:3-7), üç liste arasındaki küçük değişiklikler genellikle hecelemeyle ilgilidir.

5:17-21   İsrail’in birleşmesinden ve güçlü merkezi yönetiminden rahatsız olan Filistliler saldırmaya karar verdiler. Güçlerini Refaim Vadisi’nde, Yeruşalim’in güneyinde topladılar. Rab tarafından zaferi garantilenen Davut, düşmana saldırdı ve onları bozguna uğrattı. Bu yere Baal-Perasim adını verdi; bu ad, “Yarıp geçen Efendi” anlamına geliyordu. Rab, düşman saflarını Davut’un önünden yarıp geçmişti. Filistliler’in terk ettikleri putlar Davut tarafından alınıp götürüldü (21. ayet) ve yakıldı (1Ta.14:12). Böylelikle daha sonraki kuşakları saptırmaları önlenmiş oldu.

5:22-25   Bir süre sonra, Filistliler aynı Refaim Vadisi’ne döndüler ve İsrail’e göz dağı verdiler. Rab bu kez Davut’a, düşman güçlerini arkadan çevirip Pelesenk ağaçlarının önünden saldırmasını söyledi. Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyduğunda, Rab’bin Filistliler’e karşı yürüdüğünü bilecekti. Davut, Geva’dan Gezer’e kadar düşmanı bozguna uğrattı. Geva büyük olasılıkla Givon olarak çevrilmelidir (1Ta.14:16). 1 Davut Tanrı’nın bir savaş öğüdünün (19. ayet) bir sonrakiyle aynı olacağını (23. ayet) düşünmemişti. Her konuda sürekli Tanrı’nın isteğini aramamız gerekir. Tanrı’nın birinci savaş için düşündüğü plan saldırı, ikinci savaş için ise pusu kurmaktı.

 

Kutsal Kitap

1 İsrailin bütün oymakları Hevronda bulunan Davuta gelip şöyle dediler: ‹‹Biz senin etin, kemiğiniz.
2 Geçmişte Saul kralımızken, savaşta İsraile komuta eden sendin. RAB sana, ‹Halkım İsraili sen güdecek, onlara sen önder olacaksın› diye söz verdi.››
3 İsrailin bütün ileri gelenleri Hevrona, Kral Davutun yanına gelince, kral RABbin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Davutu İsrail Kralı olarak meshettiler.
4 Davut otuz yaşında kral oldu ve kırk yıl krallık yaptı.
5 Hevronda yedi yıl altı ay Yahudaya, Yeruşalimde otuz üç yıl bütün İsraile ve Yahudaya krallık yaptı.
6 Kral Davutla adamları Yeruşalimde yaşayan Yevuslulara saldırmak için yola çıktılar. Yevuslular Davuta, ‹‹Sen buraya giremezsin, körlerle topallar bile seni geri püskürtebilir›› dediler. ‹‹Davut buraya giremez›› diye düşünüyorlardı.
7 Ne var ki, Davut Siyon Kalesini ele geçirdi. Daha sonra bu kaleye ‹‹Davut Kenti›› adı verildi.
8 Davut o gün adamlarına şöyle demişti: ‹‹Yevusluları kim yenilgiye uğratırsa Davutun nefret ettiği şu ‹Topallarla körlere› su kanalından ulaşmalı!›› ‹‹Körlerle topallar saraya giremeyecek›› denmesinin nedeni işte budur.
9 Bundan sonra Davut ‹‹Davut Kenti›› adını verdiği kalede oturmaya başladı. Çevredeki bölgeyi, Millodan içeriye doğru uzanan bölümü inşa etti.
10 Davut giderek güçleniyordu. Çünkü Her Şeye Egemen Tanrı RAB onunlaydı.
11 Sur Kralı Hiram Davuta ulaklar, sedir kütükleri, marangozlar ve taşçılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir saray yaptılar.
12 Böylece Davut RABbin kendisini İsrail Kralı atadığını ve halkı İsrailin hatırı için krallığını yücelttiğini anladı.
13 Davut Hevrondan ayrıldıktan sonra Yeruşalimde kendine daha birçok cariye ve karı aldı. Davutun erkek ve kız çocukları oldu.
14 Davutun Yeruşalimde doğan çocuklarının adları şunlardı: Şammua, Şovav, Natan, Süleyman,
15 Yivhar, Elişua, Nefek, Yafia,
16 Elişama, Elyada ve Elifelet.
17 Filistliler Davutun İsrail Kralı olarak meshedildiğini duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı. Bunu duyan Davut kaleye sığındı.
18 Filistliler gelip Refaim Vadisine yayılmışlardı.
19 Davut RABbe danıştı: ‹‹Filistlilere saldırayım mı? Onları elime teslim edecek misin?›› RAB Davuta, ‹‹Saldır›› dedi, ‹‹Onları kesinlikle eline teslim edeceğim.››
20 Bunun üzerine Davut Baal-Perasime gidip orada Filistlileri bozguna uğrattı. Sonra, ‹‹Her şeyi yarıp geçen sular gibi, RAB düşmanlarımı önümden yarıp geçti›› dedi. Bundan ötürü oraya Baal-Perasim adı verildi.
21 Davutla adamları, Filistlilerin orada bıraktığı putları alıp götürdüler.
22 Filistliler bir kez daha gelip Refaim Vadisine yayıldılar.
23 Davut RABbe danıştı. RAB şöyle karşılık verdi: ‹‹Buradan saldırma! Onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır.
24 Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz, acele et. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önünsıra gitmişim demektir.››
25 Davut RAB’bin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filistliler’i Geva’dan Gezer’e kadar bozguna uğrattı.

1. Keil ve Delitzsch, “Givon”un doğru okunuş olduğunu ve Geva’nın bir ya­zım hatası olduğunu iddia ederler, çünkü Geva’nın bu öyküye göre yanlış yerde bu­lunduğunu belirtirler. (“Samuel”, VII:326).