2 Tarihler 13

B. Kral Aviya (13. Bölüm)

13:1-3   Annesinin adı Mikaya 1 olan Aviya tahta geçti ve üç yıl krallık yaptı. 1.Krallar 15. bölüm, Davut’un yaptığı gibi, Aviya’nın da Rab’bin ardından gitmeyerek günah işlediğini bildirir. Ama Tarihler Kitapları, Aviya’nın krallığı hakkında Yarovam’la yaptığı savaşın dışında hemen hemen her şeyi atlamıştır.

13:4-12   Savaştan önceki konuşmasında Aviya Yarovam’a, Tanrı’nın krallığı Davut’a ve soyuna verdiğini hatırlattı. Yarovam, Davut’un hanedanına başkaldırmıştı. Sayıca çok olduklarından, İsrail’in zafer kazanacağını düşünüyorlardı. İsrail, tanrısal yetki olmaksızın, bir boğa ve yedi koçla gelen herkesin kâhin olabildiği sahte bir kâhinlik düzeni kurdu. Yahuda ise bunun aksine, yasada öngörülen şekilde Levililer’e ait kâhinliğe bağlı kaldı. Tanrı, Yahuda ordusunun komutanıydı ve Tanrı’nın kâhinleri borazanlarıyla İsrail’e savaş çağrısı yaptılar. Ancak kuzey oymaklarının Rab Tanrı’ya karşı savaşmaları akılsızlıktı.

13:13-18   Yarovam, Aviya’yı dinlemek yerine pusu kurdu. Yahudalılar önden ve arkadan kuşatıldıklarını gördüklerinde Rab’be yakardılar. Kahinler borazanlarını çaldılar. Rab, Yahuda’ya büyük bir zafer vererek yakarışlarını yanıtladı. Beş yüz bin seçme asker öldürüldü; Tanrı’dan ayrılmanın karşılığında ödenen şaşırtıcı bir bedel!

13:19-22   Aviya, İsrail’in tamamına egemen olamadı, ama birçok kent ve köyü ele geçirdi. Kayıp, Yarovam için yıkıcıydı ve sonunda Rab tarafından cezalandırılarak öldürüldü. Ama Aviya krallığını güçlendirdi.

 

Kutsal Kitap

1 İsrail Kralı Yarovamın krallığının on sekizinci yılında Aviya Yahuda Kralı oldu.
2 Yeruşalimde üç yıl krallık yaptı. Annesi Givalı Urielin kızı Mikayaydı. Aviyayla Yarovam arasında savaş vardı.
3 Aviya seçme yiğit askerlerden oluşan dört yüz bin kişilik bir orduyla savaşa çıktı. Yarovam da sekiz yüz bin seçme yiğit savaşçıdan oluşan bir orduyla ona karşı savaş düzenine girdi.
4 Aviya Efrayim dağlık bölgesindeki Semarayim Dağına çıkıp şöyle seslendi: ‹‹Ey Yarovam ve bütün İsrailliler, beni dinleyin!
5 İsrailin Tanrısı RABbin bozulmaz bir antlaşmayla İsrail Krallığını sonsuza dek Davuta ve soyuna verdiğini bilmiyor musunuz?
6 Nevat oğlu Yarovam efendisi Davut oğlu Süleymana başkaldırdı.
7 Bir takım işe yaramaz kötü kişiler çevresinde toplanıp Süleyman oğlu Rehavama baskı yaptılar. O sırada Rehavam onlara karşı koyamayacak kadar genç ve deneyimsizdi.
8 ‹‹Şimdi de siz Davut soyunun elindeki RABbin Krallığına karşı gelmeyi tasarlıyorsunuz. Büyük bir ordusunuz. Üstelik Yarovamın ilahlarınız olsun diye yaptırdığı altın buzağılar da yanınızda.
9 RABbin kâhinlerini, Harunoğullarıyla Levilileri kovmadınız mı? Onların yerine öbür halklar gibi kendinize kâhinler atamadınız mı? Atanmak için bir boğa ve yedi koçla gelen herkes, tanrı olmayanlara kâhin olabiliyor.
10 ‹‹Ama bizim Tanrımız RABdir, Onu bırakmadık. RABbe hizmet eden kâhinler Harun soyundandır. Levililer de onlara yardımcıdır.
11 Onlar her sabah, her akşam RABbe yakmalık sunular sunar, hoş kokulu buhur yakar, dinsel açıdan temiz masanın üzerine adak ekmeklerini dizerler. Her akşam altın kandilliğin kandillerini yakarlar. Biz Tanrımız RABbin buyruklarını yerine getiriyoruz. Oysa siz Ona sırt çevirdiniz.
12 Tanrı bizimledir, O önderimizdir. Onun kâhinleri borazanlarla size karşı savaş çağrısı yapacaklar. Ey İsrail halkı, atalarınızın Tanrısı RABbe karşı savaşmayın; çünkü başaramazsınız.››
13 Yarovam askerlerinin bir bölümüyle Yahudalıları önden karşılarken, öbür bölümünü arkalarında pusu kurmaya göndermişti.
14 Yahudalılar önden, arkadan kuşatıldıklarını görünce, RABbe yakardılar. Kâhinler borazanlarını çaldı.
15 Yahudalılar savaş çığlıkları attığı anda, Tanrı Yarovamla İsraillileri Aviyayla Yahudalıların önünde yenilgiye uğrattı.
16 İsrailliler Yahudalıların önünden kaçtı. Tanrı onları Yahudalıların eline teslim etti.
17 Aviyayla ordusu İsraillileri bozguna uğrattı. İsraillilerden beş yüz bin seçme asker öldürüldü.
18 Böylece İsrailliler yenilgiye uğradı, Yahudalılarsa zafer kazandı. Çünkü Yahudalılar atalarının Tanrısı RABbe güvenmişlerdi.
19 Aviya Yarovamı kovaladı. Yarovama ait Beytel, Yeşana, Efron kentleriyle çevrelerindeki köyleri ele geçirdi.
20 Aviyanın krallığı döneminde Yarovam bir daha eski gücünü toparlayamadı. Sonunda RAB onu cezalandırdı, Yarovam öldü.
21 Aviya ise gitgide krallığını güçlendirdi. On dört kadınla evlenip yirmi iki erkek, on altı kız babası oldu.
22 Aviya’nın yaptığı öbür işler, uygulamaları ve söyledikleri, Peygamber İddo’nun yorumunda yazılıdır.

1. Aviya’nın annesi Mikaya, Uriel’in kızıydı (13:2). Ama 2.Tarihler 11:20, onun Avşalom’un kızı Maaka olduğunu söyler. Yahudi tarihçi, Flavius Josephus, bize Uriel’in Avşalom’un damadı ve Mikaya ya da Maaka’nın (aynı kişinin adları) babası olduğunu söyler. Bu durumda Mikaya, Uriel’in kızı, Avşalom’un torunu olur (İbranice’de kızı sözcüğü, kız torunu anlamına da gelebilir).