2 Tarihler 21

D. Kral Yehoram (21. Bölüm)

21:1-3  2.Tarihler Kitabı’nda, Yehoram’ın krallığıyla başlayarak kaydedilen tarih, felaket ve sürgünle devam eder.

2. ayette, Yehoram’ın erkek kardeşleri olarak iki Azarya’dan söz edilir. Türkçe çeviride, iki Azarya’dan biri, Azaryahu olarak adlandırılmıştır.

21:4-6   Yahuda’nın beşinci kralı, Davut’un yolunda yürümek yerine İsrail krallarının yolunda yürümeyi seçti. Yehoram hem katil hem de putperestti. Tüm erkek kardeşlerini tahtı ele geçirebilmek amacıyla zalimce kılıçtan geçirtti. Kutsal Yazılar bize Yehoram’ın eylemlerinin bu kadar kötü olmasının nedenini, karısından etkilenmesi olarak açıklar; karısı, Ahav’ın kızıydı (6. ayet). İki krallık arasındaki bu evliliği daha önce Yehoşafat düzenlemişti. Şimdi ise Yahuda, İsrail’i mahveden aynı kötülüğe uğramıştı. Ahav’ın kızı Atalya, Tanrı halkına yargı getirmek için Şeytan’ın elindeki bir araçtı.

21:7   Rab Davut’la yaptığı antlaşmayı hatırladı ve bu nedenle Yehoram ve Yahuda’ya, Ahav ve İsrail’e davrandığı sertlikle davranmadı (Işık, kral olarak hizmet edecek bir soy anlamına gelir). Ancak Yahuda yine de kutsal olmayan bu birlik nedeniyle çok sıkıntı çekecekti.

21:8-15   Yehoşafat’ın günlerinde Yahuda’dan korkan Edomlular (17:10) şimdi ayaklanmışlardı. Bir Yahuda kenti olan Livna başkaldırdı. Yehoram ise, halkını putperestliğe sürüklemekle her şeyi daha kötü bir duruma getirdi. Krala gönderilen İlyas’ın peygamberliğini içeren bir mektup bile onu kötü yollarından döndüremedi. Yehoram kesinlikle peygamberin İsrail’deki güçlü hizmetinden haberdardı, ama bu mektuba Ahav’ın yaptığı gibi olumlu bir tepki göstermedi.

İlyas’ın göğe alınması, Yehoşafat’ın krallık yaptığı döneme rastlar (2Kr.2:11). Yehoram babasıyla birlikte yaklaşık beş yıl egemenlik sürdüğünden, İlyas’ın bu mektup gönderildiğinde yaşıyor olması olasıdır. Başka bir olasılık da, peygamber mektubu Tanrı esiniyle yazmış ve uygun zamanda gönderilmesi için Elişaya teslim etmişti.

21:16,17   Filistliler ve Araplar, Yehoram’ın sarayında bulunan her şeyi ailesiyle birlikte alıp götürdüler. Yalnızca Yehoram’ın en küçük oğlu Yehoahaz (Ahazya olarak da bilinir) sarayda kalabildi. Yehoram, babasının ailesini öldürdüğü için cezalandırılarak suçunun bedelini ödemişti.

21:18-20   Yehoram dermansız bir bağırsak hastalığına yakalanarak öldü. Ölümüne kimse üzülmedi. Yaşamı boyunca diğer krallar gibi yürümediğinden, kralların mezarına gömülmedi.

 

Kutsal Kitap

1 Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve Davut Kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu.
2 Yehoşafat oğlu Yehoramın kardeşleri şunlardı: Azarya, Yehiel, Zekeriya, Azaryahu, Mikael, Şefatya. Bunların tümü İsrail Kralı Yehoşafatın oğullarıydı.
3 Babaları onlara çok miktarda altın, gümüş, değerli eşyalar armağan etmiş, ayrıca Yahudada surlu kentler vermişti. Ancak, Yehoram ilk oğlu olduğundan, krallığı ona bırakmıştı.
4 Babasının yerine geçen Yehoram güçlenince, bütün kardeşlerini ve bazı İsrail önderlerini kılıçtan geçirtti.
5 Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalimde sekiz yıl krallık yaptı.
6 Karısı Ahavın kızı olduğu için, o da Ahavın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
7 Ama RAB Davutla yaptığı antlaşmadan ötürü onun soyunu yok etmek istemedi. Çünkü Davuta ve soyuna sönmeyen bir ışık vereceğine söz vermişti.
8 Yehoramın krallığı döneminde Edomlular Yahudalılara karşı ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular.
9 Yehoram komutanları ve bütün savaş arabalarıyla oraya gitti. Edomlular onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yehoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı.
10 Edomluların Yahudaya karşı başkaldırması bugün de sürüyor. O sırada Livna Kenti de ayaklandı. Çünkü Yehoram atalarının Tanrısı RABbi bırakmıştı.
11 Yahuda tepelerinde puta tapılan yerler bile yapmış, Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak olmuş, Yahuda halkını günaha sürüklemişti.
12 Yehoram Peygamber İlyastan bir mektup aldı. Mektup şöyleydi: ‹‹Atan Davutun Tanrısı RAB şöyle diyor: ‹Baban Yehoşafatın ve Yahuda Kralı Asanın yollarını izlemedin.
13 İsrail krallarının yolunu izledin. Ahavın ailesinin yaptığı gibi Yahuda ve Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak oldun. Üstelik kendi ailenden, senden daha iyi olan kardeşlerini öldürttün.
14 Bu yüzden RAB halkını, oğullarını, karılarını ve senin olan her şeyi büyük bir yıkımla vuracak.
15 Sen de korkunç bir bağırsak hastalığına yakalanacaksın. Bu hastalık yüzünden bağırsakların dışarı dökülene dek günlerce sürüneceksin.› ››
16 RAB Filistlileri ve Kûşluların yanında yaşayan Arapları Yehorama karşı kışkırttı.
17 Saldırıp Yahudaya girdiler. Sarayda bulunan her şeyi, kralın oğullarıyla karılarını alıp götürdüler. Kralın en küçük oğlu Yehoahazdan başka oğlu kalmadı.
18 Sonra RAB Yehoramı iyileşmez bir bağırsak hastalığıyla cezalandırdı.
19 Zaman geçti, ikinci yılın sonunda hastalık yüzünden bağırsakları dışarı döküldü. Şiddetli acılar içinde öldü. Halkı ataları için ateş yaktığı gibi onun onuruna ateş yakmadı.
20 Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de sekiz yıl krallık yaptı. Ölümüne kimse üzülmedi. Onu Davut Kenti’nde gömdülerse de, kralların mezarlığına gömmediler.