2 Tarihler 5

5:1-10   Artık tapınak tamamlanmıştı (1. ayet; 1Kr.8). 2-10. ayetlerde, eşyaların toplanma çadırından tapınağa nasıl getirildiğini okuruz. Antlaşma Sandığı En Kutsal Yer’e yerleştirildi. Buhur sunuları, ekmek sunuları ve diğer maddeler bu sırada hazineye konmuş olabilir, çünkü bunlar Süleyman’ın tapınağında kullanılmamıştı.

Antlaşma Sandığı’nı taşıyan kâhinler Levililer’di (4, 7. ayetler). Antlaşma Sandığı’nı yerine, yani Keruvlar’ın kanatlarının altına yerleştirdiler (7, 8. ayetler). Mısır’dan Çıkış 25:15’e göre, sırıklar sandığın halkalarında kalmalı, çıkarılmamalıydı. 1.Krallar 8:8’e göre sandığın sırıklarının uçları Kutsal Yer’den görülebilmeliydi. Yasa’nın iki levhası o tarihte Antlaşma Sandığı’nın içindeydi.

5:11-14   11b. ayetindeki, “Orada bulunan kâhinlerin hepsi, bölüklerinin sırasını beklemeden” ifadesi, tüm kâhinlerin değil, yalnızca o gün orada bulunan kâhinlerin katıldığı anlamına gelir.

Levililer ve kâhinler, sunağın doğu kıyısında toplandıklarında, iyiliği ve merhameti için Rab’bi överek O’na teşekkür ettiklerinde, Rab’bin görkemi tapınağı öylesine büyük bir güçle doldurdu ki, kâhinler görevlerini sürdüremediler.

 

Kutsal Kitap

1 RABbin Tapınağının yapımı tamamlanınca Süleyman, babası Davutun adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip Tanrının Tapınağının hazine odalarına yerleştirdi.
2 Süleyman RABbin Antlaşma Sandığını Davut Kenti olan Siyondan getirmek üzere İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalime çağırdı.
3 Hepsi yedinci aydaki bayramda kralın önünde toplandı.
4 İsrailin bütün ileri gelenleri toplanınca, Levililer Antlaşma Sandığını yerden kaldırdılar.
5 Sandığı, Buluşma Çadırını ve çadırdaki bütün kutsal eşyaları Levili kâhinler tapınağa taşıdılar.
6 Kral Süleyman ve bütün İsrail topluluğu Antlaşma Sandığının önünde sayısız davar ve sığır kurban etti.
7 Kâhinler RABbin Antlaşma Sandığını tapınağın iç odasına, En Kutsal Yere taşıyıp Keruvların kanatlarının altına yerleştirdiler.
8 Keruvların kanatları sandığın konduğu yerin üstüne kadar uzanıyor ve sandığı da, sırıklarını da örtüyordu.
9 Sırıklar öyle uzundu ki, uçları iç odanın önünden görünüyordu. Ancak dışarıdan görünmüyordu. Bunlar hâlâ oradadır.
10 Sandığın içinde Musanın Horev Dağında koyduğu iki levhadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısırdan çıkışlarında RABbin İsraillilerle yaptığı antlaşmanın levhalarıydı.
11 Kâhinler Kutsal Yerden çıktılar. Orada bulunan kâhinlerin hepsi, bölüklerinin sırasını beklemeden, kendilerini kutsamışlardı.
12 Bütün Levili ezgiciler -Asaf, Heman, Yedutun, oğullarıyla kardeşleri- zillerle, çenk ve lirlerle, ince keten kuşanmış olarak sunağın doğusunda yerlerini almışlardı. Borazan çalan yüz yirmi kâhin onlara eşlik ediyordu.
13 Borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde RABbe şükredip övgüler sunmaya başladılar. Borazan, zil ve çalgıların eşliğinde seslerini yükselterek RABbi şöyle övdüler: ‹‹RAB iyidir; Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.›› O anda RABbin Tapınağını bir bulut doldurdu.
14 Bu bulut yüzünden kâhinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü RAB Tanrı’nın görkemi tapınağı doldurmuştu.