2 Tarihler 6

6:1-11   Rab’be adanma duası etmeden önce Süleyman halka, Tanrı’nın İsrail’in daha önceki tarihinde bir kenti dinsel başkent olarak ya da bir insanı yönetici olarak seçmediğini hatırlattı (Samuel ve diğerlerinin önder oldukları doğrudur, ama onlar egemen güce sahip değillerdi). Ancak Tanrı’nın Yeruşalim’i Kendi kenti, Davut’u da bu kentte krallık yapması için seçtiği zaman geldi. Davut bir tapınak yapmayı arzuladı, ama onun bu isteği oğullarından biri tarafından yerine getirilecekti. Ayetlerde, Tanrı’nın sadakatinin tanıklığına bir örnek olarak Süleyman’ı görürüz.

6:12-13   6. bölümün merkezinde Süleyman’ın adanma duası bulunur (12- 42. ayetler). Bu, Kutsal Kitap’ta kaydedilmiş olan en uzun duadır. Dua, övgü ve dileklerle doludur. Tapınak avlusundaki özel bir platformun üstüne çıkan Süleyman, ellerini göklere açarak dua etti. Teşekkür etmesi için çok nedeni vardı. Lütufla teşvik edildiğinden, çok şey isteyebilirdi.

6:14-17   Süleyman her şeyden önce İsrail tahtı için dua etti. Tanrı Davut’a verdiği sözünü tutmuştu. Kral, Tanrı’nın sadakatinin sürekli olmasını diledi.

6:18-21   Bu dört cümle tüm duanın özetini içerir. Bunu izleyen bölüm işitme ve bağışlama eylemleriyle ifade edilen düşüncelerin genişletilmiş halidir (21. ayet).

6:22,23   Süleyman Rab’den işitmesini ve sunağın önünde içilen antları yargılamasını istedi.

6:24,25   Sonra İsrail’in düşmanları tarafından bozguna uğratılmasına neden olan günah için bağışlanma diledi.

6:26,27   Günahın neden olduğu kıtlıktan sonra yağmur dileğinde bulundu.

6:28-31   Halkın Tanrı korkusunu öğrenebilmeleri için kıtlık ya da salgın hastalıktan kurtarılmalarını istedi.

6:32,33   Tanrı’nın yüce adını çağıran yabancıların, Tanrı’nın nasıl çalıştığını anlayabilmelerini diledi.

6:34,35   Savaşlar için zafer diledi.

6:35-39   Halk tövbe edip kötülüklerinden döndüğünde kurtarılmalarını istedi.

6:40-42   Süleyman duasını üç dilekle bitirdi. Duasının kabul edilmesini istedi. Kâhinler ve tapınakta hizmet edenlerin sevinmelerini diledi. Babası Davut’un Tanrı’ya olan sevgisi nedeniyle, Tanrı’nın kendisine de iyilik etmesi için dua etti.

Bu duanın yalnızca isteklerden oluştuğunu düşünmememiz için, duayı bir kez daha inceleyelim. Duada Tanrı’nın birçok nitelikleri belirtilmiştir. Süleyman Tanrı’nın eşsizliğini (4. ayet), iyiliğini (14. ayet), üstünlüğünü (18. ayet), sınırsızlığını (sonsuzluğunu) (18. ayet), her yerde varolduğunu (18. ayet), adaletini (23. ayet), bağışlayıcılığını (25, 27. ayetler), her şeyi bilmesini (30. ayet), lütfunu (33. ayet) ve merhametini (38, 39. ayetler) anlatır.

Tüm bunların yanı sıra, duasında Rab’bin sonsuz gücü ve kutsallığını belirtir.

 

Kutsal Kitap

1 O zaman Süleyman şöyle dedi: ‹‹Ya RAB, karanlık bulutlarda otururum demiştin.
2 Senin için görkemli bir tapınak, sonsuza dek yaşayacağın bir konut yaptım.››
3 Kral ayakta duran bütün İsrail topluluğuna dönerek onları kutsadıktan sonra
4 şöyle dedi: ‹‹Babam Davuta verdiği sözü tutan İsrailin Tanrısı RABbe övgüler olsun! RAB demişti ki,
5 ‹Halkımı Mısırdan çıkardığım günden bu yana, içinde bulunacağım bir tapınak yaptırmak için İsrail oymaklarına ait kentlerden hiçbirini seçmedim. İçlerinden halkım İsraili yönetecek birini de seçmedim.
6 Ancak adımın içinde bulunacağı yer olarak Yeruşalimi, halkım İsraili yönetmesi için Davutu seçtim.› Benzer ifadeler 6:6,20de de geçer.
7 ‹‹Babam Davut İsrailin Tanrısı RABbin adına bir tapınak yapmayı yürekten istiyordu.
8 Ama RAB, babam Davuta, ‹Adıma bir tapınak yapmayı yürekten istemen iyi bir şey› dedi,
9 ‹Ne var ki, adıma yapılacak bu tapınağı sen değil, öz oğlun yapacak.›
10 ‹‹RAB verdiği sözü yerine getirdi. RABbin sözü uyarınca, babam Davuttan sonra İsrail tahtına ben geçtim ve İsrailin Tanrısı RABbin adına tapınağı ben yaptırdım.
11 Ayrıca RABbin İsrail halkıyla yaptığı antlaşmanın içinde korunduğu sandığı oraya yerleştirdim.››
12 Süleyman RABbin sunağının önünde, İsrail topluluğunun karşısında durup ellerini göklere açtı.
13 Beş arşın uzunluğunda, beş arşın eninde, üç arşın yüksekliğinde tunç bir kürsü yaptırıp avlunun ortasına kurdurmuştu. Bu kürsünün üstünde durdu, İsrail topluluğunun önünde diz çöküp ellerini göklere açtı.
14 ‹‹Ya RAB, İsrailin Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka tanrı yoktur›› dedi, ‹‹Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarınla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın.
15 Ağzınla kulun babam Davuta verdiğin sözü bugün ellerinle yerine getirdin.
16 ‹‹Şimdi, ya RAB, İsrailin Tanrısı, kulun babam Davuta verdiğin öbür sözü de tutmanı istiyorum. Ona, ‹Senin soyundan İsrail tahtına oturacakların ardı arkası kesilmeyecektir; yeter ki, çocukların yasam uyarınca önümde senin gibi dikkatle yürüsünler› demiştin.
17 Ya RAB, İsrailin Tanrısı, şimdi kulun Davuta verdiğin sözü yerine getirmeni istiyorum.
18 ‹‹Tanrı gerçekten yeryüzünde, insanlar arasında yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!
19 Ya RAB Tanrım, kulunun ettiği duayı, yalvarışı işit; duasına ve yakarışına kulak ver.
20 Gözlerin gece gündüz, ‹Adımı oraya yerleştireceğim!› dediğin bu tapınağın üzerinde olsun. Kulunun buraya yönelerek ettiği duayı işit.
21 Buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın İsrailin yakarışını işit. Göklerden, oturduğun yerden kulak ver; duyunca bağışla.
22 ‹‹Biri komşusuna karşı günah işleyip ant içmek zorunda kaldığında, gelip bu tapınakta, senin sunağının önünde ant içerse,
23 göklerden kulak ver ve gereğini yap. Suçluya karşılığını vererek, suçsuzu haklı çıkararak kullarını yargıla.
24 ‹‹Sana karşı günah işlediği için düşmanlarına yenik düşen halkın İsrail yine sana döner, adını anar, bu tapınakta dua edip yakararak önüne çıkarsa,
25 göklerden kulak ver, halkın İsrailin günahını bağışla. Onları kendilerine ve atalarına verdiğin ülkeye yine kavuştur.
26 ‹‹Halkın sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmazsa, sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder, adını anar ve günahlarından dönerse,
27 göklerden kulak ver; kullarının, halkın İsrailin günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret, halkına mülk olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder.
28 ‹‹Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felaket ya da hastalık ortalığı sardığında,
29 halkından bir kişi ya da bütün halkın İsrail başına gelen felaketi, acıyı kavrar, dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa,
30 göklerden, oturduğun yerden kulak ver ve bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin. Onlara yaptıklarına göre davran ki,
31 atalarımıza verdiğin bu ülkede yaşadıkları sürece senden korksunlar ve senin yolunda yürüsünler.
32 ‹‹Halkın İsrailden olmayan, ama senin yüce adını, gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen yabancılar bu tapınağa gelip dua ederlerse,
33 göklerden, oturduğun yerden kulak ver, yalvarışlarını yanıtla. Öyle ki, dünyanın bütün ulusları, halkın İsrail gibi, adını bilsin, senden korksun ve yaptırdığım bu tapınağın sana ait olduğunu öğrensin. çağrıldığını.››
34 ‹‹Halkın, düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken sana, seçtiğin bu kente ve adına yaptırdığım bu tapınağa yönelip dua ederse,
35 dualarına, yakarışlarına göklerden kulak ver ve onları kurtar.
36 ‹‹Sana karşı günah işlediklerinde -günah işlemeyen tek kişi yoktur- öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen,
37 onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner, ‹Günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık› diyerek sana yakarırlarsa,
38 tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağa yönelip dua ederlerse,
39 göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver, onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını bağışla.
40 ‹‹Şimdi, ey Tanrım, bizi gör ve burada edilen duaya kulak ver.
41 ‹‹Çık, ya RAB Tanrı, yaşayacağın yere,
Gücünü simgeleyen Sandıkla birlikte.
Ya RAB Tanrı, kâhinlerin kurtuluşu kuşansın,
Sadık kulların iyiliklerinle sevinsinler.
42 Ya RAB Tanrı, meshettiğin krala yüz çevirme.
Kulun Davut’a yaptığın iyilikleri anımsa.›› Davut’un yaptığı iyilikleri anımsa››.