Ağıtlar 4

V. YAHUDA’NIN GEÇMİŞİNİN VE BUGÜNÜNÜN  KARŞILAŞTIRILMASI (4:1-20)

Peygamber, İsrail’in önceki görkemini ve şimdiki acınacak durumunu karşılaştırır. Tapınak yıkılmıştır, anneler yavrularını terk etmişlerdir (3, 4. ayetler), insanlar açlıktan ölmektedir (5. ayet), ceza uzatılmıştır (6. ayet), sokaklarda yürüyen önderler tanınmaz haldedir (7, 8. ayetler), en merhametli kadınlar bile çocuklarını pişirip yemektedir (10. ayet), ele geçirilmesi imkansız gibi görülen kent, düşmanların eline geçmiştir (12. ayet). Bütün bunların nedeni peygamberlerin, kâhinlerin ve halkın günahlarıdır (13-16. ayetler). Mısır’dan boşuna yardım beklemektedirler (17. ayet). Babilliler onları aniden istila etmişler (18, 19. ayetler), Rab’bin meshettiği Kral Sidkiya tutsak edilmiştir (20. ayet).

VI. GELECEKTE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN EDOM’UN YIKIMI VE YAHUDA’NIN YENİLENMESİ (4:21, 22)

Edom kızları Yeruşalim’in düşmanın eline geçmesine sevinirler, ama Edom ağır cezaya çarptırılacak ve günahları ortaya çıkarılacaktır. Siyon yenilenecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Altın nasıl donuklaştı,
Saf altın nasıl değişti!
Kutsal taşlar sokak başlarına dağılmış.
2 Değerleri saf altınla ölçülen Siyon çocukları
Nasıl çömlekçi işi, toprak testi yerine sayılır oldu!
3 Çakallar bile meme verip yavrularını emzirir,
Ama halkım çöldeki devekuşları kadar acımasız oldu.
4 Susuzluktan emzikteki bebeklerin dili damağına yapışıyor,
Çocuklar ekmek istiyor, veren yok.
5 Onlar ki, yemeğin en iyisini yerlerdi,
Sokaklarda perişan oldular;
Onlar ki, al giysiler içinde büyüdüler,
Çöp yığınlarını kapışır oldular.
6 Halkımın suçu el değmeden, bir anda yıkılan
Sodomun günahından daha büyüktür.
7 Beyleri kardan temiz, sütten aktılar,
Bedence mercandan kızıl, laciverttaşı kadar biçimliydiler.
8 Şimdiyse görünüşleri kömürden kara,
Sokaklarda tanınmaz oldular.
Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular.
9 Kılıçla öldürülenler kıtlıktan ölenlerden mutludur,
Çünkü kıtlıktan ölenler tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimekteler.
10 Merhametli kadınlar çocuklarını elleriyle pişirdiler,
Halkım kırılırken yiyecek oldu bu kendilerine.
11 RAB öfkesini boşalttı, kızgın öfkesini döktü,
Temellerini yiyip bitiren ateşi Siyonun içinde tutuşturdu.
12 Dünyadaki kralların ve insanların hiçbiri
Yeruşalim kapılarından hasımların, düşmanların gireceğine inanmazdı.
13 Peygamberlerinin günahı, kâhinlerinin suçu yüzündendi bu,
Çünkü onlar kentin ortasında doğruların kanını döktüler.
14 Sokaklarda körler gibi dolaşıyorlar,
Kanla kirlendikleri için kimse giysilerine dokunamıyor.
15 ‹‹Çekilin! Kirliler!›› diye bağırdılar onlara,
‹‹Çekilin! Çekilin! Dokunmayın!››
Kaçıp başıboş dolaştıklarında,
Öteki uluslar, ‹‹Artık burada kalmasınlar›› dediler.
16 RAB kendisi dağıttı onları,
Artık yüzlerine bakmayacak.
Kâhinleri saymadılar, yaşlılara acımadılar.
17 Boş yere yardım beklemekten gözlerimizin feri sönüyor,
Gözetleme kulesinde bizi kurtaramayacak bir ulusu bekledikçe bekledik.
18 İzlerimizi sürüyorlar,
Sokaklarımızda gezemez olduk.
Sonumuz yaklaştı, günlerimiz tükendi,
Çünkü sonumuz geldi.
19 Bizi kovalayanlar gökteki kartallardan çevikti,
Dağların üstünde kovaladılar bizi,
Çölde bize pusu kurdular.
20 Yaşam soluğumuz,
RABbin meshettiği kral onların çukurunda yakalandı;
Hani onun için, ‹‹Ulusların arasında onun gölgesinde yaşayacağız›› dediğimiz.
21 Ûs ülkesinde yaşayan Edom kızı, sevin, coş,
Ancak kâse sana da gelecek, sarhoş olup soyunacaksın.
22 Ey Siyon kızı, suçunun cezası sona erdi,
RAB bir daha seni sürgüne göndermeyecek.
Ama, ey Edom kızı, suçun yüzünden seni cezalandırıp günahlarını ortaya çıkaracak.