Amos 1

YORUM

I. SEKİZ ULUSU TEHDİT EDEN YARGILAR (1-2. Bölümler)

A. Giriş (1:1, 2)

Kitabının ilk iki bölümünde Amos sekiz ulusun yargılanacağını söyler.

Her yargı duyurusu, “Çünkü günah üstüne günah işlediler” ifadesiyle belirtilir. J. Sidlow Baxter bu İbranice ifadeyi bize şöyle açıklar:

İfade, matematiksel açıdan ele alınmamalı; ifade ettiği anlam, işlenen günahların ölçüyü aştığını belirtir. Bu halkın günahı sınırı aşmıştır. Bunu şu ifadeyle de dile getirebiliriz: Bardağa düşen son damla bardağı taşırmıştır. 1

B. Şam (1:3-5)

Tehdit edilen ilk yer, Şam’dır. Suriyeliler, Şeria’nın (Gilat) doğusundaki oymaklara karşı savaşmış ve demir düvenlerle halkı döverek barbarca ve zalimce davranmışlardı. Suriye halkına verilecek ceza, sürgündür.

C. Gazze (1:6-8)

Tehdit edilen ikinci yer, Filistliler’in, tutsakları olan İsrailliler’i zalim Edomlular’a teslim ettikleri yer olan Gazze’dir. Cezalandırılacak olan diğer Filist merkezleri, Aşdot, Aşkelon ve Ekron’dur. Sonuç, Filistliler’den sağ kalanların mahvolmasıdır.

Ç. Sur (1:9, 10)

Tehditle karşılaşan bir diğer yer, Sur’dur. Surlular da tutsakları Edom’a teslim etmiş ve İsrail’le yaptıkları kardeşlik antlaşmasını bozmuşlardır. Sur Kenti’ne ateş yağdırılacaktır.

D. Edom (1:11, 12)

Tehdit edilen dördüncü kent, Edom’dur. Edomlular, erkek kardeşlerinin (Esav, Yakup’un erkek kardeşiydi) sürekli ve zalim düşmanlarıydılar. Edomlular, Teman ve Bosra kentlerine gelecek yargıyla, acımasız davranışları ve amansız nefretlerine uygun karşılığı alacaklardı.

E. Ammon (1:13-15)

Beşinci tehdit Ammon’a yöneliktir. Ammonlular, Gilat ülkesinde ele geçirdikleri yerlerde gaddarca davranışlarda bulundular. İşi o kadar ileri götürdüler ki, Gilatlı gebe kadınların karınlarını bile yardılar. Hem kral, hem de önderlerin sonu, tutsaklık, ateş ve şiddetli bir savaştı.

 

Kutsal Kitap

1 Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amosun sözleri. Uzziyanın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovamın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsraille ilgili görümler gördü.
2 Şöyle dedi: ‹‹RAB Siyondan kükrüyor,
Yeruşalimden gürlüyor.
Yas tutuyor çobanların otlakları,
Karmel Dağının dorukları kuruyor.››
3 RAB şöyle diyor:
‹‹Şamlıların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Demir düvenlerle Gilat halkını dövdüler.
4 Bu yüzden Hazaelin evine ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Ben-Hadatın saraylarını.
5 Şamın kapı sürgüsünü kıracağım,
Söküp atacağım
Aven Vadisinde oturanı,
Beytedende elinde asayla dolaşanı;
Kîre sürgün edilecek Aram halkı.››
RAB diyor.
6 RAB şöyle diyor:
‹‹Gazzelilerin cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edomlulara teslim etmek için
Bütün halkı sürgün ettiler.
7 Bu yüzden Gazze surlarına ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek saraylarını.
8 Söküp atacağım
Aşdotta oturanı,
Aşkelonda elinde asayla dolaşanı,
Elimin tersini göstereceğim Ekrona,
Yok olacak Filistlilerin sağ kalanları!››
Egemen RAB böyle diyor.
9 RAB şöyle diyor:
‹‹Surluların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Bütün halkı Edomlulara teslim edip sürdüler,
Dostluk antlaşmasını anımsamadılar.
10 Bu yüzden Sur Kentinin surlarına ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek saraylarını.››
11 RAB şöyle diyor:
‹‹Edomluların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Kılıçla kovaladılar kardeşlerini,
Acıma nedir bilmediler;
Hep yırtıcıydı öfkeleri,
Sonsuza dek sürdü gazapları.
12 Bu yüzden Temana ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Bosra saraylarını.››
13 RAB şöyle diyor:
‹‹Ammonluların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Sınırlarını genişletmek için
Gilatlı gebe kadınların karınlarını yardılar.
14 Bu yüzden Rabba surlarını tutuşturacağım,
Savaş günü çığlıklarla,
Kasırga günü fırtınayla
Ateş yakıp yok edecek saraylarını.
15 Krallarıyla görevlileri,
Hepsi sürgüne gidecek.››
RAB böyle diyor.

1. J. Sidlow Baxter, Explore the Book, s.130.