Amos 7

III. YAKLAŞAN YARGININ SİMGELERİ (7:1 – 9:10)

A. Çekirge Belası (7:1-3)

1-9’uncu ayetlerde Amos, halkı için aracılık eder. İsrail’in tehdit edileceği üç olay tanımlanır. İlki, yiyip yutan bir çekirge figürüyle simgelenen Asur Kralı Pûl’un saldırısıdır. Amos’un duasına yanıt olarak, yargı yön değiştirir.

B. Yakıp Yutan Ateş (7:4-6)

İkinci tehdit, yakıp tüketen ateşle simgelenen Tiglat-Pileser’in istilası olabilir. Yakup soyu için edilen dua, bir felakete tekrar engel olur.

C. Çekül İpi (7:7-9)

Üçüncü tehdit, Şalmaneser’in Samiriye’yi yıkacağını belirtir. Çekül ipi, yargının haklılığını simgeler. Tanrı, bundan böyle İsrail’e merhamet etmeyeceğini ve onu esirgemeyeceğini duyurur.

Ç. Ara Olay: Amos’un Tehditler Karşısında Yılmaması (7:10-17)

7:10-13   Beytel’in putperest kâhinlerinden biri olan Amatsya, Amos’a, kralın Beytel’deki kutsal yerine karşı peygamberlik etmesini yasaklamış, ona evine, Yahuda’ya geri dönerek ekmeğini orada kazanmasını söylemişti.

7:14-17   Amos’un yanıtı, bu görevi kendisine Tanrı verdiği için vazgeçmeyeceğidir. Amos bir peygamber ya da bir peygamberin oğlu değildi, ama Rab’bin sözünü duyurmalıydı. Bu nedenle Amatsya’ya; kendisinin, karısının, oğullarının, kızlarının ve ülkesinin karşılaşacağı dehşetli sonu bildirdi.

 

Kutsal Kitap

1 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirge yaratıyordu.
2 Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince: ‹‹Ey Egemen RAB, lütfen halkını bağışla!›› dedim,
‹‹Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!››
3 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
‹‹Gerçekleşmeyecek bu›› dedi.
4 Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım, Egemen RAB halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı.
5 O zaman, ‹‹Ey Egemen RAB, lütfen dur!›› dedim,
‹‹Yakup soyu buna nasıl dayanır?
Zaten küçük bir halk!››
6 Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi.
Egemen RAB, ‹‹Bu da gerçekleşmeyecek›› dedi.
7 Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var.
8 RAB, ‹‹Ne görüyorsun, Amos?›› diye sordu. Ben de, ‹‹Bir çekül›› dedim. Bunun üzerine Rab, ‹‹İşte, halkım İsrailin ortasına da bir çekül koyacağım›› dedi, ‹‹Bir daha onları esirgemeyeceğim.
9 ‹‹Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri,
Yıkılacak İsrailin kutsal yerleri,
Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne.››
10 Beyteldeki Kâhin Amatsya, İsrail Kralı Yarovama haber gönderip şöyle dedi: ‹‹Amos İsrailin göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz.
11 Çünkü Amos diyor ki, ‹‹ ‹Yarovam kılıçla öldürülecek,
İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına,
Sürgüne gönderilecek.› ››
12 Bunun üzerine Amatsya Amosa, ‹‹Çek git, ey bilici!›› dedi, ‹‹Yahudaya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et.
13 Bir daha Beytelde peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır.››
14 Amos, ‹‹Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum›› diye karşılık verdi, ‹‹Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım.
15 RAB beni sürünün ardından aldı, ‹Git, halkım İsraile peygamberlik et› dedi.
16 Şimdi kulak ver RABbin sözlerine: ‹‹ ‹İsraile karşı peygamberlik etme,
İshak soyuna karşı konuşma!› diyorsun.
17 Bu yüzden RAB şöyle diyor:
‹Karın kentte fahişe olacak,
Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek.
Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın,
Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin.
İsrail halkı kesinlikle ülke dışına,
Sürgüne gönderilecek.› ››