Çölde Sayım 12

C. Harun ve Miryam’ın Başkaldırısı (12. Bölüm)

12:1,2   İsrail tarihinin ikinci üzücü bölümü, Miryam ve Harun adlarındaki halk önderleriyle ilgilidir. Musa’nın kız kardeşi ve erkek kardeşi olmalarına rağmen, Musa’nın Etiyopyalı bir kadınla evlenmesiyle ilgili aleyhte konuştular. Aslında bu bir bahaneydi. Gerçek nedenin 2. ayette verildiğini görüyoruz: Musa’nın önderliği onları gücendiriyordu ve bu önderliği paylaşmak istediklerinden Musa’yı kıskanıyorlardı. O tarihte bir Etiyopyalı ile evlenmeyi yasaklayan bir yasa yoktu. İsrailliler’e, Yahudi olmayan biriyle evlenmeleri, ülkeye geldiklerinde yasaklandı.

12:3   Musa kendini haklı çıkarmaya çalışmadı, aksine kendisine önderlik konumu veren Tanrı’ya güvendi. Ailesi (12. bölüm), önderler, ileri gelenler (16. bölüm) ve topluluğun tamamı (16:41,42) onun yetkisini küçümsediler. Ama Tanrı’nın yargısı Musa’nın düşmanlarının üzerine indiğinde, Musa onlar için aracılık etmekten çekinmedi. Musa gerçekten çok alçakgönüllüydü, yeryüzünde yaşayan insanların hepsinden daha alçakgönüllüydü. Kendisi hakkında bunları yazmış olduğu gerçeği, onun alçakgönüllülüğünü yadsımaz; 2.Petrus 1:21b ayetindeki bu tutumu, yazdıklarının Kutsal Ruh tarafından yönlendirilerek yazdırıldığının en açık örneklerinden biridir. 1

12:4-8   Tanrı; Musa, Harun ve Miryam’ı Buluşma Çadırı’nın kapısına çağırdı, Miryam ve Harun’u payladı ve onlara Musa’nın diğerlerine kıyasla, şimdiye kadar kendisine en yakın peygamber olduğunu hatırlattı. Diğer kişilere, görüm ve rüyalar aracılığıyla konuştuğunu, ama Musa’yla açıkça yüz yüze konuştuğunu söyledi. (8. ayetteki açıkça sözcüğü, “doğrudan” anlamına gelir) Rab’bin sureti, gözle görülür şekilde temsil edilmesi anlamına gelir. Miryamın kendisi de bir peygamber olmasına rağmen (Çık.15:20), Rab Musa ve diğer peygamberlerle olan ilişkisi arasındaki farkı açıkça belirtti. Miryam hakkında bu olaydan sonra kaydedilen tek şey ölümüdür (Say.20:1).

12:9,10   Rab onlara öfkelenip oradan gitti. Miryam, başkaldırısına ceza olarak deri hastalığına yakandı. Harun cezalandırılmadığından, bazı kişiler Miryam’ın olayın elebaşısı olduğunu düşünürler. 1. ayetteki fiilin, dişil tekil oluşuna dikkat çekerler. Bazı kişiler ise, Harun’un cezasının, kız kardeşinin deri hastalığına yakalanmasını görmesi olduğuna inanırlar. Harun başkâhindi ve deri hastalığına yakalandığı takdirde, halk adına hareket edemeyecekti. Harun’un konumu, Miryam’ın alçaltılmasından kurtarılmasına yardımcı olmuş olabilir.

12:11-16   Harun günahını Musa’ya itiraf etti ve “Miryam’ın, ana rahminden çıkan ölü bir bebeğe benzememesini” istedi. 2 Musa’nın aracılığına karşılık olarak Tanrı, Miryam’ın deri hastalığını iyileştirdi, ama deri hastalığına yakalanan birinin temizlenmesi için gerekli olan yedi gün boyunca ordugahtan uzaklaştırılmasında ısrar etti. Rab Musa’ya, “Babası onun yüzüne tükürseydi, yedi gün utanç içinde kalmayacak mıydı?” diye karşılık verdi.

 

Kutsal Kitap

1 Musa Kûşlu bir kadınla evlenmişti. Bundan dolayı Miryamla Harun onu yerdiler.
2 ‹‹RAB yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu?›› dediler, ‹‹Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı?›› RAB bu yakınmaları duydu.
3 Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçakgönüllüydü.
4 RAB ansızın Musa, Harun ve Miryama, ‹‹Üçünüz Buluşma Çadırına gelin›› dedi. Üçü de gittiler.
5 RAB bulut sütununun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harunla Miryamı çağırdı. İkisi ilerlerken
6 RAB onlara seslendi: ‹‹Sözlerime kulak verin:
Eğer aranızda bir peygamber varsa,
Ben RAB görümde kendimi ona tanıtır,
Onunla düşte konuşurum.
7 Ama kulum Musa öyle değildir.
O bütün evimde sadıktır.
8 Onunla bilmecelerle değil,
Açıkça, yüzyüze konuşurum.
O RABbin suretini görüyor.
Öyleyse kulum Musayı yermekten korkmadınız mı?››
9 RAB onlara öfkelenip oradan gitti.
10 Bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miryam deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Harun Miryama baktı, deri hastalığına yakalandığını gördü.
11 Musaya, ‹‹Ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma›› dedi,
12 ‹‹Miryam etinin yarısı yenmiş olarak ana rahminden çıkan ölü bir bebeğe benzemesin.››
13 Musa RABbe, ‹‹Ey Tanrı, lütfen Miryamı iyileştir!›› diye yakardı.
14 RAB, ‹‹Babası onun yüzüne tükürseydi, yedi gün utanç içinde kalmayacak mıydı?›› diye karşılık verdi, ‹‹Onu yedi gün ordugahtan uzaklaştırın, sonra geri getirilsin.››
15 Böylece Miryam yedi gün ordugahtan uzaklaştırıldı, o geri getirilene dek halk yola çıkmadı.
16 Bundan sonra halk Haserot’tan ayrılıp Paran Çölü’nde konakladı.

1. Bu sözcükleri, sonradan esin almış bir yazarın (Yeşu gibi) eklemiş olması müm­kündür.

2. Keil ve Delitzsch, “Numbers”, III:81.