Çölde Sayım 5

C. Topluluğun Temiz Tutulması ve İtirafı (5:1-10)

Bu bölüm, İsrailliler’in ordugahı kirlilikten korumak için alacakları önlemlerle ilgilidir. 3. ayetteki buyruğun nedeni, Yasa’nın Tekrarı 23:14’te görülebilir: Tanrı ordugahın ortasında yürürdü.

5:1-4   Deri hastalığı, akıntısı olan, ya da ölüye dokunduğundan kirli sayılan herkes ordugahın dışına çıkarılmalıdır. Ordugah, Buluşma Çadırı’nın bulunduğu bölge ile onun çevresinde kurulmuş İsrail çadırlarından ibaretti.

5:5-10   Bir kadın ya da erkek, birbirine karşı herhangi bir günah işlediğinde, işlediği günahı itiraf etmelidir. Karşılığını, bir günah sunusu sunarak, zararı ödeyerek ya da beşte birini üzerine ekleyerek suç işlediği kişiye ödeyecektir. Eğer kendisine karşı suç işlenen kişi öldüyse ya da işlenen suçun karşılığını alacak bir yakını yoksa, o zaman suçun karşılığı kâhine ödenmeliydi.

Ç. Kıskançlık Yasası (5:11-31)

5:11-15   Bu bölüm, yalan söyleyenin yalanını ortaya çıkarmak için yapılan ve kıskançlık denemesi olarak bilinen bir töreni tanımlar. Bu törenin amacı, kocası tarafından sadık kalmamakla suçlanan bir kadının suçluluğunu ya da masumiyetini ortaya çıkarmak içindi. Kadına, konutun zemininden alınan toprakla karıştırılmış bir su içirilmesi gerekirdi. Eğer kadın suçluysa, lanete uğrayacak, suyu içtikten sonra karnı şişecek ve kalçası eriyecekti. Eğer masumsa, bu tür etkiler görünmeyecekti. 12-14. ayetlerden anlaşıldığına göre, koca karısının sadık kalıp kalmadığını bilmezdi. Kocaya, önce karısını kâhine bir tahıl sunusu ile birlikte getirmesi söylenirdi.

5:16-31   Kâhin su ve toprak karışımını toprak bir kapta hazırlardı. Kadını Rab’bin önünde durdurduktan sonra, saçını açar ve tahıl sunusunu ellerine koyardı. Sonra, kadına suçlu olduğu takdirde lanetleneceğine dair ant içmesini kabul ettirirdi. Kâhin, lanetleri bir kitaba yazıp acı suyun içinde yıkadıktan sonra, tahıl sunusunu Rab’bin önünde sallayacak, sonra sunudan bir avuç alıp sunakta yakacak ve kadına suyu içirecekti. 24. ayetteki, kadına suyu içireceği ifadesi, 26. ayette de tekrarlanır. Kadın suyu bir kez içmelidir. Eğer suçluysa, tehdit edildiği yargılar kısırlıkla birlikte üzerine inerdi. Eğer masumsa, temiz olduğu duyurulur ve cezadan özgür kılınır, normal bir evlilik yaşamı sürerek çocuk doğurabilirdi. 29-31. ayetler kıskançlık denemesini özetlerler.

Haklı nedenleri olsun, olmasın kıskançlık bir evliliği mahvedebilir. Bu tören, kıskançlık konusuna bir çözüm sağlamak için yapılırdı. Tanrı’nın yargısı, suçlu kişinin üzerinde olur ve masum kişi ise eşinin kuşkularından özgür kılınırdı.

Bazı Kutsal Kitap araştırmacıları, bu bölümün gelecekte bir gün İsrail ulusu, Yehova’ya olan sadakatsizliği nedeniyle denendiğinde özel bir şekilde uygulanacağına inanırlar.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsrail halkına de ki, deri hastalığı veya akıntısı olan ya da ölüye dokunduğundan kirli sayılan herkesi ordugahın dışına çıkarsınlar.
3 Erkeği de kadını da çıkaracaksınız. Aralarında yaşadığım ordugahlarını kirletmemeleri için onları ordugahın dışına çıkaracaksınız.››
4 İsrail halkı denileni yaparak RABbin Musaya buyurduğu gibi onları ordugahın dışına çıkardı.
5 RAB Musaya şöyle dedi:
6 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Bir erkek ya da kadın, insanın işleyebileceği günahlardan birini işler, RABbe ihanet ederse o kişi suçlu sayılır.
7 İşlediği günahı itiraf etmeli. Karşılığını, beşte birini üzerine ekleyerek suç işlediği kişiye ödeyecek.
8 Eğer kişinin işlenen suçun karşılığını alacak bir yakını yoksa, suçun karşılığı RABbe ait olacak. Günahın bağışlanması için sunulan bağışlamalık koçla birlikte suçun karşılığı da kâhine verilecek.
9 İsrail halkının kâhine sunduğu kutsal armağanların bağış kısımları kâhinin olacak.
10 Herkesin kendine ayırdığı sunular kendinin, ama kâhine verdikleri kâhinin olacaktır.› ››
11 RAB Musaya şöyle dedi:
12 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Eğer bir adamın karısı yoldan çıkar, ona ihanet eder,
13 başka bir adamla yatar, kirlendiği halde bu olayı kocasından gizlerse ve tanık olmadığı için kadının yaptığı ortaya çıkmazsa,
14 koca karısını kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kadın suçluysa ya da suçlu olmadığı halde kocası onu kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa,
15 adam karısını kâhine götürecek. Karısı için sunu olarak onda bir efa arpa unufı alacak. Üzerine zeytinyağı dökmeyecek, günnük koymayacak. Çünkü bu kıskançlık sunusudur. Suçu anımsatan anımsatma sunusudur.
16 ‹‹ ‹Kâhin kadını öne çağırıp RABbin önünde durmasını sağlayacak.
17 Sonra, toprak bir kabın içine kutsal su koyacak. Konutun kurulu olduğu yerden biraz toprak alıp suya katacak.
18 Kadını RABbin önünde durdurduktan sonra onun saçını açacak, anımsatma sunusu, yani kıskançlık sunusunu eline verecek. Kendisi de lanet getiren acı suyu elinde tutacak.
19 Sonra kadına ant içirtip şöyle diyecek: Eğer başka bir adam seninle yatmadıysa, kocanla evliyken yoldan çıkıp günah işlemediysen, lanet getiren bu acı su sana zarar vermesin.
20 Ama kocanla evliyken yoldan çıkıp başka biriyle yatarak günah işlediysen
21 -kâhin kadına lanet andı içirtip şöyle diyecek- RAB sana eriyen kalça, şişen karın versin. RAB halkın arasında seni lanetli ve iğrenç duruma düşürsün.
22 Lanet getiren bu su karnına girince karnını şişirsin, kalçanı eritsin. ‹‹ ‹O zaman kadın, Amin, amin, diyecek.
23 ‹‹ ‹Kâhin bu lanetleri bir kitaba yazıp acı suda yıkayacak.
24 Lanet getiren acı suyu kadına içirecek. Su kadının içine girince acılık verecek.
25 Kâhin kadının elinden kıskançlık sunusunu alacak, RABbin huzurunda salladıktan sonra sunağa getirecek.
26 Kadının anma payı olarak sunudan bir avuç alıp sunakta yakacak. Sonra kadına suyu içirecek.
27 Eğer kadın kocasına ihanet etmiş, kendini kirletmişse, lanet getiren suyu içince acı duyacak; karnı şişip kalçası eriyecek. Halkı arasında lanetli olacak.
28 Ama kendini kirletmemişse, temizse, zarar görmeyecek, çocuk doğurabilecek.
29 ‹‹ ‹Kıskançlık yasası budur. Bir kadın yoldan çıkar, kocasıyla evliyken kendini kirletirse,
30 ya da bir koca karısını kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kâhin kadını RABbin önünde durduracak, bu yasayı ona uygulayacak.
31 Kocası herhangi bir suçtan suçsuz sayılacak, kadınsa suçunun cezasını çekecek.› ››