Daniel 12

B. Büyük Sıkıntı (12. Bölüm)

12:1-3   1’inci ayet, Mesih’in ikinci gelişinden önce üç buçuk yıl sürecek olan Büyük Sıkıntı Dönemi’ni tanımlar. Bazıları, Mesih’le birlikte bin yıllık dönemde yaşamak üzere dirileceklerdir; kötüler ise bin yıllık dönemin sonunda dirileceklerdir (2’nci ayet, bk. Va.20:5). Bu sıkıntı döneminde Rab’be itaat ederek ve diğer insanları imana ve doğruluğa yönlendirerek bilgeliklerini kanıtlayan kutsallar, sonsuz yücelik içinde parlayacaklardır.

Bazı yorumcular, 2’nci ayetin İsrail’in fiziksel dirilişi yerine, ulusal ve ahlâksal uyanışını anlattığını düşünürler. Tanrı’nın eski halkı, imansızlık içinde, ülkede yeniden bir araya getirildikten sonra, sağ kalan bir grup, Müjde’ye karşılık verecek ve bin yıllık bir döneme girecektir. Bunlar sonsuz yaşama uyanacak olan kişilerdir. Mesih Karşıtı’na tapan diğerleri ise utanç ve sonsuz aşağılanmayla yargılanacaklardır. Yüzlerce yıl boyunca uluslar arasında gömülü kalmış İsrail, ulusal olarak yenilenecek ve sonra iman eden az sayıda kişi, Yeşaya 26:19 ve Hezekiel 37’de tanımlanan ruhsal dirilişi yaşayacaklardır.

12:4   Daniel’e, önbildirileri bir kitapta koruması buyrulur. 4b. ayeti ulaşım ve bilimsel alanlardaki ilerlemelerden söz eder. Ancak büyük olasılıkla ayetin anlamı bu değildir. Darby bu ayeti şöyle çevirir: “Pek çokları gayretle araştıracak.” Tregelles ise şöyle yorumlar: “Pek çokları kitabı baştan sona inceleyecekler.” 1 Bu ayet, pek çoklarının peygamberlik sözünü araştıracağını ve Büyük Sıkıntı Dönemi’nde Tanrı sözüyle ilgili bilginin artacağını öğretir.

12:5-10   Bu ayetler, tanımlanmamış iki varlık arasındaki tartışmayı konu alır; biri, keten giysili olan diğerine, “Bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak?” diye sordu. Açıklanan zaman üç buçuk yıldı (bir vakit, vakitler, ve yarım vakit). Daniel sürekli anlamadığını ifade ettiğinde, kendisine peygamberlik gerçekleşinceye kadar görümün bütünüyle netleşmeyeceği söylendi. Ancak doğruların temizleneceğinden emin olabilirdi. Kötüler, kötülük etmeyi sürdürecek, anlayan yalnızca bilgeler olacaktı. Büyük Sıkıntı Dönemi’nin başından sonuna kadar bir vakit, vakitler ve yarım vakit olacaktı (üç buçuk yıl ya da 1260 gün).

12:11   Belki de yıkıcı iğrenç şey, Büyük Sıkıntı Dönemi başlamadan otuz gün önce Yeruşalim’deki tapınağa yerleştirilecekti; bu ifade, buradaki 1260 günü açıklar.

12:12   1335 güne ilişkin açıklama, Mesih’in gelişi ve egemenliğinin başındaki düşmanlarını yargılaması şeklinde açıklanmıştır.

12:13   Daniel rahatına kavuşacak (ölümde) ve mirasının tadını çıkarmak için dirilecektir; Mesih’i olan Rab İsa’yla bin yıllık dönem bereketlerini tadacaktır…

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın -adı kitapta yazılı olanlar- kurtulacak.
2 Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek.
3 Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.
4 Ama sen, ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek.››
5 Ben Daniel baktım, biri ırmağın bu kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık gördüm.
6 İçlerinden biri, ırmağın suları üzerinde duran keten giysili adama, ‹‹Bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak?›› diye sordu.
7 Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek Diri Olanın adıyla ant içip, ‹‹Üç buçuk yıl alacak›› dediğini duydum, ‹‹Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca, bütün bu olaylar son bulacak.›› vakit››.
8 Adamın söylediklerini duydumsa da anlamadım. Bunun için, ‹‹Ey efendim, bunların sonu ne olacak?›› diye sordum.
9 Şöyle yanıtladı: ‹‹Sen git, Daniel. Bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek.
10 Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek, ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak.
11 ‹‹Günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1 290 gün geçecek.
12 Bekleyip 1 335 güne ulaşana ne mutlu!
13 ‹‹Sana gelince, ey Daniel, son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın.››

1. S. P. Tregelles, The Prophetic Visions in the Book of Daniel, s.158.