Ester 6

B. Haman’ın Alçaltılması ve Mordekay’ın Onurlandırılması (6. Bölüm)

6:1-3   Haman uyurken Tanrı, Ahaşveroş’u bu kötü plana engel olması için uyanık tuttu. Uykusu kaçan kral zamanını değerlendirmek için tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını istedi. Tanrısal “rastlantı”, kayıtlarda kralın kendisini öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ettiği bölümü dinlemesini sağladı. Kapı görevlisi olarak görev yapmış bu iki adamı, Mordekay ele vermişti. Kral soruşturdu ve Mordekay’ın kendisine yaptığı bu hizmetten dolayı ödüllendirilmediğini öğrendi.

J. G. Bellett’in bu konudaki düşüncelerini okumamız yararlı olur:

…Bu öyküdeki koşulların birbirleriyle iç içe dokunarak harika biçimde birleştiklerini görürüz. Kötü niyetli planlar vardır ve planların bozulduklarını görürüz. Birbirini etkileyen olaylar, birbirine bağlı koşullar, hepsi birlikte Tanrı’nın harika planlarının işlemesi için oluştular. 1

Her şey Rab’bin yetkin kontrolü altındadır.

6:4-11   Haman, büyük olasılıkla kralın Mordekay’ı asmasını istemek için sabah erken saatte sarayın avlusuna gelmişti. Ne gariptir ki, kral tam o anda, kendisini ölümden kurtaran adamı ödüllendirmek için ani bir istek duydu. Haman geldiğinde Ahaşveroş şu cömert soruyu sordu: “Kralın onurlandırmak istediği biri için ne yapılmalı?” Kendisi için büyük anın sonunda geldiğini düşünen Haman, ince ayrıntılara yer veren ve yalnızca krala ait ayrıcalıkların bağışlandığı bir tören önerdi. Haman kent meydanında at üstünde gezdirilecek olan bu kişi için bir de duyuruda bulunulması gerektiğini söyledi: “Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır!” Kral, Haman’a acele etmesini ve tüm bu yüceliklerin Haman’ın kendisine değil, Yahudi Mordekay’a sunulmasını buyurdu. Haman, en büyük düşmanını, kralın onurlandırmaktan zevk aldığı kişi olarak bildirmek üzere dışarı çıktı. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir (Sül.16:18).

Günümüzde Kralın onurlandırmaktan zevk duyduğu Kişi, Rab İsa Mesih’tir. Tanrı her dizin O’nun önünde çökmesini ve her dilin, O’nun Baba Tanrı’nın yüceliği adına Rab olarak bildirmesini buyurdu (Flp.2:10,11).

6:12-14   Haman, başı önünde utanç içinde evine gitti, garip gelişmeleri karısına ve bilge dostlarına bildirdi. Onlar da, “Eğer Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücün yetmeyecek” diyerek kehanette bulundular. Çok geçmeden Haman, Ester’in ziyafetine gitmek üzere evden ayrıldı.

 

Kutsal Kitap

1 O gece kralın uykusu kaçtı; tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını buyurdu.
2 Kayıtlar Kral Ahaşveroşu öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ediyordu. Kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olan Bigtan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekay ele vermişti.
3 Kral, ‹‹Bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasıl onurlandırıldı, ona ne ödül verildi?›› diye sordu. Hizmetkârlar, ‹‹Onun için hiçbir şey yapılmadı›› diye yanıtladılar.
4 Kral, ‹‹Avluda kim var?›› diye sordu. O sırada Haman sarayın dış avlusuna yeni girmişti. Kraldan, hazırlattığı darağacına Mordekayın asılmasını isteyecekti.
5 Hizmetkârlar krala, ‹‹Haman avluda bekliyor›› dediler. Kral, ‹‹Buraya gelsin›› dedi.
6-8 Haman içeri girince kral ona, ‹‹Kralın onurlandırmak istediği biri için ne yapılmalı?›› diye sordu. ‹‹Kral benden başka kimi onurlandırmak isteyebilir ki?›› diye düşünen Haman şu yanıtı verdi: ‹‹Kral onurlandırmak istediği kişi için kendi giydiği bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirtir,
9 giysiyi ve atı en üst yöneticilerinden birine verir; o da kralın onurlandırmak istediği kişiyi giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirir. Önden giderek, ‹Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır› diye bağırır.››
10 Kral Hamana, ‹‹Hemen git›› dedi, ‹‹Giysiyle atı al ve söylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordekay için yap. Söylediklerinin hiçbirinde kusur etme.››
11 Böylece Haman giysiyi ve atı aldı, Mordekayı giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirmeye başladı. Önden giderek, ‹‹Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır›› diye bağırıyordu.
12 Sonra Mordekay saray kapısına döndü. Haman ise utanç içinde başını örterek çabucak evine gitti.
13 Başına gelenleri karısı Zereşe ve bütün dostlarına anlattı. Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler: ‹‹Önünde gerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücün yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin.››
14 Onlar daha konuşurken, kralın haremağaları gelip Haman’ı apar topar Ester’in vereceği şölene götürdüler.

1. J. G. Bellett, Witnesses for God in Dark and Evil Times: being Studies and Meditations on the Books of Ezra, Nehemiah and Esther, s.70