Ester 7

C. Ester’in Suçlaması ve Haman’ın Ölümü (7. Bölüm).

7:1-4   Ester’in verdiği ikinci ziyafet, Haman’ın evinden başlayarak, tüm krallığı sarsacak sonuçlara neden oldu. Ester, kralın sorusu üzerine, sonunda ricasını bildirdi. Kendisinin ve halkının tehlikede olan yaşamının korunmasını istedi. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsalardı, Ester sesini çıkarmayacaktı, “Böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun olmazdı” (4b. ayet). Ancak durumlarının kötülüğü, onu harekete geçmek zorunda bırakmıştı.

7:5-7a   Kral, öfkeyle Ester’in halkına karşı böyle iğrenç bir planı kimin teşvik ettiğini sordu. Kraliçe bilgece davranmış ve Haman’ı tam bu an için ziyafete çağırmıştı. Haman’ın yüzüne karşı suçlamada bulundu: “İşte bu kötü, Haman!” Haman’ın gerçek karakteri şimdi tam olarak ortaya çıkmıştı. Ahaşveroş öfkeyle sarayın bahçesine çıktı; kızgınlıktan köpüren bir panter gibiydi. Bu kötü planın onaylanmasında oynadığı rolü hatırladığında, vicdanı da kendisini rahatsız ediyor olabilirdi. Kötü plan hedefine, kralın tahmin ettiğinden daha da yakınlaşmıştı.

7:7b-10   Haman duyduğu ölüm korkusuyla, canının bağışlanmasını istemek için kraliçenin önünde diz çöktü. Odaya geri dönen kral, Haman’ı, Ester’in uzandığı sedire kapanmış olarak gördüğünde, bunu karısına bir cinsel saldırı olarak yorumladı. Artık Haman’ın yazgısı mühürlenmişti. Kralın hiçbir şey söylemesine gerek kalmadan Haman’ın yüzünü örttüler; bu eylem, öldürülecek olan kişinin ölümü için yapılan bir ön hazırlıktı. Hizmetkârlardan biri krala, Haman’ın yaptırdığı darağacından söz etti ve Ahaşveroş hainin bu darağacına asılmasını buyurdu. Böylece Haman, Mordekay için hazırlattığı darağacına kendisi asıldı. Ektiğini biçmişti. Haman asıldıktan sonra kralın öfkesi yatıştı.

 

Kutsal Kitap

1 Böylece kral ve Haman, Kraliçe Esterin şölenine gittiler.
2 O gün şarap içerlerken kral Estere yine sordu: ‹‹İsteğin nedir, Kraliçe Ester? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak.››
3 Kraliçe Ester şöyle yanıtladı: ‹‹Ey kralım, eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir.
4 Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek, yeryüzünden silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsaydık sesimi çıkartmazdım; böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun olmazdı.››
5 Kral Ahaşveroş Kraliçe Estere, ‹‹Böyle bir şeyi yapmaya cüret eden kim, nerede bu adam?›› diye sordu.
6 Ester, ‹‹Düşmanımız, hasmımız, işte bu kötü Hamandır!›› dedi. Haman kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı.
7 Kral öfkeyle içki masasından kalkıp sarayın bahçesine çıktı. Haman ise Kraliçe Esterden canını bağışlamasını istemek için içerde kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı.
8 Kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce, Hamanı Esterin uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve, ‹‹Bu adam sarayda, gözümün önünde kraliçeye bile el uzatmaya mı kalkıyor?›› diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Hamanın yüzünü örttüler.
9 Krala hizmet eden haremağalarından biri olan Harvona şöyle dedi: ‹‹Bakın, kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekay için Hamanın hazırlattığı elli arşın yüksekliğindeki darağacı Hamanın evinin önünde hazır duruyor.›› Kral, ‹‹Haman o darağacına asılsın!›› diye buyurdu.
10 Böylece Haman Mordekay için hazırlattığı darağacına asıldı; kralın öfkesi de yatıştı.