Ezgiler Ezgisi 1

YORUM

I.  BAŞLIK (1:1)

Ezgiler Ezgisi “Süleyman’ın Ezgiler Ezgisi” olarak sunulur. Bu, “Süleyman’a ait” anlamına da gelebilir.

II. SÜLEYMAN’IN SARAYININ AVLUSUNDAKİ ŞULAMLI, YANINDA OLMAYAN ÇOBAN SEVGİLİSİNİ DÜŞÜNÜR VE AVLUDAKİ KIZ ARKADAŞLARINA ONDAN VE KENDİSİNDEN SÖZ EDER (1:2-8)

1:2-4   Şulamlı, çoban sevgilisini özler ve onun yanında olduğunu hayal eder. Ona sevginin şaraptan daha tatlı olduğunu söyler. Sevgilisinin erdemlerini hoş kokulu yağla karşılaştırarak, diğer kızların onu bu yüzden sevdiği sonucuna varır. Ama gelmesini ve kendisine sahip çıkmasını istemektedir. Yeruşalim kızları onların peşinden gitmeyi deneseler de boşuna olacaktır. Kral Süleyman, Şulamlı’yı kendi odasına götürmüştür. Büyük olasılıkla onu haremine katmak istemektedir. Ama genç kız bunu istememektedir. Yeruşalim kızları, genç kızın sevgilisine olan duygularını kendi duygularıymışçasına benimsediklerinde, genç kız onların sevgilisi hakkındaki iyi düşüncelerini doğrular.

1:5,6   Avludaki solgun yüzlü kızların aksine, Şulamlı köylü kızı zamanının çoğunu bağ görevlisi olarak geçirdiğinden teni esmer, ama 1 güzeldir.

1:7,8   Düşünceleri sevgilisine yönelir. Sürüsünü nerede otlattığını, öğle zamanı nerede dinlendiğini merak eder ve arkadaşlarının yanında neden yüzünü örten bir kadın durumuna düştüğünü, neden sevgilisiyle beraber olmadığını anlayamaz.

Yeruşalim kızları 2 onunla alay ederek, sevgilisini bulması için sürüsünün izine çıkmasını önerirler.

III. SÜLEYMAN ŞULAMLI GENÇ KIZA KUR YAPAR, AMA GENÇ KIZ ONUN İLTİFATLARINA KULAK ASMAZ (1:9 – 2:6)

1:9,10   Süleyman şimdi, Şulamlı’ya kur yapmaya başlar. Genç kızı, firavunun arabalarına koşulu kısrağa benzetir. Yanaklarını süslerle, boynunu gerdanlıklarla bezenmiş olarak görür.

1:11   Burada kendi üslubuyla biz 3 sözcüğünü kullanarak, ona gümüş düğmelerle, altın süsler yapacağını söyler.

1:12-14   Şulamlı, kralın iltifat dolu sözlerinden ve çekici önerilerinden etkilenmez. Tek düşündüğü, sevgilisidir. Kral sofrasında otururken kızdan hintsümbülünün güzel kokusu yayılır – bunu çoban sevgilisinin bir anısı olarak bir mür torbası içinde yanında taşımaktadır. Sevgilisi, genç kız için Eyn-Gedi bağlarındaki bir demet kına çiçeğidir.

1:15   Süleyman tekrar ona kur yapmayı dener. Bu kez güzelliğini över ve gözlerini güvercine benzetir.

1:16-17   Ama Şulamlı, konuyu değiştirerek çoban sevgilisinin ne kadar yakışıklı olduğunu söyler. Kırları evleri olarak resmeder, çimenler de yataklarıdır. Üzerlerindeki sedir ve ardıç ağaçları evlerinin kirişleri ve tavanıdır. Aşk şarkılarının ortamı bir kral sarayı değil, kırlardır.

 

Kutsal Kitap

1 Süleymanın Ezgiler Ezgisi.
2 Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün!
Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.
3 Ne güzel kokuyor sürdüğün esans,
Dökülmüş esans sanki adın,
Kızlar bu yüzden seviyor seni.
4 Al götür beni, haydi koşalım! Kral beni odasına götürsün. Seninle coşup seviniriz,
Aşkını şaraptan çok överiz. Ne kadar haklılar seni sevmekte!
5 Esmerim ben, ama güzelim,
Ey Yeruşalim kızları!
Kedarın çadırları gibi,
Süleymanın çadır bezleri gibi kara.
6 Bakmayın esmer olduğuma,
Güneş kararttı beni.
Çünkü kızdılar bana erkek kardeşlerim,
Bağlara bakmakla görevlendirdiler.
Ama kendi bağıma bakmadım.
7 Ey sevgilim, söyle bana, sürünü nerede otlatıyorsun,
Öğleyin nerede yatırıyorsun?
Neden arkadaşlarının sürüleri yanında
Yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim? gösterirdi.
8 Ey güzeller güzeli,
Bilmiyorsan,
Sürünün izine çık,
Çobanların çadırları yanında
Oğlaklarını otlat.
9 Firavunun arabalarına koşulu kısrağa benzetiyorum seni, aşkım benim!
10 Yanakların süslerle,
Boynun gerdanlıklarla ne güzel!
11 Sana gümüş düğmelerle altın süsler yapacağız.
12 Kral divandayken,
Hintsümbülümün güzel kokusu yayıldı.
13 Memelerim arasında yatan
Mür dolu bir kesedir benim için sevgilim;
14 Eyn-Gedi bağlarında
Bir demet kına çiçeğidir benim için sevgilim.
15 Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!
Gözlerin tıpkı birer güvercin!
16 Ne yakışıklısın, sevgilim, ah, ne çekici!
Yeşilliktir yatağımız.
17 Sedir ağaçlarıdır evimizin kirişleri,
Tavanımızın tahtaları ardıçlar.

1. “Ama” (biz) olarak çevrilen küçük sözcük, genellikle “ve” olarak çev­rilir. Buna göre birebir çeviri “siyah ve güzel” olacaktır.

2. Bazı çevirmenler, 8’inci ayeti, sevgilinin sözleri olarak düşündüklerin­den, ayette küçümseme yoktur. Sevgili ve Süleyman, Şulamlı’nın sevgisine rakip değil, aynı kişi olarak düşünülürler. Kutsal Kitap çevirilerindeki başlıkların metnin bir bölümü olmayıp, yorumlu aktarım yaptıkları vurgulanmalıdır. Yine de, İngilizce bir çeviride, 1:1’in belirttiği gibi, işaret edilen kişilerin sayısı ve ismin cinsiyetini ifade eden İbranice ya­zılış tarzı, İngilizce’dekinden daha belirgindir.

3. İngilizce bir çeviri, “Biz” sözcüğünün Yeruşalim kızlarını ifade etti­ğini söyler.