Ezra 1

YORUM

I. SÜRGÜNDEKİLERİN ZERUBBABİL YÖNETİMİNDE YERUŞALİM’E DÖNMELERİ (1-6. Bölümler)

A. Koreş’in Bildirisi (1:1-4)

İlk üç ayette, 2.Tarihler’in son iki ayetini tekrarlanmaktadır. Tanrı, Pers Kralı Koreş’in Yahudiler’e, Yahuda’ya dönmeleri ve Yeruşalim’deki tapınağı yeniden bina etmeleri için izin vermesini sağlar. Koreş bir duyuru yayınlar. Aynı zamanda Yahudiler’in komşularına, geri dönen Yahudiler’e cömert armağanlar vermelerini buyurur. Koreş doğumundan uzun yıllar önce bu yüce amaç için ayrılarak seçilmişti (Yşa.44:28 – 45:13). Koreş, Süleyman’ın Özdeyişleri 21:1 ayetine güzel bir örnek oluşturur: “Kralın yüreği RAB’bin elindedir, kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir.”

Koreş’in buyruğu, Yahudiler’in yetmiş yıl süren sürgününü sona erdirdi. Yetmiş yıllık bu dönem iki şekilde hesaplanabilir: Nebukadnessar Yeruşalim’e saldırıp halkı sınır dışı etmeye başladığında (İ.Ö. 605), tapınağın temeli atıldığında ya da Yeruşalim düştüğünde (İ.Ö 535), tapınağın tamamlanışında (İ.Ö. 586-516).

B. Hazırlıklar ve Sağlayış (1:5-11)

Kral Koreş, Yahudiler’e komşuları tarafından bağışlanan yardımlara ek olarak, 5.400 parça altın ve gümüş kap verdi. Bu kapları Nebukadnessar Yeruşalim’deki tapınaktan almıştı. Şeşbassar (8. ayet), Zerubbabil’in Pers dilindeki adı olabilir; ama bu kişinin tamamen farklı biri olması da olasıdır. 9. ayetteki 29 tastan söz edilişine dikkat edin. Eğer Tanrı ayrıntılarla böylesine ilgileniyorsa, halkıyla ilgilendiği çok daha kesindir!

 

Kutsal Kitap

1 Pers Kralı Koreşin krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreşi harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu:
2 ‹‹Pers Kralı Koreş şöyle diyor: ‹Göklerin Tanrısı RAB yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahudadaki Yeruşalim Kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi.
3 Aranızda Onun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahudadaki Yeruşalim Kentine gidip İsrailin Tanrısı RABbin, Yeruşalimdeki Tanrının Tapınağını yeniden yapsınlar.
4 Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalimdeki Tanrının Tapınağına gönülden sunular sunsun.› ››
5 Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kâhinler, Levililer ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, RABbin Yeruşalimdeki Tapınağını yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti.
6 Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanısıra, altın, gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler.
7-8 Pers Kralı Koreş de Nebukadnessarın Yeruşalimdeki RABbin Tapınağından alıp kendi ilahının tapınağına koymuş olduğu kapları çıkardı. Bunları hazine görevlisi Mitredata getirterek sayımını yaptırdı ve Yahuda önderi Şeşbassara verdi.
9 Sayım sonucu şuydu:
10 30 altın tas
11 Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5 400 parçaydı. Sürgünler Babil’den Yeruşalim’e dönerken Şeşbassar bunların hepsini birlikte getirdi.