Ezra 9

Ç. Diğer Uluslardan Olanlarla Yapılan Evlilikler ve Ezra’nın Tövbe Duası (9. Bölüm)

9:1,2   İleri gelenlerin bazıları, yöneticilerin ve halkın putperest kadınlarla evlenmeleriyle ilgili rahatsız edici haberi Ezra’ya verdiklerinde, Ezra Yeruşalim’e yeni gelmişti. Bu evlilikler, İsrail’in geçmiş günlerde cezalandırılmasına neden olan günahlardan biriydi (Çık.34:16; Yas.7:3); Tanrı’nın halkı kutsal olmalıydı. Tanrı onların dünyadan ve diğer her kötülükten ayrılmalarını istiyordu.

9:3,4   Ezra, bu evlilikleri haber aldığında çok şaşırdı. Akşam sunusu saatine kadar derin bir yasa girdi. Giysisini ve cüppesini yırttı, saçını sakalını yoldu. Rab’den korkan diğer kişiler etrafında toplanmış otururken, onlarla birlikte dehşet içinde sessizce oturdu.

9:5-15   Akşam sunusunun kanı, halkın günahları için Rab’bin önüne dökülürken, Ezra dizleri üstüne çöktü ve yüksek sesle tövbe etti. Halkın günahlarını kendi günahları olarak dile getirdikten sonra, geçmişteki yargılardan bu yana sağ kalanları koruyan lütfa böylesine kötü bir karşılık verdikleri için utanmıştı. Tanrı, onlara kutsal yerinde sarsılmaz bir destek vermişti (8. ayet). Destek, Tanrı’ya bağlı olan herkesin güvenliğini ima eder. İronside gibi bazı kişiler, bu sözcüğün Mesih’i belirttiğine inanırlar:

“Destek” ile ilgili referans hiç kuşkusuz Yeşaya’nın, “sağlam yere çakılmış çadır kazığı” ile ilgili önbildirisini belirtir. Rab’bin görkemi bunun üzerine asılacaktı; bu ima tam anlamıyla Mesih’e işaret etmektedir (Yşa.22:21-25). 1

Erkekler, özellikle Tanrı’nın kendilerine yaptığı son iyilikler nedeniyle, peygamberlerin karma evlilik konusunda söylediklerine verecek karşılık bulamadılar: “…suçlarımızın içinde önünde duruyoruz.” Söyleyecekleri başka bir şeyleri yoktu.

 

Kutsal Kitap

1 Bütün bunlardan sonra, önderler yanıma gelerek şöyle dediler: ‹‹İsrail halkı, kâhinlerle Levililer dahil, çevredeki halkların -Kenanlıların, Hititlerin, Perizlilerin, Yevusluların, Ammonluların, Moavlıların, Mısırlıların, Amorluların- iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı.
2 Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar. Böylece kutsal soy çevredeki halklarla karıştı. Önderlerle görevliler bu hainlikte öncülük etti.››
3 Bunu duyunca giysimi ve cüppemi yırttım, saçımı sakalımı yoldum, dehşet içinde oturakaldım.
4 Sürgünden dönenlerin bu hainliğinden ötürü İsrailin Tanrısının sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı. Bense akşam sunusu sunulana dek dehşet içinde kaldım.
5 Akşam sunusu saati gelince üzüntümü bir yana bırakıp kalktım. Giysimle cüppem hâlâ yırtıktı. Diz çöküp ellerimi Tanrım RABbe açtım.
6 Şöyle dua ettim: ‹‹Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum, sıkılıyorum. Ey Tanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı.
7 Atalarımızın günlerinden bugüne dek suçlarımız içinde boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızla kâhinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtan geçirildik, sürgüne gönderildik. Yağmalandık. Bugün de olduğu gibi aşağılandık.
8 ‹‹Şimdiyse Tanrımız RAB bir an için bize acıdı. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı.
9 Köle olduğumuz halde Tanrımız bizi köle bırakmadı. Pers krallarının bize iyi davranmalarını sağladı: Tanrımızın Tapınağını yeniden kurmak, yıkık yerleri onarmak için bize yenilenme fırsatı verdi. Yeruşalimde ve Yahudada bize bir korunma duvarı verdi.
10-11 ‹‹Ey Tanrımız, bundan başka ne diyebiliriz? Kulların peygamberler aracılığıyla verdiğin buyruklara uymadık. Şöyle demiştin: ‹Mülk edinmek için gitmekte olduğunuz ülke, orada yaşayan halkların iğrençlikleriyle kirlenmiştir. İğrençlikleri yüzünden ülke baştan başa murdarlıklarla doldu.
12 Bunun için kızlarınızı onların oğullarına vermeyin. Onların kızlarını da oğullarınıza almayın. Hiçbir zaman onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın. Öyle ki, güç bulasınız, ülkenin iyi ürünlerini yiyesiniz ve ülkeyi sonsuza dek oğullarınıza miras bırakasınız.›
13 ‹‹Başımıza gelenlere yaptığımız kötülükler ve büyük suçumuz neden oldu. Sen, ey Tanrımız, bizi hak ettiğimizden daha az cezalandırdın ve bize sürgünden kurtulan böyle bir azınlık bıraktın.
14 ‹‹Yine buyruklarına karşı gelecek miyiz? Bu iğrençlikleri yapan halklarla evlilik bağıyla karışacak mıyız? Bunu yaparsak, tek kişi sağ kalmadan yok edinceye dek bize öfkelenmeyecek misin?
15 Ey İsrail’in Tanrısı RAB, sen adilsin! Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmaya hakkımız olmadığı halde, suçlarımızın içinde önünde duruyoruz.››

1. H. A. Ironside, “Notes on the Book of Ezra,” Notes on Ezra, Nehemiah and Esther, s.90.