Hezekiel 10

E. Yargılamak Üzere Yeruşalim’i Ziyaret Eden Tanrı Yüceliği’nin Görümü (10. Bölüm)

10’uncu bölüm, 1’inci bölümle yakından ilişkilidir; tahtı andıran nesne, dört canlı yaratık (burada Keruv olarak tanımlanır) ve Tanrı yüceliği hakkında daha fazla bilgi verir. Ama yine de bu bölüm Yeruşalim’deki isyankârlara hitap ederken, 1’inci bölüm sürgündekiler için yazılmıştır.

10:1,2   Rab, keten giysili adama Keruvlar’ın arasından közler almasını ve bunları Yeruşalim üzerine saçmasını buyurur. Bununla anlatılmak istenen, kent üzerine boşaltılması gereken Tanrı yargısıdır.

10:3-5   Bu ayetlerde bir parantez açılır ve 9:3’de tanımlanan görkem bulutunun hareketi tekrarlanır.

10:6-17   Keruv ve tahtı andıran nesnenin tekerleklerinin ayrıntılı tanımı bu ayetlerde verilir. Bu ayetleri görselleştirmenin zor olduğunu itiraf etmek gerekir. 14’üncü ayetteki Keruv yüzü, 1:10’daki öküz yüzünün aynısı olabilir.

10:18,19   Görkem bulutu kapının eşiğinden hareket ederek Rab’bin Tapınağı’nın Doğu Kapısı’na ilerler.

10:20-22   Hezekiel, Keruv’un 1’inci bölümdeki Kevar Irmağı kıyısında gördüğü canlı yaratıkla aynı olduğunu vurgular.

Bu görüm bize Tanrı’nın gücünü, bilgelik ve görkemini asla aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini öğretir.

 

Kutsal Kitap

1 Baktım, Keruvların başı üzerindeki kubbenin üzerinde laciverttaşından tahta benzer bir nesne gördüm.
2 RAB keten giysili adama, ‹‹Keruvların altındaki tekerleklerin arasına gir. Avuçlarını Keruvların arasındaki ateş közleriyle doldurup kentin üzerine közleri saç›› dedi. Adamın oraya girdiğini gördüm.
3 Adam oraya girdiğinde, Keruvlar tapınağın güney tarafında duruyordu. Bulut tapınağın iç avlusunu doldurdu.
4 RABbin görkemi Keruvların üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Tapınak bulutla doldu. Avlu RABbin görkeminin parıltısıyla doluydu.
5 Keruvların kanatlarının sesi dış avludan bile duyuluyordu; tıpkı Her Şeye Gücü Yeten Tanrının sesi gibiydi.
6 RAB keten giysili adama, ‹‹Keruvlardan ve tekerleklerin arasından ateş al›› diye buyurunca, adam oraya girip bir tekerleğin yanında durdu.
7 Sonra Keruvlardan biri aralarındaki ateşe elini uzattı, biraz ateş alıp keten giysili adamın avuçlarına koydu. Adam ateşi alıp oradan ayrıldı.
8 Keruvların kanatları altında insan eline benzer bir şekil göründü.
9 Baktım, her Keruvun yanında birer tane olmak üzere dört tekerlek gördüm. Tekerlekler sarı yakut gibi parıldıyordu.
10 Dördü de birbirine benziyor, iç içe girmiş bir tekerleği andırıyordu.
11 Hareket edince Keruvların baktıkları dört yönden birine doğru, sağa sola dönmeden ilerliyordu. Ön tekerlek nereye yönelirse, öbür tekerlekler de onun ardınca gidiyordu.
12 Keruvların bedenleri -sırtları, elleri, kanatları- ve dördünün de tekerlekleri çepeçevre gözlerle doluydu.
13 Tekerleklere ‹‹Dönen tekerlekler›› dendiğini duydum.
14 Her Keruvun dört yüzü vardı: Birinci yüz öküz yüzüne, ikincisi insan yüzüne, üçüncüsü aslan yüzüne, dördüncüsü kartal yüzüne benziyordu.
15 Keruvlar yukarıya doğru yükseldi. Bunlar daha önce Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm canlı yaratıklardı.
16 Keruvlar hareket edince, yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyor, Keruvlar yerden yükselmek için kanatlarını açınca, tekerlekler de yanlarından ayrılmıyordu.
17 Keruvlar durduğunda onlar da duruyor, Keruvlar yerden yükseldiğinde onlar da yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi.
18 RABbin görkemi tapınağın eşiğinden ayrılıp Keruvların üzerinde durdu.
19 Ben bakarken Keruvlar kanatlarını açıp yerden yükseldi, tekerlekler de onlarla yükseldi. RABbin Tapınağının Doğu Kapısının girişinde durdular. İsrail Tanrısının görkemi onların üzerindeydi.
20 Kevar Irmağı kıyısında, İsrail Tanrısının altında gördüğüm ve Keruvlar olduğunu anladığım canlı yaratıklar bunlardı.
21 Her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. Kanatlarının altında insan elini andıran bir şey vardı.
22 Yüzleri Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm yüzlere benziyordu. Her biri dosdoğru ilerliyordu.