Hezekiel 15

J. Yararsız Asma Benzetmesi (15. Bölüm)

Bir asma yalnızca meyve verdiğinde yarar sağlar; asmadan küçük bir askı bile yapılamaz. Ateşte yanarak kömür haline gelseydi, daha da yararsız olacaktı. Bir anlamda asma Yeruşalim halkıdır (6. ayet). Tanrı’ya ürün getirmeyerek Babil istilasının ateşinde kömürleştiler. Ama daha geniş anlamıyla asma, bütün ulusu temsil eder; buna hem İsrail hem Yahuda dahildir (4. ayet). Dalın kuzey ucu Asurlular tarafından kömür haline getirilmişti. Güney ucu ise Mısırlılar tarafından yakıldı. Şimdi asmanın ortası olan Yeruşalim Babilliler tarafından kömürleştirilecekti (2Kr.25:9). 7’nci ayette söz edilen ikinci yangın kaçıp kurtulanların sürgünlüğünü resmeder. Tanrı ülkeyi viraneye çevirme konusunda kararlıdır (8. ayet).

İmanlılar olarak ayrıcalıklarımız büyüktür, ama aynı zamanda Tanrı yüceliği için ürün verme sorumluluğuna da sahibiz. Eğer yaşamlarımızla O’nu yüceltmezsek, varlığımız boş ve yararsızdır. Ürünsüz asmaya benzeriz; tanıklığımız yok edilecektir (Yu.15:6). Mesih’te dallar olarak ana işlevimiz Gerçek Asma’da Tanrı için ürün vermektir. Bunun anlamı öncelikle Hıristiyan karakterinin (Ruh’un meyvelerinin) bizde gelişmesidir.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, asma odununun herhangi bir orman ağacının dalından daha fazla değeri var mı?
3 Asma odunundan yararlı bir şey yapılabilir mi? Ya da üzerine eşya asmak için ondan askı yaparlar mı?
4 Yakıt olarak ateşe atılır da ateş odunun iki ucunu yakıp ortasını kömürleştirince, işe yarar mı?
5 Yanmadan önce işe yaramadıysa, yanıp kömür haline geldikten sonra bir işe yarar mı?
6 ‹‹Bu nedenle Egemen RAB şöyle diyor: Orman ağaçları arasında asma odununu nasıl yakıt olarak ateşe verdimse, Yeruşalimde yaşayan halka da aynısını yapacağım.
7 Onlara yüz çevireceğim. Şimdi ateşten kurtulsalar bile, ateş onları yine de yakıp yok edecek. Onlara yüz çevirince, benim RAB olduğumu anlayacaksınız.
8 Ülkeyi viraneye çevireceğim. Çünkü bana sadakatsizlik ettiler. Egemen RAB böyle diyor.››