Hezekiel 18

M. Ekşi Üzüm Benzetmesinin Reddedilmesi (18. Bölüm)

18:1-4   Yahuda halkının, günahlarını atalarının başarısızlıklarına bağladıklarına ilişkin bir deyişleri vardı:

“Babalar koruk yedi,

Çocukların dişleri kamaştı.”

Tanrı, herkesin kendi günahından sorumlu olduğunu belirterek bu deyişi yalanlar.

18:5-24   Sonra yargı ilkeleri hakkında çeşitli örnekler verir:

  1. Günahı reddeden, doğru yaşam süren kesinlikle yaşayacaktır (5-9. ayetler).
  2. Doğru adamın kötü oğlu kesinlikle ölecektir (10-13. ayetler). Yahudiler hem sürgün hem de Rab İsa’nın zamanında, babalarının İbrahim olmasıyla gururlandılar (Luk.3:8; Yu.8:39). Tanrı, kişinin kendi yaşamı kötüyse, doğru bir babaya sahip olmasının yararı olmayacağını söyler. Bizler de diğer kişilerin ruhsallıklarına güvenme eğilimine sahibiz. Ancak babalarımızın ve tanrısayar önderlerimizin doğru ve kutsal yaşamları, kendi yaşamlarımızda da gerçekleşmek zorundadır.
  3. Günah işleyen bir adamın doğru oğlu kesinlikle yaşayacaktır (14-17. ayetler), ama günah işleyen baba günahları nedeniyle ölecektir (18. ayet).
  4. Tövbe eden ve günahlarından dönen kötü kişi yaşayacaktır (21-23. ayetler).
  5. Doğru yollarından dönen ve günah işleyen doğru kişi… ölecektir (24. ayet).

20’nci ayet ve Mısır’dan Çıkış 20:5 ayeti arasında uyuşmazlık yoktur. Mısır’dan Çıkış’ta öğretildiği gibi, çocukların genellikle anne babalarının kötülüklerinin sonuçlarından etkilendikleri gerçektir. Burada öğretildiği gibi, herkesin kendi eylemlerinden sorumlu olduğu da gerçektir.

20’nci ayette, ceza sonsuz olmayıp geçicidir. Ceza şimdiki günah nedeniyle, fiziksel ölümdür. 5-24’üncü ayetlerde belirtilen ilkeler sonsuz yaşamdan söz etmez; aksi taktirde kurtuluşun işlerle sağlandığı sonucuna ulaşmaya zorlanmış olur (5-9. ayetler) ve doğruların sonunda kaybolabileceğini düşünebilirdik. Her iki öğretiş, Yeni Antlaşma’da Rabbimiz tarafından açıkça anlatılır (Ef.2:8, 9; Yu.10:28).

18:25-32   Halk Tanrı’yı adil olmamakla suçlamayı sürdürdü, ama O, adaletsizlik olmadığını gösterdi. Çünkü kötü bir insan bile günahlarından tövbe ettiğinde kurtulabilir. Tanrı’nın da insanlardan istediği budur.

Tanrı bağışladığı kişilerin suçlarını anmaz (22. ayet). Bu, belleğinin zayıf olduğunu değil, Mesih’in kefareti sayesinde Tanrı’nın adaletinin mükemmel bir şekilde sağlandığını gösterir. İmanlı için artık bu dava kapanmıştır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İsrail için, ‹Babalar koruk yedi,
Çocukların dişleri kamaştı› diyorsunuz.
Bu deyişle ne demek istiyorsunuz?
3 ‹‹Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, İsrailde artık bu deyişi ağzınıza almayacaksınız.
4 Her yaşayan can benimdir. Babanın canı da, çocuğun canı da benimdir. Ölecek olan, günah işleyen candır.
5 ‹‹Diyelim ki, adil ve doğru olanı yapan doğru bir adam var.
6 Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez,
İsrail halkının putlarına bel bağlamaz.
Komşusunun karısını kirletmez,
Âdet gören kadına yaklaşmaz.
7 Kimseye haksızlık etmez,
Rehin olarak aldığını geri verir,
Soygunculuk etmez,
Aç olana ekmeğini verir,
Çıplağı giydirir.
8 Faizle para vermez,
Aşırı kâr gütmez.
Elini kötülükten çeker,
İki kişi arasında doğrulukla yargılar.
9 Kurallarımı izler,
İlkelerimi özenle uygular.
İşte böyle biri doğru kişidir.
O yaşayacaktır. Egemen RAB böyle diyor.
10 ‹‹Diyelim ki, bu adamın zorba, kan döken,
Kardeşine bunlardan birini yapan bir oğlu var.
11 Babası bunlardan hiçbirini yapmazken,
Oğul dağlarda putlara sunulan kurbandan yer,
Komşusunun karısını kirletir.
12 Düşküne, yoksula haksızlık eder,
Soygunculuk eder,
Rehini geri vermez.
Putlara bel bağlar,
İğrenç şeyler yapar.
13 Faizle para verir, aşırı kâr güder.
Böyle biri yaşayacak mı?
Hayır, yaşamayacak!
Bütün bu iğrençlikleri yapmıştır, öldürülecektir.
Onun kanından kendisi sorumlu olacaktır.
14 ‹‹Diyelim ki, bu oğulun da bir oğlu olur ve babasının işlediği bütün günahları görür,
Ama hiçbirini yapmaz;
15 Dağlarda putlara sunulan kurbandan yemez,
İsrail halkının putlarına bel bağlamaz,
Komşusunun karısını kirletmez;
16 Kimseye haksızlık etmez,
Rehin almaz,
Soygunculuk etmez,
Aç olana ekmeğini verir,
Çıplağı giydirir.
17 Böyle biri elini kötülükten çeker,
Faiz almaz, aşırı kâr gütmez,
Kurallarımı izler,
İlkelerimi uygularsa,
Babasının günahı yüzünden ölmeyecek,
Kesinlikle yaşayacaktır.
18 Ama babası kendi günahı yüzünden ölecektir.
Çünkü zorbalık etti, kardeşini soydu,
Halkı arasında iyi olmayanı yaptı.
19 ‹‹Ama siz, ‹Oğul neden babasının işlediği suçlardan sorumlu tutulmasın?› dersiniz. Bu oğul adil ve doğru olanı yapmış, bütün kurallarımı dikkatle izlemiştir. Böyle biri kesinlikle yaşayacaktır.
20 Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır.
21 ‹‹Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.
22 İşlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde yaşayacaktır.
23 Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam, ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen RAB böyle diyor.
24 ‹‹Doğru kişi doğruluğundan döner, günah işler, kötü kişinin yaptığı bütün iğrenç şeyleri yaparsa, yaşayacak mı? Onun yaptığı doğru işlerin hiçbiri anılmayacaktır. Sadakatsizliği yüzünden suçludur, günahları yüzünden ölecektir.
25 ‹‹Siz yine de, ‹Rabbin yolu doğru değil› diyorsunuz. Ey İsrail halkı, dinle: Benim yolum mu doğru değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi?
26 Doğru kişi doğruluğundan döner de kötülük yaparsa, bu yüzden ölecek. Evet, işlediği günah yüzünden ölecektir.
27 Ama kötü kişi, yaptığı kötülükten döner, adil ve doğru olanı yaparsa, canını kurtaracaktır.
28 Çünkü isyanlarının farkına varıyor ve onlardan dönüyor. Böyle biri kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.
29 Öyleyken, İsrail halkı, ‹Rabbin yolu doğru değil› diyor. Ey İsrail halkı, benim yollarım mı doğru değil? Doğru olmayan sizin yollarınız değil mi?
30 ‹‹Bu yüzden, ey İsrail halkı, sizleri, her birinizi yolunuza göre yargılayacağım. Egemen RAB böyle diyor. Dönün! İsyanlarınızdan dönün! Günahın sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin.
31 İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı?
32 Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen RAB böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!››