Hezekiel 21

2. Bilenen Kılıç Belirtisi (21:1-17)

21:1-7   Tanrı, Yahuda’yı ve Yeruşalim’i bilenmiş kılıcıyla viraneye çevirme konusundaki kararlılığını ifade eder. Hezekiel’in iç çekişi, korkusuz halkı, Tanrı’nın gelecekteki yargısı konusunda uyarmak içindi.

21:8-17   Babil kılıcı vurup öldürmek için hazırlanmıştır (8-13. ayetler) ve Rab’bin öfkesini yatıştıracaktır (14-17. ayetler). 10’uncu ayetin son kısmı ve 13’üncü ayetler özellikle anlaşılması güç olanlardır. Buradaki düşünce şu olabilir: Yahuda’nın şenliğe ayıracak zamanı yoktu. Daha önce kendilerine kalkan silahları (sıkıntıları) küçümsemişlerdi. Ama şimdi, çelikten yapılmış bir kılıcın gücüyle karşı karşıya kalacaklardı. Yahuda’nın yok olma olasılığı da vardı.

3. Çatallaşan Yollar Belirtisi (21:18-32)

21:18-24   Bundan sonra, Babil Kralı’nın ülkeye doğru ilerlediği görülür. Babil Kralı yolların çatallaştığı bir yere gelir: Bir yol Yeruşalim’e, diğeri Ammon’un başkenti Rabba’ya gitmektedir. Önce hangi kente saldırmalıdır? Bunu anlamak için üç ayrı şekilde fal bakar:

  1. Yeruşalim ve Rabba için ayrı birer ok hazırlar;
  2. Aile putlarına danışacak;
  3. Kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacaktı. Kararı, önce Yeruşalim’e saldırmak olacaktı.

21:25-27   25’inci ayetin saygısız ve kötü önderi, Sidkiya’dır. Krallığı devrilmiştir ve egemenlik sürmeye hakkı olan Mesih gelinceye kadar Tanrı halkı üzerindeki son kral olacaktır. Matthew Henry şu yorumu yapar:

Krallığın gerçek sahibi olan Mesih gelinceye kadar Sidkiya’dan sonra Davut soyundan başka bir kral gelmeyecektir. Davut’un tohumundan olan, vaat edilen gelecek ve krallık O’na verilecektir. Atası Davut’un tahtını alacak (Luk.1:32)… hakkı olan tahta uygun zamanda geçecek: Kent, hak sahibine verilecek ve her şey yıkılacak. O, hakkına erişecek ve yoluna çıkan her şey alt üst olacak (Dan.2:45; 1Ko.15:25). Davut’a verilen sözün yerine gelmeyeceğinden korkanların rahatlaması için burada bu konudan söz edilmiştir. Vaat kesindir, çünkü Mesih’in egemenliği sonsuza dek sürecektir. 1

21:28-32   Ammonlular Babil Kralı’nın saldırısına uğrayacak, bütünüyle yok edileceklerdir.

Hem tarihsel hem de günümüzdeki olaylar, egemenlik hakkına sahip olan Mesih gelinceye kadar, Tanrı’nın insan yöntemlerini boşa çıkarmasına ilişkin örneklerle doludur.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹Ey insanoğlu, yüzünü Yeruşalime çevir, kutsal yerlerine karşı konuş, İsrail ülkesine karşı peygamberlik et.
3 Ona de ki, ‹RAB şöyle diyor: Ben sana karşıyım! Kılıcımı kınından çıkaracak, içindeki doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok edeceğim.
4 Doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok etmek için kılıcım kınından çıkacak ve güneyden kuzeye herkese karşı olacak.
5 Böylece herkes kılıcını kınından çıkaranın ben RAB olduğumu anlayacak. Onu bir daha yerine koymayacağım.›
6 ‹‹Sen, ey insanoğlu, inle! Onların gözü önünde ezik bir yürekle acı acı inle!
7 Sana, ‹Neden böyle inliyorsun?› diye sorduklarında, ‹Yakında duyulacak haberden ötürü› diye yanıtlayacaksın. ‹Her yürek eriyecek, her el gevşeyecek, her ruh baygın düşecek, her dizin bağı çözülecek. Evet, haber duyulacak! Bu kesinlikle yerine gelecek.› Egemen RAB böyle diyor.››
8 RAB bana şöyle seslendi:
9 ‹‹İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‹Rab şöyle diyor: ‹‹ ‹Kılıç, kılıç,
Bilendi, cilalandı.
10 Öldürmek için bilendi,
Şimşek gibi çaksın diye cilalandı.
Nasıl sevinebiliriz?
Kılıç oğlumun asasını sıradan bir sopa gibi küçümsedi.
11 Kılıç kullanılmak için
Cilalanmaya verildi;
Öldürenin eline verilsin diye bilenip cilalandı.
12 İnsanoğlu, bağır, haykır!
Çünkü bu kılıç halkıma karşı;
Bütün İsrail önderlerine karşı.
Onlar halkımla birlikte kılıca teslim edildiler.
Bunun için bağrını döv.
13 ‹‹ ‹Deneme kuşkusuz gelecek. Kılıcın küçümsediği asa varlığını sürdüremezse ne olur? Böyle diyor Egemen RAB.›
14 ‹‹Sen, ey insanoğlu, peygamberlik et, el çırp.
Bırak kılıç iki, üç kez vursun.
Bu öldüren bir kılıçtır,
Çok sayıda insan kıran,
İnsanı her yandan saran kılıçtır.
15 Yürekleri erisin,
Tökezleyip düşenler çok olsun diye
Bütün kapılarında öldürmek için
Görevlendirdim kılıcı.
Ah, kılıç şimşek gibi parladı,
Öldürmek için bilendi.
16 Ey kılıç, sağa, sonra sola savrul,
Ağzın nereye dönerse, oraya savrul!
17 Ben de elimi çırpacağım
Ve öfkem dinecek.
Bunu ben RAB söylüyorum.››
18 RAB bana şöyle seslendi:
19 ‹‹İnsanoğlu, Babil Kralının kılıcı gelsin diye iki yol belirle; ikisi de aynı ülkeden başlamalı. Kent yolunun başladığı yere bir işaret koy.
20 Ammonluların Rabba Kentine ya da Yahudaya ve surlarla çevrili Yeruşalime ilerlesin diye kılıç için yol belirle.
21 Çünkü Babil Kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak. Okları silkeleyecek, aile putlarına danışacak, kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacak.
22 Kütük yerleştirmek, öldür buyruğunu vermek, savaş naraları atmak, kapılara kütük yerleştirmek, toprak rampalar oluşturmak, kuşatma duvarları yapmak için sağ elinde Yeruşalimi gösteren ok olacak.
23 Onunla ant içerek antlaşma yapanlar fala yanlış bakıldığını sanacak. Ama kral suçlarını anımsatıp onları tutsak alacak.
24 ‹‹Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: ‹Madem suçlarınızı, isyanlarınızı anımsattırdınız, bütün uygulamalarınızda günahlarınızı açığa çıkardınız, madem bütün bunları yaptınız, siz de tutsak alınıp götürüleceksiniz.
25 ‹‹ ‹Sen, ey saygısız, kötü İsrail önderi, günün yaklaştı, sonunda yargı günün geldi.
26 Egemen RAB şöyle diyor: Sarığı çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak. Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak.
27 Yıkım! Yıkım! Kenti yerle bir edeceğim! Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak. Kenti ona vereceğim.›
28 ‹‹Sen, ey insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‹Aşağılayıcı sözler söyleyen Ammonlular için Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Kılıç, kılıç,
Öldürmek için kınından çekilmiş,
Yok etmek için,
Şimşek gibi parlamak için cilalanmış!
29 Size ilişkin görümler aldatıcıdır,
Açılan fal yalandır.
Öldürülecek kötülerin enseleri üzerine
Yerleştirileceksin, ey kılıç!
Onların günü yaklaştı,
Sonunda yargı günleri geldi.
30 Kılıç kınına koyulsun!
Yaratıldığınız yerde,
Atalarınızın ülkesinde
Yargılayacağım sizi.
31 Öfkemi üzerinize dökeceğim,
Kızgınlığımı üzerinize üfleyeceğim;
Acımasız adamların,
Yakıp yok etmekte usta kişilerin eline
Teslim edeceğim sizi.
32 Ateşe yakıt olacaksınız,
Kanınız ülkenizin ortasında dökülecek,
Bir daha anılmayacaksınız.
Çünkü bunu ben RAB söylüyorum.› ››

1. Matthew Henry, “Ezekiel,” Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, IV; 878, 879.