Hezekiel 35

C. Edom’un Cezalandırılması (35. Bölüm)

35:1-7   Seir Dağı, Edom’dur. Burada Rab tarafından bu ülkenin kusurları sıralanır: Yahudiler’e duyduğu nefret, Yeruşalim düştüğünde sevinmesi, kaçaklara yaptığı zulüm ve İsrail ülkesini ele geçirme planları. Bunlar Tanrı tarafından iyi karşılanmamıştır. Edom bereketi istiyordu, ama Rab’bi istemiyordu. Rab İsa olmaksızın bereketlenemeyiz. Bu gerçek bugün için de geçerlidir. Edom, yıkıma uğrayacaktır; oraya gidip gelenler kesilip atılacaktır (7. ayet).

35:8-15   Edom Yahudiler’e sövmüş ve onlara düşmanca davranmıştı. Ama Rab hâlâ kendisini halkıyla özdeşleştiriyordu. Halkını disiplin altına almış, ama reddetmemişti. Edom bu farkı ayırt etme konusunda başarısız oldu.

Edom nasıl İsrail’in yıkımına sevindiyse, aynı şekilde bütün yeryüzü de Edom’un yıkımına sevinecektir.

Tanrı, insanın düşmesine gizlice sevinenlerden hoşnut olmaz. Gerçek sevgi, dost ya da düşmanımız yaralandığında, buna sevinmeyi engeller.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, yüzünü Seir Dağına çevir, ona karşı peygamberlik et.
3 Ona de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey Seir Dağı, sana karşıyım! Elimi sana karşı uzatacak, seni viran edip kimsesiz bırakacağım.
4 Kentlerini yerle bir edeceğim, kimsesiz kalacaksın. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.
5 ‹‹ ‹Madem İsraillilere hep kin besledin, yıkıma uğradıklarında, cezalandırılmalarının zamanı doruğa ulaştığında, onları kılıca teslim ettin,
6 varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, senin kanını akıtacağım, kan peşini bırakmayacak. Madem kan dökmekten nefret etmedin, kan peşini bırakmayacak.
7 Seir Dağını viran edip kimsesiz bırakacağım, oraya gidip geleni kesip atacağım.
8 Dağlarını ölülerle dolduracağım; kılıçtan geçirilenler senin tepelerinde, vadilerinde, derelerinde düşüp ölecekler.
9 Seni sonsuza dek viran edeceğim, kentlerinde kimse oturmayacak. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.
10 ‹‹ ‹Siz, bu iki ulus, bu iki ülke bizim olacak, onları miras alacağız demiştiniz. Oysa RAB oralardadır.
11 Bundan ötürü varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, beslediğiniz kin yüzünden halkıma nasıl öfkeyle, kıskançlıkla davrandıysanız, ben de size öyle davranacağım. Sizi yargıladığım zaman onlara kendimi tanıtacağım.
12 O zaman İsrail dağlarına sövgülerinizi duyduğumu anlayacaksınız. Şöyle demiştiniz: ‹‹Yerle bir oldular, yutalım diye bize verildiler.››
13 Bana karşı böbürlendiğinizi, saygısızca konuştuğunuzu da duydum.
14 Egemen RAB şöyle diyor: Bütün yeryüzü sevinirken, seni yerle bir edeceğim.
15 İsrail halkının mirası yerle bir olduğunda nasıl sevindinse, ben de sana öyle davranacağım. Ey Seir Dağı, viran olacaksın; bütün Edom da viran olacak. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.› ››